Πρόταση Οδηγίας σχετικά με κοινούς κανόνες για την προώθηση της επισκευής αγαθών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/06/2023, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου αναφορικά με προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέτασε την Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες για την προώθηση της επισκευής αγαθών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/771 και (ΕΕ) 2020/1828 – έγγραφο COM(2023)155. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Διαχείριση οργανικών αποβλήτων και παραγωγή βιοαερίου

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η διαχείριση οργανικών αποβλήτων και παραγωγή βιοαερίου.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ζήτησαν φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας οι βουλευτές, έντονη κριτική με αφορμή μέτρα για πρόσφυγες

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/02/2024, υπερψήφισε τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, ύψους €5.710.717 και €353.38 αντίστοιχα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024   Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο