Επιτροπή Παιδείας: Υφυπουργείο Πολιτισμού και ερευνητικό πρόγραμμα Teaming

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 10/11/2021, συζήτησε το θέμα που αφορά:

 • Tην απόφαση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από το πρόγραμμα Teaming.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

 • Την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού στο οποίο θα μεταφερθούν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και η αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με πολιτικό προϊστάμενο τον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω.
 • Την τροποποίηση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, ώστε να περιληφθούν σε αυτό τα αναθεωρημένα Προσαρτήματα και Παραρτήματα της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό που ισχύουν για το 2021.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού στο οποίο θα μεταφερθούν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και η αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με πολιτικό προϊστάμενο τον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω.

Κύριες αρμοδιότητες του Υφυπουργείου θα είναι, μεταξύ άλλων, η χάραξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου, η διαχείριση των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, η καταγραφή και αποδελτίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας από τον τουρκικό στρατό, η διαχείριση ή/και εποπτεία δημόσιων μουσείων, πινακοθηκών και βιβλιοθηκών και άλλων πολιτιστικών οργανισμών ή ιδρυμάτων, η προώθηση της κατάρτισης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης σε θέματα πολιτισμού, η προώθηση και στήριξη επενδύσεων στον πολιτισμό, η υλοποίηση πολιτικών για ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της πρόσβασης και συμμετοχής του κοινού στην πολιτιστική ζωή και πολιτιστικά αγαθά, η προώθηση της αποκέντρωσης και η πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας, η ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με άλλα κράτη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω της θέσπισης οργανωμένης στρατηγικής πολιτιστικής διπλωματίας καθώς και προώθηση της καινοτομίας στο χώρο του πολιτισμού.

Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η σχετική τροποποίηση όλων των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και δημόσιων εγγράφων.

Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκόπος του παρόντος νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της λέξης «Υπουργός» με τη λέξη «Υφυπουργός».

Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού «Περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου» ώστε να συνάδει με τον «Περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τῳ Προέδρῳ και Συναφών Θεμάτων Νόμο» του 2021.

Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να περιληφθούν σε αυτό τα αναθεωρημένα Προσαρτήματα και Παραρτήματα της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό που ισχύουν για το 2021.

Δηλώσεις:

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Χρίστος Χριστοφίδης είπε:

 • Ακούσαμε σήμερα όλα τα οργανωμένα σύνολα τα οποία σχετίζονται με την αρχαιολογία στην Κύπρο. Να υπογραμμίζω ότι για διάφορους λόγους το τμήμα αρχαιοτήτων πρέπει να παραμείνει εκεί που είναι.
 • Ο σύνδεσμος αρχαιολόγων Κύπρου και πολλοί άλλοι θεσμοί και οργανωμένα σύνολα έχουν αυτή τη θέση και η Βουλή οφείλει να αφουγκράζεται τις απόψεις τους.
 • Ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε καινούργιες ρυθμίσεις που θα γίνουν για το θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και τη θεατρική αναπτύξει στο νομοσχέδιο.
 • Εάν δεν δοθούν τα ανάλογα χρήματα για τον φτωχό συγγενή του τόπου που είναι ο πολιτισμός, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την απαραίτητη ανάπτυξη. Δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση να φέρνει νομοσχέδιο για υφυπουργείο πολιτισμού και να μας λέει ότι θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο.
 • Το δεύτερο θέμα το οποίο έχουμε εγγράψει ως ομάδα του ΑΚΕΛ αφορά την ερευνητική δραστηριότητα και την καινοτομία στην πατρίδα μας (ερευνητικό πρόγραμμα Teaming).
 • Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ. Η ΕΕ καταβάλει €15 εκατ. και η Κυπριακή κυβέρνηση άλλα €15 εκατ..
 • Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει προδέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι αν εγκριθεί ένα πρόγραμμα, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλλουμε το δικό μας αντίτυπο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα και περιπλοκές.
 • Καλούμε για ακόμα μια φορά την κυβέρνηση να στηρίξει όλες τις προτάσεις για το πρόγραμμα με τη δέσμευση ότι αν εγκριθούν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή κυβέρνηση θα καλύψει την αναγκαία συγχρηματοδότηση.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ κ. Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε:

 • Υπάρχουν εξαιρετικά διιστάμενες απόψεις από όλους τους αρμόδιους φορείς και ενδιαφερόμενους αναφορικά με τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού.
 • Εισηγούμαστε όπως η Επιτροπή αναλάβει πρωτοβουλία συγκερασμού των διιστάμενων απόψεων και επιστημονικών θέσεων, ούτως ώστε να ιδρυθεί ένα νέο Υφυπουργείο Πολιτισμού που να συνάδει με τα διεθνή δεδομένα, να καλύπτει όλους τους τομείς του πολιτισμού, των αρχαιοτήτων, των μουσικών, των καλλιτεχνών και να είναι αντάξιο του αρχαίου πολιτισμού της Κύπρου και όλης της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Αντρέας Θεμιστοκλέους

 • Σε άλλο θέμα, ο κ. Αντρέας Θεμιστοκλέους κάλεσε τον Γενικό Εισαγγελέα και την κυβέρνηση να προχωρήσει στην εφαρμογή της χθεσινής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, στην υπόθεση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.
 • Ειδικότερα η απόφαση επιβεβαιώνει ότι δεν δικαιούται εκλεγμένος ή διορισμένος αξιωματούχος του κράτους, να παραμένει στην θέση του στην δημόσια υπηρεσία.
 • Ο κύριος Χριστοδουλίδης στην προσφυγή του επικαλέστηκε την απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου, να παραχωρήσει άδεια άνευ απολαβών στον ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλκιουρεκ και αντιθέτως να απορρίψει το δική του αίτημα.
 • Το δικαστήριο ανέφερε ότι δεν υπάρχει ισότητα στην παρανομία.
 • Το θέμα ενεγράφη για συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Έντονες αντιδράσεις στο νομοσχέδιο για υφ. πολιτισμού

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα