Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη ρύθμιση του ελέγχου ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και ορισμένους πρώην υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για περίοδο δύο ετών από την ημέρα αποχώρησης ή αφυπηρέτησής τους.

Ειδικότερα, προνοείται τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του και να εφαρμόζεται και στα ακόλουθα πρόσωπα: στον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στους δικαστές οιουδήποτε δικαστηρίου, στον Αρχηγό και Υπαρχηγό Εθνικής Φρουράς, στον Αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, στα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας και στα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στον όρο υπάλληλος του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα οποία υπηρέτησαν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Αναφορά
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Διαφάνεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

3 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

17 Νοεμβρίου, 2022

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

24 Νοεμβρίου, 2022

Η αναπομπή καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα