Προς παράταση 2 χρόνων η αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων, χωρίς άδεια 800

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός τους οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να παραταθεί η μεταβατική περίοδος για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας για τα μη αδειούχα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

Προς παράταση 2 χρόνων η αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων, χωρίς άδεια 800 

Το ενδεχόμενο παράτασης για δύο χρόνια της υποχρέωσης για αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων από το Υφυπουργείο Τουρισμού, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννη σε δηλώσεις του, περίπου 800 μονάδες δεν έχουν άδεια.   

Η Επιτροπή συζήτησε το νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού για παράταση της αρχικής προθεσμίας που παραχωρήθηκε σε μη αδειούχα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα τα οποία βρίσκονταν σε λειτουργία κατά την έναρξη της ισχύος της βασικής νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

O Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, δήλωσε ότι η τουριστική βιομηχανία σχεδόν στην ολότητά της στερείται νομιμότητας λέγοντας ότι «θα πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει προκειμένου να λύσουμε αυτό το πρόβλημα». 

Υπέδειξε ότι 800 μονάδες περίπου λειτουργούν άνευ άδειας λειτουργίας, με εξαίρεση 65 οι οποίες έχουν λάβει αδειοδότηση. Σημείωσε ότι σήμερα η Κυβέρνηση έχει φέρει ένα νόμο ο οποίος παρατείνει το πρόβλημα για άλλα δύο χρόνια και διερωτήθηκε για το εάν αυτή θα έπρεπε να είναι η προσέγγιση. Πρόσθεσε ότι αντί της τυφλής παράτασης η Κυβέρνηση θα έπρεπε να καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αδειοδότηση όλων αυτών των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

«Σίγουρα θα πρέπει να περάσει αυτή η νομοθεσία», είπε, προσθέτοντας ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε ταυτόχρονα 800 τουριστικές επιχειρήσεις. «Να δοθεί η παράταση, όμως ταυτόχρονα πρέπει το Υφυπουργείο (Τουρισμού) να έρθει με συγκεκριμένη πρόταση επίλυσης του συγκεκριμένου θέματος», ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννη. 

Εξήγησε ότι και ο αριθμός των αστέρων (αξιολόγηση μονάδων) και τα πρότυπα ποιότητας είναι συνυφασμένα και σχετίζονται άμεσα με την άδεια λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων. 

O Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, είπε από πλευράς του ότι η παράταση αυτή δίδεται για ακόμα δύο χρόνια και με κάποιες προϋποθέσεις μέχρι το 2027. «Συμφωνούμε με αυτή την πρόταση, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε εκφράσει και τις επιφυλάξεις μας αναφορικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για να μπορέσει μια τουριστική επιχείρηση να καταταχθεί σε κατηγορία», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι δυστυχώς οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και σημείωσε ότι οι υπηρεσίες που εμπλέκονται είναι αρκετές. 

Ο κ. Μυριάνθους είπε ότι ζητήθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού όπως υπάρξει στελέχωση με προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις αιτήσεις για εξέταση των τουριστικών καταλυμάτων που ακόμα δεν έχουν αδειοδοτηθεί. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Σε αναμονή η παράταση για άδειες ξενοδοχείων 

Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να εφαρμόζει σχέδια χορηγιών τα οποία προβλέπουν τη δυνατότητα επιχορήγησης από το εν λόγω ταμείο μέρους ή όλου του ποσού της επένδυσης στην οποία αφορούν και την υποχρέωση επιστροφής μέρους ή όλου του ποσού αυτού από τον λήπτη της χορηγίας προς το εν λόγω ταμείο. 

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση και αναμένεται να επανεξετάσει την πρόταση νόμου σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει την ετήσια έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας να μειωθεί από πεντακόσια ευρώ (€500) σε εκατόν πενήντα ευρώ (€150). 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρόταση νόμου ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Τουριστική ανάπτυξη περιοχής Τηλλυρίας 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη εκπόνησης σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής της Τηλλυρίας. 

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι «είναι με μεγάλη λύπη που ακούσαμε σήμερα ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε διαβούλευση μαζί με τις τοπικές αρχές». Υπογράμμισε ότι μια περιοχή όπως η Τηλλυρία που είναι απομονωμένη και εγκλωβισμένη και χρειάζεται να επιτευχθεί ανάπτυξη κυρίως στον τομέα του τουρισμού «δεν πρέπει να της συμπεριφερόμαστε με αυτό τον τρόπο». Σημείωσε ότι πρέπει επειγόντως τα αποτελέσματα της μελέτης να τεθούν ενώπιον των τοπικών αρχών με τρόπο που να υπάρξει όσο το δυνατόν ολοκλήρωση του σχεδιασμού. 

Ο κ. Μυριάνθους σημείωσε ότι θα έπρεπε εδώ και χρόνια να είχε εκπονηθεί και υλοποιηθεί το τοπικό σχέδιο της περιοχής που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Επεσήμανε ότι θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα για την περιοχή Τηλλυρίας και να εκπονηθούν σχέδια με απώτερο στόχο να μπορεί να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη. 

Αξιολόγηση προγράμματος χριστουγεννιάτικων χωριών 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έγινε αξιολόγηση του προγράμματος των χριστουγεννιάτικων χωριών. 

Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι ο θεσμός αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής την οποία πολύ ορθά, όπως είπε, ο τέως Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος, είχε εισάγει. «Είναι με μεγάλη ευχαρίστηση που ακούσαμε τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, την τοπική κοινωνία να εκφράζει την ικανοποίηση της σχετικά με την πορεία αυτού του θεσμού», είπε. Σημείωσε ότι πρέπει να βοηθηθούν οι αδύνατες κοινότητες στις ορεινές περιοχές. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Διαφώνησαν στη συμμετοχή δήμων στα χριστουγεννιάτικα χωριά 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης