Με καθυστέρηση ενάμιση χρόνου το νομοσχέδιο για την προσβασιμότητα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/01/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια:   

Ο περί της Προσβασιμότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση και μεταφορά στο κυπριακό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. 

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άντρος Καυκαλιάς, είπε πως συζητήθηκε ένα πολύ σημαντικό εναρμονιστικό νομοσχέδιο, με σκοπό τη μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για την ορθή λειτουργία της αγοράς, όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Οδηγία, της οποίας η εφαρμογή θα διευκολύνει την προσβασιμότητα  των τελικών  χρηστών προϊόντων και υπηρεσιών. Κυρίως, τα άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους, καθώς και καταναλωτές που αντιμετωπίζουν λειτουργικούς περιορισμούς. 

«Δυστυχώς, για ένα τόσο σημαντικό θέμα και  ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στο κυπριακό δίκαιο, ήταν η 28η Ιουνίου του 2022, η κυβέρνηση κατάθεσε το νομοσχέδιο τέλος του 2023, με καθυστέρηση ενάμιση χρόνου! Αυτή η καθυστέρηση περιορίζει ασφυκτικά το διαθέσιμο χρόνο για τις απαιτούμενες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε, το νομοσχέδιο να τεθεί σε εφαρμογή στις 28 Ιουνίου του 2025, που είναι η καταληκτική ημερομηνία». 

Η Επιτροπή Εργασίας  θα συνεχίσει την ερχόμενη εβδομάδα  τη συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά των σωρευμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των μελών των ταμείων προνοίας των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Ειδικό Ταμείο το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Ψάχνουν λύση για τη μεταφορά ταμείων προνοίας 100 δημοσίων

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης