Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων Πρώτης Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου (2021-2022)

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Πρώτης Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν, πέραν των κοινοβουλευτικών συντακτών και εκπροσώπων των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων. 

Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πλούσιο και πολύπλευρο έργο που ανέπτυξε η Βουλή κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, το οποίο αφορά το νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, τα ευρωπαϊκά θέματα, την κοινοβουλευτική διπλωματία, την εκδοτική και ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, την αναβάθμιση των πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων κ.ά. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην υπερψήφιση κρίσιμων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημόσιας υπηρεσίας και των δικαστηρίων, στην ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής και στην προώθηση συγκεκριμένων νομοθεσιών για την ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών, την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την επίτευξη πραγματικής ισότητας και την καταπολέμηση κάθε μορφής εκφοβισμού.  

Ανακοινώθηκαν επίσης η λειτουργία του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων», για προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, το οποίο στοχεύει στην εξοικείωση των νέων με την κοινοβουλευτική διαδικασία και τα δημοκρατικά θέσμια, και της νέας αναβαθμισμένης ιστοσελίδας και των επίσημων καναλιών της Βουλής στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram, για την καλύτερη προβολή του κοινοβουλευτικού έργου, καθώς και η σύσταση και η εγγραφή του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούσαν την εγκαθίδρυση μονάδας εσωτερικού ελέγχου στη Βουλή, την ανάγκη θέσπισης νομοθετικού πλαισίου για προστασία των γυναικών από τον εργασιακό εκφοβισμό, την οικονομική αυτονομία της Βουλής, καθώς και το ενδεχόμενο ζωντανής μετάδοσης (live-stream) των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.  

Οι δύο τόμοι της έκθεσης πεπραγμένων καθώς και η παρουσίαση της Προέδρου της Βουλής διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Συναφείς δημοσιεύσεις: 

Social Media Βουλής: Live-stream το επόμενο βήμα; 

Nomoplatform-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Ελέγχου

Διαφωνία με διαπιστώσεις της ΕΥ για αστυνομία εξέφρασε η Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/12/2023, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Έλεγχος Αστυνομίας Κύπρου-Ειδική Έκθεση 30.11.2023 (ΑΣΤ/01/2023) Διαφωνία με διαπιστώσεις της ΕΥ για αστυνομία εξέφρασε η Υπ. Δικαιοσύνης Τη διαφωνία της με διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) στην Ειδική Έκθεση για την Αστυνομία εξέφρασε