Επιτροπή Νομικών: Εθελοντές πυροσβέστες, μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και μεταρρύθμιση δικαιοσύνης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου η θέσπιση νομοθεσίας για την καθιέρωση νομικού πλαισίου για τους εθελοντές πυροσβέστες και η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που τους αφορούν.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία είπε ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι «η θεσμοθέτηση του εθελοντικού ρόλου των πολιτών στο πεδίο της μάχης ουσιαστικά, της αντιμετώπισης της πύρινης λαίλαπας: Ποιοι δικαιούνται να είναι εθελοντές πυροσβέστες, πού θα ανήκουν, ποια είναι η εκπαίδευσή τους, ποιες οι εξετάσεις, ποια η αστική ευθύνη, ποια είναι η σχέση του εργοδότη με τον εθελοντή πυροσβέστη κ.α.».

«Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο νομοσχέδιο, το οποίο πολύ σύντομα θα βρεθεί ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο είμαστε αντιμέτωποι ως πολιτεία με αυτό το φυσικό φαινόμενο, μέσα από την κλιματική αλλαγή που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια και επιφέρει πολλές καταστροφές, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε πολλά κράτη της Γης», σημείωσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, δήλωσε για το ίδιο θέμα πως οι δυστυχείς εμπειρίες του περασμένου καλοκαιριού στην ορεινή Λάρνακα και Λεμεσό έχουν καταδείξει ότι η οποιαδήποτε βοήθεια σε περιπτώσεις πυρκαγιών και έκτακτων συνθηκών θα πρέπει να είναι αναγκαία και καλοδεχούμενη.

«Εξετάσαμε στην Επιτροπή το νομοσχέδιο για τους εθελοντές πυροσβέστες ούτως ώστε ο πολύς κόσμος, ο οποίος ευαισθητοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις και θέλει να βοηθήσει και να συνδράμει να το κάνει συντεταγμένα και με τη σωστή εκπαίδευση, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει ούτε ο ίδιος, αλλά και ούτε οι υπόλοιποι, οι οποίοι συμμετέχουν στις προσπάθειες είτε κατάσβεσης πυρκαγιών, είτε σωτηρίας ανθρώπινων ζωών», είπε.

Το θέμα, πρόσθεσε, θα συζητηθεί και στις επόμενες συνεδρίες ούτως ώστε να οδηγηθεί το συντομότερο στην Ολομέλεια «διότι πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός πάντοτε μπορεί να συμβάλλει στα του κράτους και να είναι υποβοηθητικός σε περιπτώσεις όπου χρειάζονται χέρια και ανθρωπιστική βοήθεια».

Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον εξέταση του πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση  του βασικού νόμου, ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων εκτός του τραπεζικού τομέα και στην ενδυνάμωση της δευτερογενούς αγοράς δανείων, με θετικό αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομία, γενικότερα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι «υπάρχει μία τάση όποτε δημιουργείται μία δυσκολία είτε στις τράπεζες, είτε στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων να αποδεικνύουν τις υποθέσεις τους. Αυτά τα εμπόδια που μπορεί να οφείλονται και σε δικαιϊκά ή δικονομικά μέτρα τα οποία επικαλούνται οι δανειολήπτες, οι οποίοι είναι οι ασθενέστεροι σε αυτή την περίπτωση, να τα αφαιρούμε για να ευκολύνουμε την απόδειξη των υποθέσεων των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων».

«Οφείλω να τονίσω ότι το ασθενές μέρος σε αυτή τη σχέση είναι ο δανειολήπτης και αν και εφόσον οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων θέλουν να αποδεικνύουν τις υποθέσεις τους θα πρέπει να υπερβαίνουν αυτά τα εμπόδια και στο τέλος της ημέρας το δίκαιο να επικρατεί. Αν το δίκαιο θα είναι να εξασφαλίζεται δικαστική απόφαση εναντίον του δανειολήπτη καλώς, αλλά δεν μπορούμε συνεχώς να αφαιρούμε δικλείδες ασφαλείας από τους δανειολήπτες και να ευκολύνουμε τις εταιρείες και τις τράπεζες στην απόδειξη των υποθέσεών τους», σημείωσε.

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση για τους πιο πάνω Κανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η προσθήκη στον Πρώτο Πίνακα των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του Κρατικού Αρχείου ως τμήματος υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και η μετονομασία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, και αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των υπό αναφορά Κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019

Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, μέσω των οποίων:

(α) Τροποποιείται το Άρθρο 144 του Συντάγματος ώστε τα κατώτερα Δικαστήρια (πρωτόδικα και Εφετεία) να έχουν τη δυνατότητα παραπομπής ζητημάτων συνταγματικότητας, που εγείρονται και τα οποία είναι ουσιώδη για την έκβαση της υπόθεσης ενώπιόν τους, στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

(β) Συστήνεται το Εφετείο, και διαχωρίζεται το υφιστάμενο Ανώτατο Δικαστήριο στο νέο Ανώτατο Δικαστήριο και το νέο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

(γ) Προστίθενται και αντικαθίστανται ορισμοί ως επακόλουθο της δημιουργίας των 3 νέων Δικαστηρίων και τροποποιείται το άρθρο που ρυθμίζει τη διαδικασία έφεσης ώστε να καλύπτεται η διαδικασία έφεσης ενώπιον και των 3 νέων δικαστηρίων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης ανέφερε πως το ΑΚΕΛ ζήτησε περαιτέρω απαντήσεις και εξηγήσεις και για αυτό τον λόγο το νομοσχέδιο για συνταγματική τροποποίηση δεν θα οδηγηθεί την επόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια, πριν το ΑΚΕΛ λάβει τις εξηγήσεις που θέλει.

«Για αυτό εύχομαι τελικά να πειστούν όλοι ότι έφτασε η ώρα να υπάρξουν τομές στην κυπριακή δικαιοσύνη. Την ερχόμενη Τετάρτη έχω ήδη πει στη γραμματεία της Επιτροπής να κληθεί η Υπουργός Δικαιοσύνης για να δώσει τις απαντήσεις που θέλει το ΑΚΕΛ και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα βρεθεί και αυτό ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το ίδιο θέμα, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης δήλωσε ότι δεν ζητήθηκε αναβολή. «Από την προηγούμενη φορά είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο και όλους τους αρμόδιους φορείς να μας καταθέσουν μία μελέτη, η οποία θα δείχνει τα εξής: Από τις χιλιάδες εκκρεμείς εφέσεις ή υποθέσεις που με τη δικαστική μεταρρύθμιση -όπως λέγεται- θα αποσυμφορηθεί το σύστημα, πώς θα διαμοιραστούν στο Εφετείο και στα υπόλοιπα δικαστήρια που δημιουργούνται και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εκδίκασής τους;».

Όπως είπε ο κ. Πασιουρτίδης, «θέλουμε να γνωρίζουμε ότι το ήδη υπαρκτό πρόβλημα των καθυστερήσεων θα λυθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θέλουμε να ξέρουμε ότι οι υποθέσεις θα διαμοιραστούν στα εξειδικευμένα δικαστήρια με συγκεκριμένο τρόπο. Επαναλάβαμε ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις, δομικές και ουσιώδεις, θα πρέπει να συγκεντρώνουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση των κομμάτων», κατέληξε.

Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι να καλύψει τη συνεργασία στα θέματα νομικής συνδρομής με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας , δυνάμει της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας , αφ’ ενός , και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφ’ ετέρου, η οποία διέπει τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση, αφού προηγηθεί ο κύκλος διαβούλευσης επί τροπολογιών που αναμένεται να υποβάλουν Βουλευτές/Βουλεύτριες, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Επιπρόσθετα, η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Οι περί Υπουργείου Άμυνας – Θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Η Υποεπιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η κατάρτιση σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή στο Υπουργείο Άμυνας.

Η Υποεπιτροπή αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την προώθηση προς έγκριση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος, αφού προηγουμένως τοποθετηθεί επί αυτών σε επόμενη συνεδρία της.

Για το ΡΙΚ

Ο κ. Τορναρίτης στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στο θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας σε σχέση με παρέμβαση σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε ότι ζήτησε να γίνει πειθαρχική έρευνα. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για όσα συνέβησαν πρόσφατα στο ΡΙΚ, ο κ. Τορναρίτης δήλωσε πως «πρέπει όλοι να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του δημοσιογράφου να κάνει σωστά, αμερόληπτα και ανεξάρτητα τη δουλειά του. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχω ζητήσει προσωπικά πειθαρχική έρευνα για να διαφανεί για ποιο λόγο απεκόπη ο συνάδελφος Κωστής Ευσταθίου από το κρατικό ίδρυμα Κύπρου, και λέω το κρατικό ίδρυμα Κύπρου γιατί όπως καλά γνωρίζετε επιχορηγείται από τα χρήματα, τα υστερήματα του Κύπριου φορολογούμενου πολίτη. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο αναμένουμε απαντήσεις από το συμβούλιο και από τη διεύθυνση του ΡΙΚ».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα