Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων Πρώτης Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου (2021-2022)

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Πρώτης Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν, πέραν των κοινοβουλευτικών συντακτών και εκπροσώπων των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων. 

Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πλούσιο και πολύπλευρο έργο που ανέπτυξε η Βουλή κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, το οποίο αφορά το νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, τα ευρωπαϊκά θέματα, την κοινοβουλευτική διπλωματία, την εκδοτική και ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, την αναβάθμιση των πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων κ.ά. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην υπερψήφιση κρίσιμων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημόσιας υπηρεσίας και των δικαστηρίων, στην ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής και στην προώθηση συγκεκριμένων νομοθεσιών για την ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών, την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την επίτευξη πραγματικής ισότητας και την καταπολέμηση κάθε μορφής εκφοβισμού.  

Ανακοινώθηκαν επίσης η λειτουργία του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων», για προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, το οποίο στοχεύει στην εξοικείωση των νέων με την κοινοβουλευτική διαδικασία και τα δημοκρατικά θέσμια, και της νέας αναβαθμισμένης ιστοσελίδας και των επίσημων καναλιών της Βουλής στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram, για την καλύτερη προβολή του κοινοβουλευτικού έργου, καθώς και η σύσταση και η εγγραφή του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούσαν την εγκαθίδρυση μονάδας εσωτερικού ελέγχου στη Βουλή, την ανάγκη θέσπισης νομοθετικού πλαισίου για προστασία των γυναικών από τον εργασιακό εκφοβισμό, την οικονομική αυτονομία της Βουλής, καθώς και το ενδεχόμενο ζωντανής μετάδοσης (live-stream) των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.  

Οι δύο τόμοι της έκθεσης πεπραγμένων καθώς και η παρουσίαση της Προέδρου της Βουλής διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Συναφείς δημοσιεύσεις: 

Social Media Βουλής: Live-stream το επόμενο βήμα; 

Nomoplatform-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα