Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτή των Νόμου, ώστε πρόσωπο το οποίο έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα του κοινοτάρχη για τρεις συνολικά θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί κοινοτάρχης. Η προτεινόμενη ρύθμιση, με την οποία διασφαλίζεται η εναλλαγή των προσώπων που εκλέγονται στο πιο πάνω αιρετό αξίωμα , κρίνεται αναγκαία ως μέτρο ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, ανανέωσης και εκσυγχρονισμού στη δημόσια ζωή και συνακόλουθα αποφυγής δημιουργίας πολιτικού κατεστημένου και πρόληψης της διαφθόράς στη δημόσια ζωή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

15 Φεβρουαρίου, 2024

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα