Γονική άδεια για αυτοεργοδοτούμενους και επέκταση μέχρι το 15ο έτος

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους αυτοτελώς εργαζομένους να λαμβάνουν επίδομα γονικής άδειας και παροχές σε περίπτωση επαγγελματικής βλάβης και 

(β) η επέκταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης γονικής άδειας, μέχρι το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος του τέκνου αντί μέχρι το όγδοο (8ο) έτος του τέκνου, όπως ισχύει με βάση τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

Γονική άδεια για αυτοεργοδοτούμενους και επέκταση μέχρι το 15ο έτος 

Όλα τα κόμματα και αρμόδιοι φορείς που συμμετείχαν στη συζήτηση της Επιτροπής Εργασίας συμφωνούν για την ανάγκη επέκτασης της γονικής άδειας στο 15ο έτος του παιδιού, από το 8ο που ισχύει τώρα. Επιπλέον, με νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, προχωρά και η επέκταση του δικαιώματος πληρωμένης γονικής άδειας στους αυτοεργοδοτούμενους. 

Σε δηλώσεις του στη Βουλή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ανέφερε ότι σκοπός της πρότασης που κατέθεσε το ΑΚΕΛ είναι η επέκταση του δικαιώματος για λήψη γονικής άδειας μέχρι το 15ο έτος της ηλικίας του τέκνου, αντί μέχρι το 8ο έτος, όπως ισχύει σήμερα. 

«Η επέκταση της εν λόγω περιόδου μέχρι το 15ο έτος της ηλικίας του τέκνου κρίνεται απαραίτητη, καθώς η ανάγκη απουσίας από την εργασία για λόγους φροντίδας των παιδιών συνεχίζει να υφίσταται και μετά το 8ο έτος», είπε. 

«Η ρύθμιση που προτείνουμε δεν δημιουργεί νέο δικαίωμα, ούτε επιβαρύνει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζόμενους γονείς για να επιλέξουν πότε θα ασκήσουν το δικαίωμα αυτό», πρόσθεσε. 

Όπως σημείωσε ο κ. Καυκαλιάς, και η εκτελεστική εξουσία και όλοι οι παρευρισκόμενοι στην Επιτροπή, η εκπρόσωπος της Επιτρόπου Διοικήσεως, εκπρόσωπος της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπρόσωποι των πολυτέκνων, των πενταμελών οικογενειών και όλα τα κόμματα, συμφωνούν με την πρόταση. 

«Ωστόσο, έχουμε αποδεχτεί την πρόταση από πλευράς της κυβέρνησης, η οποία ζήτησε ένα χρονικό διάστημα, καταλήξαμε στους 3 μήνες, για να επανέλθει ενδεχομένως και η ίδια με νομοσχέδιο που θα επιλαμβάνεται αυτού του ζητήματος», ανέφερε. 

Επομένως, είπε ότι η επιτροπή θα επανέλθει εντός Μαΐου για να ρυθμίσει και αυτό το ζήτημα, αναμένοντας και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο ενδεχομένως να ρυθμίζει και άλλα ζητήματα που αφορούν τη γονική άδεια, όπως είναι η πληρωμένη άδεια για λόγους ανωτέρας βίας, ή για άδεια φροντίδας. 

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι συζητήθηκε επίσης νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση που προβλέπει την παροχή δικαιώματος στους αυτοτελώς εργαζομένους να λαμβάνουν επίδομα γονικής άδειας και παροχές, λόγω επαγγελματικών βλαβών. 

«Είναι ένα σχέδιο το οποίο κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ήταν μία μεγάλη εκκρεμότητα που αφέθηκε πίσω σε σχέση με τις ρυθμίσεις που έγιναν για τη γονική άδεια, αφού όταν πέρασε το νομοσχέδιο εξαιρούνταν οι αυτοτελώς εργαζόμενοι», ανέφερε. 

Πρόσθεσε ότι με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης τώρα καλύπτονται και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι όσον αφορά το δικαίωμα για πληρωμένη γονική άδεια και την ίδια ώρα, μέσα από αυτό προβλέπονται και παροχές λόγω επαγγελματικών βλαβών για τους αυτοτελώς εργαζόμενους. 

«Υπολείπονται πολλά να γίνουν για τους αυτοτελώς εργαζόμενους, όπως ρυθμίσεις για το επίδομα ασθενείας, για το ανεργιακό επίδομα και κάτι για το οποίο θα αναλάβουμε πρωτοβουλία, με επιστολή που θα στείλουμε στον Υπουργό, για συμμετοχή των αυτοτελώς στα προγράμματα κατάρτισης της ΑΑνΑΔ», σημείωσε. 

Σε δικές του δηλώσεις, ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου, ανέφερε ότι η επέκταση της πληρωμένης γονικής άδειας και στους αυτοεργοδοτούμενους «ήταν κάτι που είχαμε επισημάνει από τη μέρα ψήφισης της γονικής άδειας πριν κάποιους μήνες. Είχαμε εργαστεί για να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και χαιρόμαστε γιατί η κυβέρνηση υλοποιεί ακόμα μία πολιτική της υπόσχεση». 

Σημείωσε ότι με βάση δεδομένα του Υπουργείου Εργασίας, οι αυτοεργοδοτούμενοι είναι γύρω στις 38.000. «Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων που δεν έχουν μέχρι και σήμερα δικαίωμα πρόσβασης στη γονική άδεια», είπε. 

Πρόσθεσε ότι μαζί με την αύξηση της άδειας μητρότητας και με άλλα μέτρα που έχουν προτείνει και σιγά σιγά υλοποιούνται, «θεωρούμε ότι κάνουμε μικρά μεν βήματα αλλά ουσιαστικά, προς τη στήριξη των νέων οικογενειών και των εργαζομένων γονιών». 

Ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, είμαστε σε επικοινωνία με τον Υπουργό Εργασίας, θα κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας σειρά εισηγήσεων και ρυθμίσεων, ώστε να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο για τη γονική άδεια για όλους τους εργαζόμενους. 

«Αναμένουμε τα όσα και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν πράξη, όπως ότι θα πρέπει να επεκταθεί το δικαίωμα για γονική άδεια και μετά τα 8 έτη, θα πρέπει να ενισχύσουμε το πλαίσιο στήριξης των οικογενειών που έχουν παιδιά με χρόνιες ασθένειες και υπηρεσίες αλλά και άλλες πτυχές για τη γονική άδεια, ώστε να δώσουμε ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες», σημείωσε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Βουλή και κυβέρνηση προωθούν την επέκταση γονικής άδειας 

Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά των σωρευμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των μελών των ταμείων προνοίας των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Ειδικό Ταμείο το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί της Προσβασιμότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση και μεταφορά στο κυπριακό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή προχώρησε στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης και αναμένεται να επανεξετάσει το νομοσχέδιο σε επόμενη συνεδρία.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Αύξηση επιδόματος τέκνου πέραν του 5% 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη για αύξηση του επιδόματος τέκνου πέραν του 5%, ιδίως για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβιας.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Αύξηση επιδόματος τέκνου με αναδρομική ισχύ 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον