Μείωση επιβάρυνσης εκπρόθεσμης ετήσιας έκθεσής στα €150 και αναβολή ψήφισης νομοσχεδίου συμβούλων-συνεργατών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/02/2024, υπερψήφισε τη μείωση της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει την ετήσια έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας, από πεντακόσια ευρώ (€500) σε εκατόν πενήντα ευρώ (€150), ενώ ανέβαλε τη ψήφιση του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εργοδότηση συμβούλων-συνεργατών. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει την ετήσια έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας να μειωθεί από πεντακόσια ευρώ (€500) σε εκατόν πενήντα ευρώ (€150). 

Στα 150 ευρώ το πέναλτι σε εταιρεία για αργοπορημένη παράδοση ετήσιας έκθεσης

Η Ολομέλεια ενέκρινε πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμου, ώστε το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που επιβάλλεται σε εταιρεία, σε περίπτωση που παραλείψει να παραδώσει την ετήσια έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να μειωθεί από τα πεντακόσια ευρώ (€500) που ισχύει σήμερα, στα εκατό πενήντα ευρώ (€150).

H πρόταση κατατέθηκε από τους Βουλευτές ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους, ΔΗΣΥ Κυριάκο Χατζηγιάννη, Νίκο Σύκα και Νίκο Γεωργίου και ΔΗΚΟ Πανίκο Λεωνίδου.

Η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, σύμφωνα με τους εισηγητές, προκύπτει ειδικότερα από την αδυναμία μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποβολή της ετήσιας έκθεσης.

Αυτό συμβαίνει επειδή μαζί με αυτήν, οφείλουν να υποβάλλουν και τους εξελεγμένους λογαριασμούς εκάστης εταιρείας για το έτος που προηγείται του έτους καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης, η ετοιμασία των οποίων συχνά ολοκληρώνεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης.

Εξαιτίας αυτού, οι εταιρείες οδηγούνται σε εκπρόθεσμη καταχώριση των ετήσιων εκθέσεών τους και συνακόλουθα υφίστανται την χρηματική επιβάρυνση.

Τοποθετήσεις

Ο εκ των εισηγητών, Βουλευτής ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους, είπε ότι η πρόταση επαναφέρει την προηγούμενη ρύθμιση του ανώτατου προστίμου για καθυστέρηση στην υποβολή έκθεσης στα 150 ευρώ που είχε εισαχθεί εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης.

Μίλησε για τεράστια προβλήματα στο σύστημα μηχανογράφησης του εφόρου εταιρειών ενώ έγιναν εκκλήσεις για εκσυγχρονισμό. Ο κ. Μυριάνθους είπε ότι πρέπει επιτέλους να διαχωρίζονται οι μικρές, μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και οι μικρές να απαλλάσσονται από το διοικητικό κόστος, όπως ισχύει και στο εξωτερικό.

Εκ των εισηγητών ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου είπε ότι η πρόταση κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, μίλησε για «φορομπηχτική πολιτική» και τιμωρία για όσους παλεύουν να ανταπεξέλθουν, όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εξορθολογισμού στην επιβολή προστίμων και στην ανάγκη εκστρατείας ενημέρωσης.

Ο Βουλευτης ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι αν το σύστημα του εφόρου εταιρειών μπορούσε να συμβαδίσει με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της έκθεσης, τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη για μείωση του προστίμου. Ανέφερε ότι ζητήθηκε επικαιροποίηση του συστήματος και έλαβαν απάντηση ότι αυτό θα γίνει το 2025.

Μέχρι αυτό να γίνει, τόνισε, δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πληρώνουν τις παθογένειες του κράτους.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2024 Νόμος του 2024 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων ποσού που δεν υπερβαίνει τα €3.616.663 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ

Η Ολομέλεια της Βουλής ομόφωνα ενέκρινε το απόγευμα της Πέμπτης τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Ο προϋπολογισμός για το έτος 2024 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €3.616.663 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Οι δαπάνες αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού (€2.680.398), αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€308.000), καθώς και άλλες διοικητικές δαπάνες (€617.665), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δαπάνες για ενοίκια, ανέγερση κτιρίου, τεχνολογική αναβάθμιση, συνδρομές, συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και δαπάνες για ναύλα και άλλα έξοδα συνεδρίων και αποστολών για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό.

Tα κυριότερα έσοδα του ΚΥΠΕ είναι έσοδα από συνδρομητές (€250.000), έσοδα από το κράτος, συγκεκριμένα συνδρομή της κυβέρνησης για πρόσβαση των υπουργείων και των κρατικών και πολιτειακών φορέων (€350.172) και διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας του ΚΥΠΕ χωρίς χρέωση (€94.681).

Το ΚΥΠΕ έχει επίσης έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες, ήτοι διαφημίσεις (€40.000) ενώ η δημόσια ενίσχυση του πρακτορείου ανέρχεται στα €2.826.556.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού, η κρατική χορηγία που προβλέπεται υπερβαίνει κατά €381.659 την ανώτατη οροφή που καθορίστηκε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τον σκοπό αυτό αναφορικά με το έτος 2024 και η διαφορά που προκύπτει πρέπει να καλυφθεί από εξοικονομήσεις του εν λόγω υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την συζήτηση οι Βουλευτές εξέφρασαν την απαρέσκειά τους για την παρατηρούμενη, από μέρους της εκτελεστικής εξουσίας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κατάθεση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στη Βουλή, δεδομένου ότι αρχικά υποβλήθηκε από το ΚΥΠΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 25 Ιουλίου 2023 και εν τέλει κατατέθηκε ενώπιον του σώματος στις 25 Ιανουαρίου 2024.

Τροπολογίες

Απορρίφθηκε τροπολογία του ΑΚΕΛ σύμφωνα με την οποία «ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί για την αγορά υπηρεσιών, με εξαίρεση για υφιστάμενες συμβάσεις τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της».

Πέρασε τροπολογία του ΔΗΣΥ που προνοεί ότι «ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί, από φυσικά πρόσωπα, για την αγορά υπηρεσιών, με εξαίρεση για υφιστάμενες συμβάσεις τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της».

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο Πρόεδρος της επιτροπής εσωτερικών Άριστος Δαμιανού κάκισε το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός υποβλήθηκε τον περασμένο Ιούλιο και κατατέθηκε στη Βουλή τελικώς τον Ιανουάριο, μετά τις διαβουλεύσεις.

Σημείωσε ως γενικό σχόλιο ότι με τις διάφορες καθυστερήσεις στην κατάθεση προϋπολογισμών, εκ των πραγμάτων ο κοινοβουλευτικός έλεγχος καθίσταται ελλιπής.

Ανέφερε ότι είμαστε στα μέσα Φεβρουαρίου και η Ολομέλεια ακόμη ψηφίζει για προϋπολογισμούς. Ο κ. Δαμιανού τόνισε την ανάγκη λήψης θεσμικών μέτρων κάτι με το οποίο συμφώνησε και η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, λέγοντας ότι το ζήτημα της καθυστερημένης κατάθεσης προϋπολογισμών απασχολεί διαχρονικά.

Το έργο του ΚΥΠΕ εξήρε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας ο οποίος έθεσε και αυτός θέμα αργοπορημένης κατάθεσης προϋπολογισμών το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί.

Ο Παύλος Μυλωνάς του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι οι δημοσιογράφοι του ΚΥΠΕ κάνουν σπουδαία δουλειά και προβάλλουν το έργο της Βουλής αφού είναι παρόντες σε όλες τις συνεδριάσεις των επιτροπών και είναι συμπαραστάτες στο έργο του κοινοβουλίου.

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του άρθρου 14 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται κάθε απαίτηση διαμονής. 

Δεν είναι πλέον προϋπόθεση η συνήθης διαμονή στην ΚΔ για εγγραφή στο μητρώο Δικηγόρων

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Δικηγόρων Νόμο και πλέον δεν είναι προϋπόθεση η συνήθης διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία για εγγραφή στη μητρώο Δικηγόρων.

Πιο συγκεκριμένα σκοπός του νόμου, προς συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε για την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο των Δικηγόρων και έκδοση της ετήσιας άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, να μην απαιτείται η προϋπόθεση της συνήθους διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επιπρόσθετα, με το νομοσχέδιο παρέχεται η εξουσία στον Γενικό Εισαγγελέα να κρίνει, αν συντρέχουν λόγοι, για μη απασχόληση στο γραφείο του προσώπου το οποίο δεν μπόρεσε να τύχει άσκησης σε γραφείο δικηγόρου που ασκεί το επάγγελμα, τουλάχιστον από πενταετίας.

Για το ζήτημα αυτό εκφράστηκαν προβληματισμοί και υποβλήθηκε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο περιλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα για μη απασχόληση ασκουμένου δικηγόρου στο γραφείο του, υπόκειται σε ένσταση ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την συζήτηση του ν/σ αναφέρθηκε ότι η πρόνοια για παροχή της δυνατότητας στον Γενικό Εισαγγελέα να αποφασίζει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι για μη απασχόληση προσώπου στο γραφείο του ως ασκούμενου δικηγόρου συμπεριλήφθηκε στο υπό εξέταση νομοσχέδιο, κατόπιν σχετικής απόφασης του Νομικού Συμβουλίου, καθώς παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες αιτήθηκαν να τύχουν άσκησης στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πρόσωπα τα οποία είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα.

Οι περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών – Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω σχέδιο υπηρεσίας.  

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2024 Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ποσού ύψους €3.400.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής τον προϋπολογισμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ο οποίος είναι ισοσκελισμένος.

Εγκρίθηκε τροπολογία του ΔΗΣΥ με βάση την οποία «ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί για την αγορά υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση, για υφιστάμενες συμβάσεις, τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της».

Απορρίφθηκε η τροπολογία του ΑΚΕΛ με βάση την οποία «ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί για την αγορά υπηρεσιών, με εξαίρεση για υφιστάμενες συμβάσεις τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της».

Ο προϋπολογισμός της ΑΑΕΚ για το έτος 2024 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €3.400.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν από κρατική χορηγία (€3.100.000), καθώς και από άλλες πηγές (€300.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2024 αφορούν αποδοχές προσωπικού (€990.000), εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€99.571), συνεισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) (€24.487), ταμείο προνοίας υπαλλήλων/νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο (€38.433), οδοιπορικά (€4.000), ενοίκια (€70.000), διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα (Τομέας Επικοινωνίας) (€35.000), αντιμισθίες προέδρου και μελών συμβουλίου/επιστημονικής επιτροπής και έξοδα παραστάσεως προέδρου (€14.000).

Αφορούν επίσης καθαριότητα γραφείου (€13.500), σχεδιασμό μετάφραση και εκτύπωση εντύπων (€12.000), συντήρηση και λειτουργία μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού (€12.000), συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο (€25.000), ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια, αποστολές και άδειες για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€50.000), διεξαγωγή ερευνών (€130.000), αγορά υπηρεσιών (€40.000), οικονομική επιχορήγηση προγραμμάτων (€1.850.000), κοινωνική επανένταξη πρώην εξαρτημένων ατόμων (€60.000).

Ο προϋπολογισμός της ΑΑΕΚ για το 2024 είναι ισοσκελισμένος, καθότι η κρατική χορηγία είναι μεγαλύτερη. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αφορούν κυρίως την ενοικίαση του χώρου στον οποίο στεγάζεται η ΑΑΕΚ, τα συνέδρια-εκπαιδεύσεις που διοργανώνει, τη διεξαγωγή ερευνών, τη λειτουργία προγραμμάτων αποθεραπείας και απεξάρτησης και την υλοποίηση των υποχρεώσεων που έχει προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

Όπως αναφέρθηκε κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού, η αύξηση των προβλεπόμενων δαπανών του προϋπολογισμού της ΑΑΕΚ για το 2024 προέκυψε από την αύξηση των προγραμμάτων υποστήριξης εθισμένων ατόμων, τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν. Το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού της ΑΑΕΚ ανέρχεται ετησίως στο 98%.

Στο ν/σ ενσωματώθηκαν πρόνοιες με τις οποίες προβλέπονται καθορισμός της μισθοδοτικής ανέλιξης των μόνιμων υπαλλήλων και των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου της ΑΑΕΚ στις μισθολογικές Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii) στη βάση αντίστοιχης πρόνοιας που περιλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2024 για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και απαγόρευση της διενέργειας δαπάνης από την ΑΑΕΚ για σκοπούς κάλυψης της συνεισφοράς του εργοδότη σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εργοδοτουμένων.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος τόνισε την ανάγκη να στηριχθεί περαιτέρω η Αρχή και πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός της είναι ισοσκελισμένος και το έλλειμα καλύπτεται φέτος με ενίσχυση από το κράτος. Αναφέρθηκε και στην ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης.

Η Βουλευτής ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου ανέφερε ότι το κόμμα της στηρίζει και τα ουσιοεξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους. Πρόσθεσε ότι υπάρχει η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των προγραμμάτων πρόληψης και απεξάρτησης στις φυλακές και ότι λήφθηκαν διαβεβαιώσεις για υλοποίηση εξαγγελιών και δεσμεύσεων και το κόμμα της θα παρακολουθεί την εξέλιξη. Είπε ότι υπάρχει άνιση προσβασιμότητα εξαρτημένων ατόμων που είναι φυλακισμένοι ενώ η πρόσβαση θα έπρεπε να ήταν καθολική.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς είπε ότι δυστυχώς χάσαμε τη μάχη με τα ναρκωτικά και τόνισε την ανάγκη να μελετήσουμε ξανά τον σύγχρονο τρόπο ζωής των παιδιών μας.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι η Αρχή κάνει εξαιρετικό έργο, αλλά χρειάζονται περισσότερα προγράμματα πρόληψης και καταστολής, στήριξης των οικογενειών αλλά και μεγαλύτερες ποινές.

Ο Βουλευτής ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή χαιρέτισε την αύξηση του προϋπολογισμού της Αρχής. Είπε ότι δεν υπάρχει θεραπευτικό και προληπτικό πρόγραμμα για την επαρχία Αμμοχώστου, προσθέτοντας ότι έλαβαν διαβεβαιώσεις για τη δημιουργία του.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αναβλήθηκαν: 

Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου, ώστε οι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνταν σε ιδιωτικά σχολεία πριν από την έναρξη της ισχύος του υπό τροποποίηση νόμου να μη χρειάζεται να κατέχουν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα με τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη διδασκαλία τους στο γνωστικό αντικείμενο που ήδη διδάσκουν. 

Ο περί Συμβούλων-Συνεργατών των Μελών της Κυβέρνησης Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη δυνατότητα εργοδότησης Συμβούλων-Συνεργατών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς παρά τω Προέδρω και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. 

Αναβολή 15 ημέρων από Ολομέλεια για ν/σ για συμβούλους Προέδρου και Υπουργών

Δεκαπέντε μέρες αναβολή παίρνει, με απόφαση της Βουλής, η συζήτηση στην Ολομέλεια για το ν/σ που αφορά τους συμβούλους-συνεργάτες του ΠτΔ και Υπουργών, Υφυπουργών ή και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Η πρόταση για αναβολή λήφθηκε στην σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων και τέθηκε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου είπε ότι πάρθηκε απόφαση για αναβολή ώστε να υπάρξει συναίνεση των πολιτικών κομμάτων και θα κληθεί ξανά η εκτελεστική εξουσία να καταθέσει τις θέσεις της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών Δημήτρης Δημητρίου είπε ότι το ν/σ και οι τροπολογίες των κομμάτων θα συζητηθούν την ερχόμενη Τετάρτη στην επιτροπή και αυτό θα είναι το μοναδικό ζήτημα στην ατζέντα. Το ζήτημα θα επανέλθει στην Ολομέλεια σε 15 μέρες, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, προσθέτοντας «ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου το οποίο ρυθμίζει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου μεταξύ των μελών της κυβέρνησης, ήτοι του Προέδρου της Δημοκρατίας, των υπουργών, των υφυπουργών ή του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, και φυσικών προσώπων ως συμβούλων-συνεργατών για υποβοήθηση του έργου τους στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, με ανώτατο όριο τη διάρκεια της θητείας της εκάστοτε κυβέρνησης ή της θητείας του εκάστοτε μέλους της κυβέρνησης, ανάλογα με την περίπτωση και τηρουμένων των όρων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση.

Τοποθετήσεις

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαίδης είπε ότι η σύσκεψη αρχηγών εισηγήθηκε αναβολή και απηύθυνε έκκληση να μην γίνεται συζήτηση επί της ουσίας που θα γίνει σε 15 μέρες. Πρέπει, είπε, να σεβαστούμε τις διαδικασίες.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι την ξενίζει αυτό που γίνεται, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο εξετάστηκε κατ’ επανάληψη στην Επιτροπή Θεσμών και μαζί και οι τροπολογίες. Μίλησε για «παζάρι πίσω από το οποίο σέρνεται η βουλή για τέσσερα άτομα». Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος της Βουλής υπέδειξε στην κ. Χαραλαμπίδου ότι το ζήτημα τέθηκε στην σύσκεψη αρχηγών και εκεί συμφώνησε και το ΑΚΕΛ.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε έκπληξη για την ένταση και το πάθος για ένα ζήτημα για το οποίο υπήρξε απόφαση στην σύσκεψη αρχηγών όπου συζητήθηκε η δυνατότητα να υπάρξει συναίνεση με συμφωνημένη πρόταση.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι όταν γινόταν η συζήτηση των τροπολογιών είχαν προκύψει νομικά ζητήματα ουσίας και αρχής, και ζήτησε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών να υπάρξει αναβολή για να βρεθεί η σωστή λύση.

Για αχρείαστη συζήτηση μίλησε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος.

Ο Βουλευτής ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας ζήτησε να μάθει το λόγο της αναβολής και υπέδειξε ότι όταν το κόμμα του ζήτησε να καταθέσει τροπολογίες, πήρε απάντηση ότι έκλεισε η περίοδος κατάθεσης τροπολογιών. Διερωτήθηκε ακόμη προς τι η αλλαγή στη στάση της Βουλής όταν η εκτελεστική εξουσία είπε ότι το νομοσχέδιο ισχύει ως κατατέθηκε.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι κάποιοι εκ των Βουλευτών στρουθοκαμηλίζουν και διαφοροποιούν τις θέσεις τους αναλόγως του μέρους που στέκονται και με ποιον μιλούν και τους κάλεσε «να βρουν στοιχεία ανδρισμού και να έρθουν στην Επιτροπή να πουν τις απόψεις τους».

Η ανεξάρτητη Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου διερωτήθηκε γιατί η Βουλή πρέπει να νομοθετεί για συγκεκριμένα άτομα.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν: 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα