Ανάγκη αναθεώρησης διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων για ανεργιακό

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Ανάγκη αναθεώρησης διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων για ανεργιακό 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη αναθεώρησης της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση ανεργιακού επιδόματος.   

Το θέμα ενέγραψε προς συζήτηση ο Bουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, με αφορμή όπως ανέφερε συγκεκριμένο περιστατικό για το οποίο πληροφορήθηκε και κατά το οποίο λειτουργός του Τμήματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζητούσε πληροφορίες από γείτονες για αιτήτρια ανεργιακού επιδόματος. 

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Επιτροπής, ο κ. Λεωνίδου σημείωσε ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης για ανεργιακό επίδομα, οι λειτουργοί Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργούν πολλές φορές καθ’ υπέρβαση εξουσίας και καταχρηστικά. Το αποτέλεσμα είπε, είναι να προσβάλλονται τα δικαιώματα των πολιτών στο πλαίσιο αυτή της «δήθεν αντικειμενικής έρευνας». 

Από την άλλη πρόσθεσε, διαπιστώθηκε ότι πέραν από τη διαδικασία η οποία καθυστερεί, το ίδιο το επίδομα καθυστερεί πάρα πολύ να αποδοθεί στους δικαιούχους. 

Ο κ. Λεωνίδου εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να καταβάλλεται έστω ένα μικρό, προσωρινό επίδομα, μέχρι να εξεταστεί η αίτηση και μέχρι να οριστικοποιηθεί το ύψος του ποσού και ο χρόνος κατά τον οποίο θα καταβληθεί. 

«Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης πρέπει να απολαμβάνει τα δικαιώματά του και τα δικαιώματα που του παρέχει το κράτος την ώρα που τα χρειάζεται. Γιατί ένας για να βρεθεί να είναι άνεργος και για να απευθυνθεί το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να εξασφαλίσει το επίδομα, θα πρέπει να του καταβληθεί εκείνη τη στιγμή που είναι άνεργος και έχει ανάγκη να πάρει εισόδημα στο σπίτι του», είπε. 

Πρόσθεσε ότι αν το κράτος καθυστερεί, σημαίνει ότι δεν είναι κοινωνικό κράτος ή κράτος δικαίου. 

Ο κ. Λεωνίδου είπε ότι αποφάσισε να καταθέσει το θέμα για συζήτηση εξαιτίας ενός συγκεκριμένου περιστατικού, κατά το οποίο όταν απολύθηκε σύζυγος διευθυντή εταιρείας και οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις απέστειλαν τη λειτουργό για να διερευνήσει το θέμα, αυτός εκτός από την επίσκεψή του στο σπίτι, απευθύνθηκε σε γειτονικά σπίτια για να ρωτήσει κατά πόσο εργαζόταν ή όχι η αιτήτρια. 

Ανέφερε ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο αφού προσβάλλει και την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια και τα προσωπικά δεδομένα του πολίτη. 

Ο κ. Λεωνίδου είπε ότι ο υπεύθυνος των επιθεωρητών και ο Διευθυντής Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να εξετάσουν τη νομοθεσία με βάση το πνεύμα της άσκησης της εξουσίας των δημοσίων φορέων, μέσα σε πνεύμα ευαισθησίας και χρηστής διοίκησης και όχι καθ’ υπέρβαση και καταχρηστικά. 

Αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού στους εργασιακούς χώρους 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η αντιμετώπιση των περιστατικών εκφοβισμού που παρατηρούνται στους εργασιακούς χώρους. Η συζήτηση  επικεντρώθηκε στα μέτρα που λαμβάνει η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) σε σχέση με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΦΑ. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τους ακόλουθους κανονισμούς: 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι να ενισχύσουν το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο αναβαθμίζοντας περαιτέρω το επίπεδο ασφάλειας των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων μέσα από δέσμη πρόσθετων τεχνικών απαιτήσεων, οι οποίες αναφέρονται στην προστασία από τους ηλεκτρολογικούς κινδύνους από τα κομβία, την προστασία από πτώση αντικειμένων στο φρεάτιο, την ασφαλή πρόσβαση στο φρεάτιο κ.ά..  

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτωμένους τους) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε να υλοποιηθεί σχετική απόφαση του Δ.Σ της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για κατάργηση του Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους Υπαλλήλους και Εξαρτωμένους τους. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω