Επιτροπή Παιδείας: Εξέταση προϋπολογισμών Παν. Κύπρου, ΤΕΠΑΚ και Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 02/02/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου για το έτος 2022.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022 παρουσιάζει έσοδα ύψους €163.640.000 και έξοδα ύψους €163.640.000, εκ των οποίων €59.200.000 θα χρηματοδοτηθούν από Κρατική Χορηγία, €20.000.000 από Κυβερνητική Χορηγία για τη Χρηματοδότηση Έργων από τα Δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, €18.000.000 από Προπτυχιακά Δίδακτρα (Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών), €909.092 από Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων, €1.830.000 από τη Χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους (Θεσμική Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του ΚΟΙΟΣ), €1.000.000 από τη Χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους (BIOBANK – Biobanking and the Cyprus Human Genome Project – Θεσμική Χρηματοδότηση), €1.500.000 από Χρηματοδότηση που απορρέει από τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ιατρική Σχολή, €1.021.070 από τη Χρηματοδότηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και €60.179.838 από Διάφορες Εισπράξεις πέραν της Κρατικής Χορηγίας.

Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για το σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα τρία εκατομμύρια, εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες και ενιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (€73.937.954) για την κάλυψη των δαπανών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για το σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκατρία εκατομμύρια και πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€13.510.000) για την κάλυψη των δαπανών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ανακοινώσεις Τύπου Βουλευτών/Βουλευτριών:

Δήλωση Χρίστου Χριστόφια, βουλευτή ΑΚΕΛ, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού

Τεράστιο το έργο που επιτελούν τα δημόσια πανεπιστήμια

Ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού η συζήτηση των προϋπολογισμών για το 2022 του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ως ΑΚΕΛ έχουμε εκφράσει την εκτίμηση μας για το τεράστιο έργο που επιτελείται στα δυο δημόσια πανεπιστήμια του τόπου μας. Έχουμε την πεποίθηση ότι τα δημόσια πανεπιστήμια είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η χώρα μας τα τελευταία πολλά χρόνια και ως τέτοια πρέπει να τα αντικρίζουμε. Έχουν προσφέρει και προσφέρουν πάρα πολλά στην έρευνα, στην εργοδότηση νέων επιστημόνων, στο δικαίωμα για παροχή δωρεάν, ποιοτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους νέους και τις νέες του τόπου μας.

Παράλληλα, εκφράσαμε απορίες προς τα δημόσια πανεπιστήμια, οι οποίες θα επιλυθούν στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, σε σχέση με το που διοχετεύονται τα χρήματα από τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές. Υπενθυμίζω ότι όταν είχαν παρθεί οι αποφάσεις από προηγούμενες κυβερνήσεις, η λογική να επιβληθούν δίδακτρα  στους μεταπτυχιακούς ήταν ότι αυτά θα επιστρέφονται σε ποιότητα εκπαίδευσης και σε παροχές προς τους ίδιους τους φοιτητές. Και η ερώτηση είναι κατά πόσο αυτά τα χρήματα όντως διοχετεύονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκφράσαμε τις ανησυχίες μας επί των προϋπολογισμών των δυο πανεπιστημίων σε σχέση με τη φοιτητική μέριμνα, τις εστίες, τον τρόπο που στηρίζονται οι φοιτητές, ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονται από τα φτωχότερα στρώματα του λαού μας.

Επίσης, εκφράσαμε την έγνοια μας σε σχέση με τις αδιανέμητες θέσεις των πανεπιστημίων. Ενώ η κρατική χορηγία που διοχετεύεται προς τα πανεπιστήμια για προπτυχιακά δίδακτρα είναι τέτοια που επιτρέπει να έχουν ακόμα περισσότερους φοιτητές, παρόλα αυτά δεν εξαντλούνται αυτά τα κονδύλια. Απευθύνουμε έκκληση στα δυο δημόσια πανεπιστήμια να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να μην υπάρχουν αδιανέμητες θέσεις φοιτητών.

Κλείνοντας να υπογραμμίσω ότι ως ΑΚΕΛ θα παραμείνουμε σταθεροί συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι με τα δημόσια πανεπιστήμια μας στην κοινωνική αποστολή τους.

Δηλώσεις Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου κ. Αλέκου Τρυφωνίδη, μετά την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας εξετάσαμε τους προϋπολογισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ύψους 163 εκατομμυρίων και 74 εκατομμυρίων, αντίστοιχα.

Ως Δημοκρατική Παράταξη, Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων συγχαίρουμε το Ακαδημαϊκό και το υπόλοιπο Διοικητικό Προσωπικό για την τεράστια δουλειά που γίνεται στα Δημόσια Πανεπιστήμια μας τα οποία προάγουν την Αριστεία, την Ποιότητα και την Καινοτομία. Παράλληλα αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή τους σε ειδικά ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού, από τα οποία αντλούνται αρκετά εκατομμύρια για τις ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας δημιουργώντας θέσεις εργασίας στους νέους επιστήμονες.

Επιπρόσθετα, τονίζουμε την ανάγκη για αύξηση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού ούτως ώστε τα Πανεπιστήμια μας να έχουν όλα εκείνα τα αναγκαία εφόδια για να αναπτυχθούν διεθνώς (διεθνοποίηση) συμβάλλοντας θετικά στην Κυπριακή οικονομία.

Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν κενά και παραλείψεις τα οποία επισημάναμε. Θα συνεχιστεί η συζήτηση την ερχόμενη βδομάδα, ούτως ώστε να συμβάλουμε εποικοδομητικά για να λυθούν τα προβλήματα και να εξαλειφθεί το πέπλο μυστηρίου που υπάρχει σε διάφορα θέματα.

Πρώτον, αναφέρω ενδεικτικά την αύξηση των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών και στα δύο Πανεπιστήμια μας ώστε οι φοιτητές μας να μπορούν να διαμένουν κοντά στα Πανεπιστήμια και να αποφεύγονται πάρα πολλά έξοδα για τους γονείς.

Δεύτερον, ζητήσαμε επιτακτικά ούτως ώστε να έρθει αυτή η πολυπόθητη μελέτη για την μεγιστοποίησης της αξιοποίησης των γνώσεων και δυνατοτήτων των αποφοίτων μας, για να συνάδει με τις ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας και βιομηχανίας. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί οι απόφοιτοι μας να καταλήγουν άνεργοι ή και να εργάζονται περιστασιακά σε άσχετες με τις σπουδές τους εργασίες όπως πχ σε καφετέριες και περίπτερα.

Τρίτον, τονίσαμε την επιτακτική αναγκαιότητα για την ανέγερση ιδιόκτητων κτιρίων για τις ανάγκες των Πανεπιστημίων μας για να αποφευχθούν τα εκατομμύρια που πληρώνονται σε ενοίκια. Ζητήσαμε να μας παρουσιαστούν πληροφορίες για όλα τα κτίρια που ενοικιάζονται, σε ποιους ενοικιάζονται και τα ποσά των ενοικίων.

Τέταρτο, το τεράστιο θέμα του ελλείματος των 115 εκατομμυρίων στο ταμείο συντάξεως του προσωπικού. Ζητήσαμε επειγόντως να κατατεθεί στην Επιτροπή η αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας καθώς και το πρόγραμμα εξόφλησης του ελλείματος από το Πανεπιστήμιο. Αν συνεχίσει η αύξηση του ελλείματος στο τέλος της ημέρας το Πανεπιστήμιο θα είναι υποθηκευμένο στο Ταμείο Συντάξεως.

Το Πέμπτο θέμα είναι σκάνδαλο. Η Πολυτεχνική σχολή που ανεγείρεται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, άρχισε το 2016 και θα τελείωνε το 2019 δηλαδή μέσα σε 40 μήνες με αρχικό κόστος 53 εκατομμυρίων. Τον Νοέμβριο του 2021 το έργο βρισκόταν λίγο πιο πάνω από τη μέση, με έξοδα 37 εκατομμύρια. Το καλύτερο σενάριο για την ολοκλήρωση- όπως μας δήλωσε η εκπρόσωπος του Γενικού Ελεγκτή – είναι να τελειώσει σε 1.5 χρόνο με άγνωστο το τελικό κόστος.

Ζητήσαμε επιτακτικά από τους εκπροσώπους του Γενικού Ελεγκτή να κατατεθεί η έκθεση την επόμενη βδομάδα γιατί τονίσαμε εμφαντικά ότι δεν μπορούμε να ψηφίζουμε προϋπολογισμό στο κενό, χωρίς να διορθώνονται εγκληματικά λάθη και παραλήψεις και να χάνονται εκατομμύρια από τα ταμεία του κράτους.

Τέλος, αναδείξαμε ως ΔΗΠΑ, Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Υπάρχει σοβαρή αδυναμία στην υλοποίηση του προϋπολογισμού λόγο λανθασμένης ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

Θα συνεχιστεί η συζήτηση την ερχόμενη βδομάδα για να δοθούν οι αναγκαίες λύσεις. Η συζήτηση και για τους δύο προϋπολογισμούς δεν έχει τελειώσει.

Αναμένουμε απαντήσεις τόσο για τα θέμα που έχω αναφέρει αλλά και για πολλά άλλα θέματα.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Δελτίο Τύπου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα