Υπερψήφιση συστήματος αξιολόγησης μαθητών, καταψήφιση αναπομπής φωτοβολταϊκών και έγκριση καταλόγων εισδοχής στο δημόσιο 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/06/2023, υπερψήφισε τους κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των μαθητών στη μέση εκπαίδευση.  

Επιπρόσθετα, καταψηφίστηκε η αναπομπή της πρότασης νόμου που προνοεί, τα φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής να μη θεωρούνται, για τους σκοπούς του εν λόγω νόμου, προσαρτήματα σε οικοδομή και για την εγκατάστασή τους, να μην απαιτείται η προηγούμενη έκδοση άδειας οικοδομής από την αρμόδια αρχή. 

Τέλος, η Ολομέλεια ενέκρινε τους καταλόγους εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α7 και Α8.   

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι μεταξύ άλλων επιφέρουν τις εξής αλλαγές:   

(α) Καταργείται η ενιαία γραπτή αξιολόγηση στο τέλος κάθε τετραμήνου και εισάγεται η ενιαία τελική εξέταση μετά τη λήξη των μαθημάτων, στα τέλη Μαΐου.   

(β) Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς μετά τη λήξη των μαθημάτων, ο βαθμός του έτους θα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων, ενώ για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς μετά τη λήξη των μαθημάτων, ο βαθμός του έτους θα είναι το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων, σε ποσοστό 35% για κάθε τετράμηνο, και του βαθμού της ενιαίας τελικής γραπτής εξέτασης, σε ποσοστό 30%.  

(γ) Ο βαθμός κάθε τετραμήνου θα προκύπτει από τη συντρέχουσα και τη γραπτή αξιολόγηση. Θα αφορά στην επίδοση που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, η οποία αξιολογείται στη βάση διαγωνισμάτων, γραπτών εργασιών – project και άλλων μορφών αξιολόγησης, τα οποία θα διενεργούνται στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, και δεν θα περιλαμβάνει τον βαθμό των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων. Για τον σκοπό αυτόν, οι πρόνοιες των Κανονισμών 15Α και 15Β (τροποποιητικοί Αρ. 2 Κανονισμοί του 2020), που αφορούν στην υφιστάμενη διαδικασία αξιολόγησης του μαθητή, θα παύσουν να ισχύουν.   

(δ) Ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων στις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου μειώνεται από τέσσερα σε δύο μαθήματα, τα οποία θα είναι τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά.   

(ε) Η τελική εξέταση για όλες τις τάξεις της Μέσης Εκπαίδευσης θα συνεχίσει να ετοιμάζεται κεντρικά, με ενίσχυση των υφιστάμενων διαδικασιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους. 

Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις κανονισμών για αξιολόγηση μαθητών στα τετράμηνα

Η Ολομέλεια της Βουλής με 27 ψήφους υπέρ, 12 εναντίον και 1 αποχή ενέκρινε τροποποίηση των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών, ώστε να βελτιωθεί το σύστημα αξιολόγησης των μαθητών στη μέση εκπαίδευση στη βάση εκπαιδευτικών κριτηρίων. Παράλληλα απορρίφθηκαν όλες οι τροπολογίες που κατατέθηκαν.

Της ψήφισης προηγήθηκε μακρά συζήτηση, εκ νέου, για το τι προηγήθηκε με τις εξετάσεις τετραμήνων, τα αποτελέσματα, για τις συζητήσεις και τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων και πως οδηγηθήκαμε στις τροποποιήσεις.

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις μεταξύ άλλων καταργείται η ενιαία γραπτή αξιολόγηση στο τέλος κάθε τετραμήνου, καθορίζεται η διεξαγωγή μιας ενιαίας τελικής εξέτασης μετά τη λήξη των μαθημάτων, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε τάξη, καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού του βαθμού του έτους τόσο για τα εξεταζόμενα όσο και για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα.

Η Επιτροπή Παιδείας τροποποίησε περαιτέρω το κείμενο που ήρθε ενώπιον της για να διασαφηνιστεί ότι το μάθημα των Φυσικών στη Β΄ και Γ΄ τάξη Γυμνασίου θα περιλαμβάνει τα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας και ότι τελικές προαγωγικές και απολυτήριες γραπτές εξετάσεις θα διενεργούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το αδιάβλητό τους.

Η συζήτηση

Ο Γιώργος Κάρουλλας του ΔΗΣΥ στην τοποθέτησή του είπε ότι γίνεται μια νέα προσπάθεια στα πρότυπα ξένου μοντέλου χωρίς όμως την απαραίτητη μελέτη των δεδομένων της Κύπρου.

Ανέφερε ότι οι ανησυχίες και προβληματισμοί του κόμματός του δεν διασκεδάζονται τόσο για την τελική εξέταση όσο μεταξύ άλλων για την μη ταύτιση της εξεταστέας με την διδακτέα ύλη. Είπε ότι το κόμμα του δεν είναι υπέρ ενός εξεταστικομετρικού συστήματος αλλά δεν μπορεί την ίδια ώρα να είναι συμμέτοχο στην κατάργηση της ουσιαστικής αξιολόγησης που θα έφερνε συγκεκριμένα δεδομένα.

Ο κ. Κάρουλλας ανέφερε επίσης πως οι πρόσφατες εκλογές σε ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ και η νίκη της Αλλαγής στέλνουν το μήνυμα της σταθερότητας και της συνέπειας στις θέσεις του κόμματός του.

Ο Χρίστος Χριστοφίδης του ΑΚΕΛ στην δική του τοποθέτηση είπε ότι φτάνει σήμερα στο τέλος του το «εκπαιδευτικό έγκλημα» που «σκότωσε» τη μαθησιακή διαδικασία, εκτόξευσε το άγχος, το στρες και την παραπαιδεία και που μετέτρεψε το σχολείο σε ένα σύστημα εκμάθησης δεξιοτήτων για το πως να αποστηθίζεις για τις εξετάσεις αντί σε σχολείο που προωθεί τις δεξιότητες, την σύνθεση, την ανάλυση και τη δημιουργία.

Υπενθύμισε ότι το κόμμα του ήταν το μόνο που ήταν εναντίον αυτής της πρωτοβουλίας για τα τετράμηνα και τελικά μετά από πιέσεις όλων των εμπλεκομένων ο νυν Πρόεδρος ήρθε και στήριξε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που στήριξε όταν ήταν μέλος του Υπουργικού του Νίκου Αναστασιάδη.

Ο κ. Χριστοφίδης επέκρινε τον ΔΗΣΥ ότι ως κυβερνών κόμμα είχε κρυφή ατζέντα και προέβαινε σε οργανωμένη επίθεση κατά του δημόσιου σχολείου.

Υπεραμύνθηκε του νέου συστήματος και των αλλαγών που θα βοηθήσει, όπως είπε, τα παιδιά να γίνονται καλύτερα και θα εντοπίζει τις αδυναμίες και τα κενά τους.

Ο Παύλος Μυλωνάς του ΔΗΚΟ, πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, είπε ότι με τις νέες ρυθμίσεις δίνεται ένα τέλος στο μαρτύριο για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς και εξήρε τη συμβολή όλων των πολιτικών δυνάμεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Είπε ότι επιτέλους πρέπει να δούμε το κομμάτι της παιδείας ως εθνικό ζήτημα αναφέροντας ότι η κατάσταση στα δημόσια σχολεία είναι τραγική και τα προβλήματα της καθημερινότητας τεράστια. Μεταξύ αυτών μίλησε για τις υποδομές, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της δημοκρατικότητας, τις ώρες προσέλευσης και αναχώρησης και άλλα.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης του ΔΗΚΟ είπε ότι το παλαιό σύστημα απέτυχε και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και ότι τώρα μπροστά μας έχουμε μια αλλαγή που οδηγεί σε στέρεες βάσεις για αξιολόγηση με σύγχρονους τρόπους και πολλές παραμέτρους, η κάθε μια από τις οποίες έχει τη δική της βαρύτητα και στόχο.

Ο Ανδρέας Αποστόλου της ΕΔΕΚ συνεχάρη την ΥΠΑΝ η οποία σε σύντομο διάστημα, όπως είπε, έφερε στη Βουλή κάτι που ήταν και προεκλογική δέσμευση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Είπε ότι με το νέο σύστημα έχουμε περισσότερο αποτελεσματικό χρόνο και αυτό αποφορτίζει ένα τεράστιο βάρος που υπήρχε πριν και ότι τώρα επιτέλους επανέρχεται η ηρεμία στην παιδεία μας για να ασχοληθούμε και με άλλα ζητήματα, όπως το ολοήμερο σχολείο, η ενιαία εκπαίδευση, η στήριξη παιδιών με αναπηρίες, η αναβάθμιση υποδομών και άλλα.

Ο Σωτήρης Ιωάννου του ΕΛΑΜ είπε ότι τα όσα έγιναν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ήταν απότοκο μιας λανθασμένης ρύθμισης και διαχείρισης των προηγούμενων ετών. Είπε ότι το κόμμα του τα είχε προβλέψει και είχε προειδοποιήσει για τα πειράματα που γίνονταν και εκφράζει την ελπίδα επιτέλους αυτά να σταματήσουν.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης της ΔΗΠΑ είπε ότι είναι γνωστά τα όσα προηγήθηκαν με τις ατέρμονες συζητήσεις και τα παρατράγουδα και εξέφρασε την ικανοποίηση του κόμματός του για τις νέες αλλαγές που θα ρυθμίσουν και θα εξυγιάνουν την αξιολόγηση στη βάση επιστημονικών κριτηρίων.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών είπε ότι αποδεικνύεται πως αντιμετωπίζουμε την παιδεία ως βαθμοκεντρικό πρόγραμμα αντί να προωθούμε την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τις νέες προκλήσεις ενώπιον μας όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους ο οποίος κατέθεσε τροπολογίες που καταψηφίστηκαν, ανέλυσε τις τροπολογίες του και είπε ότι τα όσα λέγονται περί πιο άνετης ζωής των μαθητών με τις αλλαγές είναι απλά λαϊκισμός και ότι όσοι μιλούν για τα μοντέλα Εσθονίας και Φινλανδίας πρέπει να δουν και τα ποσοστά αυτοκτονίας εκεί και χρήσης ψυχοφαρμάκων.

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 και Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023    

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η επέκταση του Καταλόγου Οριακών Τιμών Επαγγελματικής Έκθεσης για προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες.     

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η αναπομπή των οποίων καταψηφίστηκε: 

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια καταψήφισε την αναπομπή για την πιο πάνω πρόταση νόμου, σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε τα φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής να μη θεωρούνται, για τους σκοπούς του εν λόγω Νόμου, προσαρτήματα σε οικοδομή και για την εγκατάστασή τους, να μην απαιτείται η προηγούμενη έκδοση άδειας οικοδομής από την αρμόδια αρχή. 

Όχι Βουλής στην αναπομπή ΠτΔ για φωτοβολταϊκά, υπερψήφισε τροποποιητικό κείμενο

Με 39 ψήφους η Βουλή απέρριψε ομόφωνα το απόγευμα την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα φωτοβολταϊκά και την ίδια ώρα υπερψήφισε με 38 ψήφους τροποποιητικό κείμενο της νομοθεσίας για το θέμα.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε της ψήφισης όλοι οι ομιλητές σχολίασαν το περιεχόμενο της μακροσκελούς επιστολής που συνόδευσε την αναπομπή.

Με το τροποποιημένο κείμενο που υπερψηφίστηκε θα επιτευχθεί ότι η εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας οικοδομής για σκοπούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων επί του κελύφους (οροφής) υφιστάμενων οικοδομών θα ισχύει μόνο για οικοδομές οι οποίες ανήκουν σε έναν μόνο ιδιοκτήτη και ότι για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί του κελύφους υφιστάμενων οικοδομών οι οποίες ανήκουν σε πέραν του ενός ιδιοκτήτες να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38(2)(β) του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, «στις περιπτώσεις κτιρίων ή/και πολυκατοικιών, η εγκατάσταση που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση σε κοινόχρηστο χώρο, για τις ανάγκες του κτιρίου ή/και των μονάδων, δύναται να υλοποιηθεί με εξασφάλιση της συγκατάθεσης των ιδιοκτητών στους οποίους ανήκει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι η εν λόγω εγκατάσταση δεν θα επηρεάζει την άνετη κάρπωση των υπόλοιπων ιδιοκτητών».

Τι έλεγε η αναπομπή

Όπως αναφερόταν στην επιστολή αναπομπής, η πρόταση νόμου που ψήφισε η Βουλή πλήττει τη λειτουργικότητα και τη σαφήνεια των διατάξεων του νόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πρακτικά προβλήματα διοικητικής διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι η «ευνοϊκή μεταχείριση όλων των περιπτώσεων που αφορούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, στο κέλυφος οικοδομής, χωρίς να αιτιολογείται πρακτικά και νομικά η αιτία διαφοροποίησής τους από την περίπτωση άλλων προσαρτημάτων στο κέλυφος οικοδομής, όπως είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα ντεπόζιτα νερού, δεν βασίζεται σε συγκεκριμένους λόγους και δεν αιτιολογείται επαρκώς, παρά το γεγονός ότι η στόχευση για τη διατήρηση της ασφάλειας και της νομιμότητας, έπρεπε να ήταν η ίδια και δεν δικαιολογείται να διαφέρει.

Προστίθεται ακόμη ότι πέραν των πρακτικών και διοικητικών θεμάτων αταξίας, δημιουργίας συνθηκών αντικειμενικά άνισης μεταχείρισης και δυσλειτουργικότητας που δημιουργούν οι εν λόγω διατάξεις, η πρόταση νόμου διαφαίνεται ότι θέτει και ζητήματα αντισυνταγματικότητας, λόγω της παραβίασης του άρθρου 23 του Συντάγματος, της αρχής της ισότητας και της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι με την πρόταση νόμου δια της νομοθετικής οδού, επιβάλλεται ή και γίνεται ανεκτή η καταπάτηση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, αφού διαφαίνεται να ελλείπει η μέριμνα που το Σύνταγμα της Δημοκρατίας επιβάλλει στο νομοθέτη, για σκοπούς προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία.

Τονίζεται ότι οι αναπεμπόμενες διατάξεις, δεν εμπεριέχουν μέριμνα για τα νόμιμα δικαιώματα όλων των συνιδιοκτητών, πέραν του συνιδιοκτήτη που προτίθεται να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στα κοινόχρηστα τμήματα οικοδομής, ρύθμιση η οποία εκτός του ότι δημιουργεί κινδύνους για αταξία και ανομία, διαρρηγνύει το όλο σύστημα ισορροπίας και τάξης που δομείται με σοφία.

Οι τοποθετήσεις των Βουλευτών στην Ολομέλεια

Ο Κώστας Κώστα του ΑΚΕΛ είπε ότι οι Βουλευτές προσπάθησαν να περιορίσουν την γραφειοκρατία και να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες με στόχο να ξεπεραστούν τα εμπόδια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικίες, και κατά την συζήτηση του θέματος η επιτροπή Ενέργειας ανακάλυψε ότι υπάρχουν διάφορα διατάγματα του ΥΠΕΣ που δημιουργούν επιπρόσθετα ζητήματα. Εξ ου, είπε και καταλήξαμε στο νόμο που ψηφίστηκε ομόφωνα.

Είπε χαρακτηριστικά ότι όταν διάβασε την αναπομπή «νόμιζα κάποιος μας κάνει πλάκα».

Ο Ονούφριος Κουλλά του ΔΗΣΥ είπε ότι κακώς κατηγορήθηκε η Βουλή για το ζήτημα και ότι πρέπει να πάει το μήνυμα ότι κάνουμε βήματα για αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας

Ο Νίκος Σύκας του ΔΗΣΥ είπε ότι υπήρχαν στρεβλώσεις στη διαδικασία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και η Βουλή είχε καταλήξει ομόφωνα σε ένα νόμο έχοντας κατά νου ότι συνταγματικά κωλύματα καλύπτονται από άλλο νόμο που είναι σε ισχύ. Εξέφρασε την ευχή η τάση των αναπομπών να μην δημιουργήσει τη βάση για αμφισβήτηση του νομοθετικού έργου της βουλής.

Ο Χρύσης Παντελίδης του ΔΗΚΟ είπε ότι η αναπομπή «ήταν μια κακή στιγμή στη σχέση της εκτελεστικής με τη νομοθετική εξουσία». Είπε ότι κακώς κατηγορήθηκε η Βουλή για επιπολαιότητα και μίλησε για πρόβλημα που οφείλεται σε έλλειψη συντονισμού. Κάλεσε τις κρατικές υπηρεσίες να αλλάξουν φιλοσοφία σε ζητήματα ΑΠΕ και πράσινης μετάβασης.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι τα προβλήματα γραφειοκρατίας επιλύονται με πολλούς τρόπους όπως είναι η συνεργασία ιδιωτικού τομέα για εγκατάσταση με κριτήρια μελετών από το κράτος και ο έλεγχος από αυτό για εντοπισμό παρανομιών.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι ζούμε στην Δημοκρατία όπου κάποιος κτίζει παράνομα μια οικία και η ΑΗΚ έρχεται και συνδέει το ρεύμα αλλά αν κάποιος ζητήσει να βάλει φωτοβολταϊκά του ζητάμε άδεια οικοδομής.

Ο Σταύρος Παπαδούρης των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών είπε ότι «όταν διαβάσαμε την αναπομπή δεν ξέραμε αν πρέπει να γελάμε ή να κλαίμε». Είπε ότι η Βουλή είχε εξεύρει τρόπους και ασφαλιστικές δικλείδες για να ξεπεραστούν εμπόδια και με λύπη οδηγηθήκαμε στην αναπομπή.

Ο ανεξάρτητος Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι η αναπομπή «κυριολεκτικά πάσχει πατόκορφα». Είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος έγραψε την επιστολή της αναπομπής αλλά ποιος την υπέγραψε και ότι σήμερα η Βουλή πρέπει να πει ένα βροντερό «όχι» στον ΠτΔ.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αναβλήθηκαν: 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021   

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η διαγραφή της πρόνοιας για υποχρεωτική διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος κατά την ιατρική εξέταση υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμών και κατάργηση των υφισταμένων, ώστε να αναθεωρηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δημόσιων υπαλλήλων, των συνταξιούχων δημόσιων υπαλλήλων, των δημόσιων υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός Κύπρου και των μελών των οικογένειών τους, τη διενέργεια γενικής ιατρικής εξέτασης νεοδιοριζομένων στη δημόσια υπηρεσία και τη διενέργεια έκτακτης ιατρικής εξέτασης υφιστάμενων δημόσιων υπαλλήλων. 

Έγκριση καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία 

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τους καταλόγους εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α7 και Α8.  

Δείτε τους καταλόγους εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α7 και Α8 εδώ.  

Δείτε την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την έγκριση των καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία εδώ 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων