Αδήριτη ανάγκη η διαφύλαξη και προστασία της εύφορης γεωργικής γης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/01/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Διαφύλαξης εύφορης γεωργικής γης και περιοχών αναδασμού 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τρόποι διαφύλαξης της εύφορης γεωργικής γης και των περιοχών αναδασμού από τις εγκαταστάσεις πάρκων φωτοβολταϊκών.  

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ, είπε πως συζητήθηκε εκ νέου το πολύ σοβαρό θέμα της προστασίας της εύφορης γεωργικής γης από την εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων και ενημερώθηκε η Επιτροπή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ετοιμασία του νέου πλαισίου αδειοδότησης και χωροθέτησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

«Συμφωνούμε, βεβαίως, με την πολιτική για προώθηση των ΑΠΕ στον τόπο μας, με στόχο την σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Το ζητούμενο είναι οι στόχοι διείσδυσης των ΑΠΕ, να επιτευχθούν με την παράλληλη προστασία της πολύτιμης εύφορης γεωργικής γης της πατρίδας μας. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται εκτεταμένη χρήση γεωργικής γης σε βαθμό ασυδοσίας, με την εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων ακόμα και εντός των γεωργικών αναδασμών για τους οποίους το κράτος έχει δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ». 

Ο κ. Γαβριήλ επεσήμανε πως «σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε σήμερα, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η διαμόρφωση του νέου πλαισίου αδειοδότησης και χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, για το οποίο οφείλω να πω ότι υπήρχε δέσμευση ότι θα ολοκληρωνόταν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και δημοσίευσης του νέου πλαισίου ορίστηκε από τους αρμόδιους, το τέλος του τρέχοντος μήνα. Οι αρμόδιοι επανέλαβαν ότι στο νέο πλαίσιο εισάγονται αυστηρές προϋποθέσεις και απαγορευτικές πρόνοιες για χωροθέτηση φωτοβολταικών πάρκων σε περιοχές αναδασμού και σε εύφορη αρδευόμενη γεωργική γη. Το προσχέδιο που έχει ετοιμαστεί, προβλέπει ότι στις πιο πάνω περιοχές, αιτήσεις για ΦΒ θα εξετάζονται κατά περίπτωση και μόνο για την εγκατάσταση φωτοβολταικών πάνω σε θερμοκήπια». 

«Θα αναμένουμε, ωστόσο, να δούμε το τελικό περιεχόμενο της νέας εντολής και τι προβλέπει για το σύνολο της γεωργικής γης, προκειμένου να τοποθετηθούμε. Ζητήσαμε, επίσης, προτού οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο του νέου πλαισίου, τα αρμόδια υπουργεία να διαβουλευθούν με τις αγροτικές οργανώσεις». 

Η Επιτροπή θα επανέλθει στο θέμα όταν οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο του νέου πλαισίου και πριν την δημοσίευση του. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Καλλιέργειες και φωτοβολταϊκά θα συνυπάρχουν

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο νομοσχέδιο: 

Ο περί Αμπελοοινικών Προϊόντων, Αλκοολούχων Ποτών και Αρωματισμένων Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραγωγή, διάθεση και κυκλοφορία των αμπελοοινικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων για σχετικές παραβάσεις. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων