Μερικώς υλοποιηθείσες οι συστάσεις της GRECO, λέει η Κυπριακή Αντιπροσωπεία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Δημόσιο έγγραφο είναι από σήμερα το Δεύτερο Πρόσθετο στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης της Κύπρου στη GRECO, που υιοθετήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2023, σύμφωνα με την Κυπριακή Αντιπροσωπεία στη GRECO, η οποία σημειώνει ότι οι επτά υπολειπόμενες εκκρεμούσες συστάσεις «κρίνονται ως μερικώς υλοποιηθείσες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στη GRECO το Δεύτερο Πρόσθετο, που δημοσιεύεται σήμερα, «αξιολογεί τα επιπρόσθετα μέτρα που λήφθηκαν από τις Κυπριακές Αρχές για υλοποίηση των εκκρεμουσών συστάσεων που εκδόθηκαν στην Έκθεση του Τέταρτου Γύρου Αξιολόγησης της Κύπρου στη GRECO, που ασχολείται με την “Πρόληψη της διαφθοράς αναφορικά με τα Μέλη του Κοινοβουλίου, τη Δικαστική εξουσία και τις Εισαγγελικές αρχές”».

Στην Έκθεση Αξιολόγησης, αναφέρεται, η GRECO απηύθυνε στην Κύπρο δεκαέξι (16) Συστάσεις. Στο Πρόσθετο στη Δεύτερη ‘Έκθεση Συμμόρφωσης της Κύπρου, προστίθεται, «η GRECO συμπέραινε ότι η Κύπρος έχει υλοποιήσει ικανοποιητικά ή έχει αντιμετωπίσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις εννέα (9) Συστάσεις, ενώ οι έξι (6) είχαν υλοποιηθεί μερικώς και μία δεν υλοποιήθηκε. Συμμόρφωση με τις επτά (7) υπολειπόμενες εκκρεμούσες συστάσεις, εξετάζεται στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης, που ουσιαστικά τερματίζει τον εν λόγω Γύρο με τις Συστάσεις να κρίνονται ως μερικώς υλοποιηθείσες».

Σημειώνεται ότι «όσον αφορά στα Μέλη του Κοινοβουλίου, η GRECO εκτιμά την έγκριση ενός Κώδικα Δεοντολογίας το 2021, ο οποίος συνδυάζεται με μηχανισμούς παρακολούθησης, παροχής συμβουλών και επιβολής, ενθαρρύνοντας τις αρχές να τον βλέπουν ως ένα ζωντανό έγγραφο που προσαρμόζεται για να συμπεριλάβει νέα αναδυόμενα ζητήματα που σχετίζονται με την ακεραιότητα και τους κινδύνους, καθώς προκύπτουν».

Η GRECO χαιρετίζει επίσης «την εισαγωγή, και περαιτέρω βελτίωση το 2023, των κανόνων για την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων (λόμπυ). Υπάρχει εισαγωγική κατάρτιση για θέματα δεοντολογίας στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν Μέλη του Κοινοβουλίου και βοηθοί τους, αλλά δεν οργανώνεται τακτική κατάρτιση καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου».

«Εξακολουθούν να απαιτούνται πρόσθετες αναβαθμίσεις του συστήματος χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (πόθεν έσχες), ιδίως όσον αφορά στην αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του. Ένα νέο νομοσχέδιο βρίσκεται υπό κοινοβουλευτική συζήτηση, αλλά δεν έχει ακόμα δει το φως της δημοσιότητας», προστίθεται.

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά στη Δικαστική Εξουσία ικανοποιήθηκαν όλες οι Συστάσεις.

Όσον αφορά στις Εισαγγελικές Αρχές, συνεχίζει η ανακοίνωση, «εκκρεμεί μόνο μια σύσταση, η οποία αφορά τη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας και την ανεξαρτησία των εισαγγελικών λειτουργημάτων».

«Η GRECO χαιρετίζει το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται ακόμα ενώπιον του Κοινοβουλίου», αναφέρεται. Σημειώνει ωστόσο ότι το νομοσχέδιο θα μπορούσε να επωφεληθεί περαιτέρω βελτίωσης «προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επί μέρους νομικοί λειτουργοί / κατήγοροι είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους με πιο αυτόνομο τρόπο, με γνώμονα τις εγγυήσεις που απαιτούνται από το κράτος δικαίου».

«Η GRECO καλεί τις αρχές να αντιμετωπίσουν χωρίς καθυστέρηση την προγραμματισμένη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας», σημειώνεται.

ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων