Επιτροπή Θεσμών: Ανάληψη εργασίας από πρώην κρατικούς αξιωματούχους, αποσπάσεις δημόσιων υπαλλήλων και θεσμικός ρόλος ΡΙΚ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/05/2022, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε την εξέταση του πιο πάνω σχεδίου νόμου το οποίο αποσκοπεί στη ρύθμιση του ελέγχου ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και ορισμένους πρώην υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για περίοδο δύο ετών από την ημέρα αποχώρησης ή αφυπηρέτησής τους.

Η Επιτροπή πρότεινε την εξέταση ενδεχόμενης επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας και σε άλλους αξιωματούχους και υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πέραν των μελών της Αστυνομίας, και αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

O Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου, ανέφερε πως πρόθεση της Επιτροπής είναι να ενταχθούν όλοι και οι δικαστές και ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Δεν προκύπτει θέμα σύγκρουσης της διάκρισης των εξουσιών δεδομένου ότι η εν λόγω προαναφερόμενοι την επόμενη μέρα της συνταξιοδότησης τους είναι πολίτες. Ως εκ τούτου επειδή θέλουμε να υπηρετήσουμε τη διαφάνεια σε όλες τις εκφάνσεις, θα ενταχθούν όλοι όσοι σήμερα εξαιρούνται σ’ αυτή τη νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η αποτελεσματικότητα ή μη της απόσπασης μόνιμων υπαλλήλων και εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία και σε οργανισμούς δημόσιου δικαίου

Η Επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, με σκοπό την αξιολόγηση της εφαρμογής των προνοιών τόσο του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου όσο και του περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου. Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη αντηλλάγησαν απόψεις, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί χρόνιες ανεπάρκειες στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

O Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου είπε πως οι νόμοι που ψηφίστηκαν το 2017 και το 2019 αντίστοιχα είχαν μια εφαρμοστικότητα, αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.

«Ένα σύστημα είναι η σωστή αξιολόγηση των αναγκών του κάθε τμήματος και της κάθε υπηρεσίας και ένα άλλο τεράστιο ζήτημα είναι το εύρος των σχεδίων υπηρεσίας και προκύπτει η ανάγκη αλλαγής, εκ βάθρων θα έλεγα, των σχεδίων υπηρεσίας ούτως ώστε να ανοίξουν και να μπορούν να υπηρετήσουν και την εναλλαξιμότητα, αλλά και τις ανάγκες εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν», προσέθεσε σχετικά.

Για το ΡΙΚ

Ο κ. Δημητρίου αναφέρθηκε και στο θέμα του θεσμικού ρόλου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, το οποίο θα συζητηθεί και στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

«Εξ αφορμής του περιστατικού του να κόβεται Βουλευτής στον αέρα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης προφανώς προκύπτουν και άλλα θεσμικά ζητήματα που απορρέουν από τη συζήτηση του θέματος για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Προφανώς και είναι καταδικαστέο, προφανώς και απαγορεύεται να κόβεις τον οποιοδήποτε από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από το οποιοδήποτε άλλο μέσο. Είναι πόρος μια συχνότητα και χρειάζεται να υπηρετούμε την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης», κατέληξε.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Θετικό το ΥΠΑΝ στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4 έτη, διαμαρτύρεται ο ΣΙΠΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση

Εργασίας

Υπάρχει βούληση για νέα νομοθεσία για άτομα με αναπηρία, ψηφίζεται η αύξηση της άδειας μητρότητας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες  Η Επιτροπή συζήτησε το