Όχι σε αλλαγές προσόντων πρόσληψης ΙΓΕ, τροποποιήσεις στον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα λόγω αντιδράσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Λειτουργία Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η λειτουργία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπή, Βουλευτής ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ, σε γραπτή του δήλωση ανέφερε πως «εκφράζουμε την ανησυχία μας για τις επιπτώσεις που θα επιφέρουν στον ερευνητικό χαρακτήρα του Ινστιτούτου οι δρομολογούμενες αλλαγές στα προσόντα πρόσληψης στο ΙΓΕ. Αναφέρομαι στην αφαίρεση από τα απαραίτητα προσόντα των Σχεδίων Υπηρεσίας, του ερευνητικού έργου και των πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων». 

«Σύμφωνα με τους αρμόδιους του ΙΓΕ, ενδεχόμενη υιοθέτηση αυτών των αλλαγών θα αποτελέσει την ταφόπλακα του ερευνητικού έργου του ΙΓΕ, καθώς δεν νοείται κρατικό ερευνητικό ίδρυμα με λειτουργούς που διαθέτουν απλώς πτυχίο πανεπιστημίου χωρίς ερευνητικό έργο». 

Η Επιτροπή ζήτησε αναστολή των οποιονδήποτε σχεδιασμών του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα και θα επανέλθει για συζήτηση τον προσεχή Σεπτέμβριο. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή εξέτασε την Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 – έγγραφο COM(2022) 305  

Τροποποιήσεις στον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα λόγω αντιδράσεων βλέπει ο Υπ. Γεωργίας 

Την πεποίθηση ότι ο κανονισμός για τα φυτοφάρμακα στην ΕΕ δεν θα περάσει, τουλάχιστον όχι ως έχει, εξέφρασε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πέτρος Ξενοφώντος, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας. 

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Ξενοφώντος ανέφερε ότι Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε έντονα τις ανησυχίες της, ενώ υπήρξαν έντονες ανησυχίες από πολλά κράτη – μέλη για τον κανονισμό. Ο Υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι από τη στιγμή που εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες από πολλά κράτη-μέλη δεν πρόκειται να προχωρήσει ένας κανονισμός, αλλά θα πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα με τις θέσεις που διατυπώνονται στο Συμβούλιο Υπουργών. 

Σημείωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί τώρα επί Ισπανικής Προεδρίας, τόσο στις επιτροπές όσο και σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών. 

Ο κ. Ξενοφώντος σημείωσε ότι στο Συμβούλιο Υπουργών στις 26 Ιουνίου έθεσε τους προβληματισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας για το νέο κανονισμό χρήσης των φυτοφαρμάκων. Συγκεκριμένα, είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει με προβληματισμό αλλά με θετικό πρόσημο την υιοθέτηση του κανονισμού και ζήτησε όπως υιοθετηθεί ένας λειτουργικός κανονισμός. 

«Εκφράσαμε την ανησυχία μας διότι αποκλείεται η χρήση φυτοφαρμάκων στις ευαίσθητες περιοχές και αυτές οι περιοχές καλύπτουν το 79% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια θα προκύψει εγκατάλειψη της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών και έτσι ζητήσαμε οπωσδήποτε να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή», ανέφερε. 

Πρόσθεσε ότι φαίνεται πως όλα τα κράτη-μέλη έχουν αμφιβολίες και προβληματισμούς τους οποίους έθεσαν ενώπιον του Συμβουλίου Υπουργών. Είπε επίσης ότι ζήτησαν να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. 

Όσον αφορά την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος φυτοφαρμάκων, ανέφερε ότι η Κύπρος ζήτησε την παραχώρηση παρεκκλίσεων ιδιαίτερα σε μικρές παραγωγές και στα μικρά κράτη-μέλη έτσι ώστε να μειωθεί το διοικητικό κόστος. 

Πρόσθεσε ότι στόχος του Υπουργείου είναι να πάει σταδιακά να πάει σε ένα νέο σύστημα φυτοφαρμάκων, ωστόσο πρόσθεσε δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να περάσουν από τη χρήση φυτοφαρμάκων στη μη χρήση φυτοφαρμάκων. Οι βιοκαλλιέργειες, ανέφερε είναι σίγουρα ένας μεγάλος στόχος ο οποίος έχει τεθεί κάτω από την πράσινη μετάβαση της ΕΕ, όμως, όπως είπε, αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά. 

Επεσήμανε ότι η επισιτιστική κρίση και το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων μετά τον κορωνοϊό αλλά και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη για να υπάρχουν συνεχώς ασφαλή τρόφιμα σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Για αυτό το λόγο, πρόσθεσε, έχουν αντιδράσει όλα τα κράτη μέλη και όχι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ερωτηθείς κατά πόσο η ΕΕ βλέπει με θετικό μάτι τις παρεκκλίσεις που ζητήθηκαν σε σχέση με την Κύπρο, ανέφερε ότι το θέμα εξελίσσεται, ότι στις 5 Ιουλίου η Επιτροπή παρουσίασε την ανάλυση αντικτύπου και ότι το θέμα θα συζητηθεί στα επόμενα συμβούλια και στις επόμενες συναντήσεις των επιτροπών. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπή, Βουλευτής ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ, σε γραπτή του δήλωση ανέφερε πως «θέση της Επιτροπής Γεωργίας είναι ότι ενδεχόμενη υιοθέτηση του Κανονισμού ως έχει θα επιφέρει αρνητικότατες επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα της Κύπρου, καθώς θα επηρεαστεί το 79% της αγροτικής γης του τόπου μας». 

«Η Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των επιφυλάξεων και των ανησυχιών για τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή του κανονισμού, αποφάσισε όπως στο πλαίσιο της παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε. από τα εθνικά κοινοβούλια να αποστείλει τις θέσεις της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε μια προσπάθεια για αλλαγές στον κανονισμό». 

Η Επιτροπή θα επανέλθει στο θέμα τον προσεχή Σεπτέμβριο προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία και την εξέλιξη του θέματος.    

Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο νομοσχέδιο: 

Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των Ενωσιακών Κανονισμών, ούτως ώστε να περιληφθούν οι πρόνοιες σχετικά με τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή παράβασης των διατάξεων των Κανονισμών αυτών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων