Καθεστώς εργοδότησης ΣΥΟΠ, καθορισμός Εθνικής Αρχής Ασφαλείας και υπηρεσία εκτός Υπουργείου Άμυνας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/06/2023, έλαβε ενημέρωση για την υλοποίηση των προνοιών της νομοθεσίας αναφορικά με την αφυπηρέτηση των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών, την εργοδότηση και την αναβάθμιση των συμβασιούχων οπλιτών (ΣΥΟΠ) και την προώθηση κανονισμών από το Υπουργείο Άμυνας που να διέπουν την πρόσληψη και τους όρους υπηρεσίας των συμβασιούχων οπλιτών.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

O περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:

(α) να αναβαθμιστεί το επίπεδο ασφαλείας των εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ, 

(β) ο καθορισμός της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας ως αρχής διαχείρισης δορυφορικής εφαρμογής ραδιοπλοήγησης στη Δημοκρατία και ως αρχής διαχείρισης δορυφορικής εφαρμογής κυβερνητικών επικοινωνιών στη Δημοκρατία, με αρμοδιότητες που συνίστανται στην ασφαλή πρόσβαση σε διαβαθμισμένες δορυφορικές υπηρεσίες και

(γ) η συνολική χρονική περίοδος που Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός του Στρατού της Δημοκρατίας δύναται να υπηρετήσει, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, σε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία εκτός από το Υπουργείο Άμυνας για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων να μην ξεπερνά τα οκτώ (8) έτη.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των νομοσχεδίων στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Τέλος, εξετάστηκε αποδέσμευση κονδυλίου σύμφωνα με Επιστολή του Υπουργείου Άμυνας με αρ. φακ. 13.25.010.023.001.009 και ημερομηνία 23 Ιουνίου 2023.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Θετικό το ΥΠΑΝ στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4 έτη, διαμαρτύρεται ο ΣΙΠΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση

Εργασίας

Υπάρχει βούληση για νέα νομοθεσία για άτομα με αναπηρία, ψηφίζεται η αύξηση της άδειας μητρότητας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες  Η Επιτροπή συζήτησε το