Επιτροπή Περιβάλλοντος: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και εξώδικες ρυθμίσεις για ιδιοκτήτες σκύλων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/03/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Fit for 55: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) έως το 2030 (Fit for 55) και η προτεινόμενη δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και ενεργειών προς επίτευξη του κλιματικού αυτού στόχου. 

Εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρουσίασε την πορεία υλοποίησης της δέσμης των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του κλιματικού αυτού στόχου.  

Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία αναθεώρησης των εθνικών νομοθεσιών σε επιμέρους τομείς όπως το κλίμα, το περιβάλλον, η ενέργεια, τα καύσιμα, οι μεταφορές και η δασοπονία, οι οποίες νομοθεσίες αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη του ως άνω τεθέντος στόχου, καθώς και του στόχου που έχει τεθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταστεί ο ευρωπαικός κοινός χώρος κλιματικά ουδέτερος έως το 2050.  

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της συζήτησης, η Επιτροπή έτυχε ενημέρωσης για την εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και την σημαντική οικονομική επιβάρυνση του κράτους σε ότι αφορά την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Βουνό οι υποχρεώσεις «Fit-for-55» για πολίτες και επιχειρήσεις

ΘΕΣΗ Terra Cypria – Tο Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων αρχών και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Νόμου μέσα από την εισαγωγή διαδικασιών εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων, οι οποίες θα λειτουργούν για σκοπούς επιβολής ποινής στους παρανομούντες και ως αποτρεπτικός παράγοντας που θα προάγει την υπεύθυνη κατοχή και τον περιορισμό του τεράστιου προβλήματος των αδέσποτων σκύλων.  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των αρχών τοπικής διοίκησης για την πλήρη, ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Η Επιτροπή, διατύπωσε επιφυλάξεις για επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν στην Επιτροπή τις θέσεις τους με σχετικά υπομνήματα θέσεων και αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου στην επόμενη συνεδρία της.  

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος, σε γραπτή του δήλωση, ανέφερε πως στην ουσία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στους Δήμους και Κοινότητες. Προσπαθούμε με εξώδικα να φοβερίσουμε τους ιδιοκτήτες. Καμία ευαισθησία και ενσυναίσθηση και καμία ανάγκη για δημιουργία φιλοζωικής κουλτούρας δεν εντοπίζεται στο νομοσχέδιο. 

Ο κ. Κέττηρος είπε πως υπάρχουν πολλά που πρέπει ακόμη να γίνουν. Άποψη μας είναι ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περισσότερα πάρκα για σκύλους. Επίσης, Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν pet friendly ξενοδοχεία, εστιατόρια, να καλλιεργηθεί κουλτούρα. Χρειάζεται και πάλι πολύ δουλειά για να καταλήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο νόμο. Και θα εγκύψουμε σε αυτό με κάθε προσοχή. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Philenews: Πρόστιμα φωτιά για ιδιοκτήτες σκύλων 

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαχείρισης των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Κ.Κ) μέσα από την πρόληψη, μείωση και σωστή διαχείριση τους, καθώς και η επίτευξη του σχετικού ευρωπαϊκού στόχου ανακύκλωσης. 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των κανονισμών και αποφάσισε όπως προχωρήσει στην υποβολή τους στην Ολομέλεια του σώματος για έγκριση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον