Επιτροπή Νομικών: Προς ολοκλήρωση τα νομοσχέδια Αρχής κατά της Διαφθοράς, εμπορικού δικαστηρίου και ναυτοδικείου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.
  • Την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου.
  • Την μεταφορά στα Επαρχιακά Δικαστήρια (Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων ή Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές) της δικαιοδοσίας εκδίκασης υποθέσεων ναυτοδικείου και το απεριόριστο δικαίωμα έφεσης σε όλες τις ενδιάμεσες αποφάσεις.

Η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Σχέδια Υπηρεσίας για θέσεις στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
  • Σχέδια Υπηρεσίας για θέσεις στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας η οποία να ρυθμίζει τη σύσταση και τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, με αρμοδιότητα την ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς στα πρότυπα σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO).

Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, το οποίο να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στο νομοσχέδιο, προς επίτευξη της γρήγορης εκδίκασης των διαφορών αυτών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κέντρου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην πορεία της Κύπρου προς την μακροπρόθεσμη οικονομική της ανάπτυξη.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Με το εν λόγω νομοσχέδιο μεταφέρεται στα Επαρχιακά Δικαστήρια (Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων ή Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές) η δικαιοδοσία εκδίκασης υποθέσεων ναυτοδικείου, που σήμερα εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως ήταν επιθυμία του τελευταίου και υποστηρίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επίσης, με το νομοσχέδιο, προνοείται πλέον απεριόριστο δικαίωμα έφεσης σε όλες τις ενδιάμεσες αποφάσεις, ενώ σήμερα στις ενδιάμεσες αποφάσεις παρέχεται έφεση υπό περιορισμούς (μόνο στις απόλυτα καθοριστικές ως προς το αποτέλεσμα τους για τα δικαιώματα των διαδίκων).

Οι περί Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής – Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σχέδια Υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σχέδια Υπηρεσίας για τις θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού, Ανώτερου Λιμενικού Λειτουργού, Ανώτερου Λιμενικού Γερανοδηγού, Ανώτερου Λιμενικού Λεμβοδηγού, Ανώτερου Λιμενοφύλακα, και Ανώτερου Τεχνίτη στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Δηλώσεις:

Προς ολοκλήρωση το νομοσχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να έρθει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης νέο διαμορφωμένο κείμενο στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής για το θέμα της ίδρυσης Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ώστε να οδηγηθεί σε αίσιο τέλος η μακρά διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου.

Μετά την ευρεία σύσκεψη της Τρίτης στο Προεδρικό Μέγαρο, η Επιτροπή Νομικών εξέτασε σήμερα, Τετάρτη εκ νέου το θέμα, εστιάζοντας στον τρόπο διορισμού των ατόμων που θα απαρτίζουν την Αρχή και στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Αρχής με βάσης τις εξουσίες των ερευνητικών επιτροπών.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου είπε ότι θα συζητήσει με τα κόμματα και τους εμπλεκόμενους φορείς επί των συγκεκριμένων σημείων, έτσι ώστε την επόμενη Τετάρτη να φέρει ένα νέο κείμενο που να συνθέτει τις απόψεις στο πλαίσιο της συνταγματικότητας.

Η Νομική Υπηρεσία αναφέρθηκε στη δυνατότητα της διεύρυνσης των εξουσιών της Αρχής να δέχεται μαρτυρίες από άτομα που γνωρίζουν μια υπόθεση, με στόχο τη διεύρυνση των ερευνητικών της εξουσιών. Αναφέρθηκε επίσης ότι ο νόμος για την Αρχή θα τύχει εξέτασης και από το κλιμάκιο της GRECO για την Κύπρο και θα γίνουν ανάλογες συστάσεις.

Η Υπουργός ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκε πως μπορεί να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι εξουσίες αυτές που υπάρχουν στο νομοσχέδιο για να επιτελεί η Αρχή με καλύτερο τρόπο το έργο για το οποίο δημιουργείται. Η Αρχή διευκρίνισε, απαντώντας σε ερώτηση, θα έχει εξουσίες να ερευνά, ωστόσο οι ανακριτικές εξουσίες εμπίπτουν στον Γενικό Εισαγγελέα με βάση το Σύνταγμα.

Σημείωσε επίσης ότι θα κάνει το παν ώστε το σχετικό νομοσχέδιο όσο και άλλα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης να εγκριθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων για άντληση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναφέρθηκε επίσης στη χθεσινή σύσκεψη στο Προεδρικό για το θέμα, σημειώνοντας ότι έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και υπήρξε συναίνεση, ενώ με βάση όσα ακούστηκαν και σήμερα στην Επιτροπή Νομικών θα συνεργαστεί με τις πολιτικές δυνάμεις για να στείλει τροποποιητικό κείμενο στη Βουλή που να συνθέτει τις απόψεις. Εξέφρασε την ελπίδα το νομοσχέδιο να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στο πλαίσιο τη συνταγματικότητας αλλά και προκειμένου να έχει η Αρχή  τις εξουσίες να επιτελέσει το σημαντικό έργο της πάταξης της διαφθοράς.

Τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν για το ποια πρόσωπα θα πρέπει να απαρτίζουν το γνωμοδοτικό συμβούλιο που θα προτείνει στην εκτελεστική εξουσία συγκεκριμένα άτομα προς διορισμό. Επίσης τονίστηκε η ανάγκη να έχει λόγο και η Βουλή. Ανάμεσα στους θεσμούς που πρότειναν μέλη της Επιτροπής ότι θα μπορούσαν να απαρτίζουν αυτό το γνωμοδοτικό όργανο είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Γενικός Ελεγκτής, η Επίτροπος Διοικήσεως, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών ή ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, είπε ότι άρχισαν να βλέπουν φως στην άκρη της σήραγγας αναφορικά με τον τρόπο διορισμού των μελών και τις εξουσίες της Επιτροπής. Αναφορικά με τον διορισμό των μελών ανέφερε ότι η πρόταση προνοεί να ορίζεται ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο που θα καταθέτει κατάλογο 15 ονομάτων στην Υπουργό. Η Υπουργός, είπε, θα έρχεται ακολούθως στη Βουλή για να την ενημερώνει και να συζητά μαζί με την Βουλή και ακολούθως η Υπουργός μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου θα προχωρεί στο διορισμό. Τα πράγματα, όπως είπε, πρέπει να είναι και να φαίνονται ξεκάθαρα, για να διασφαλιστεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας η ανεξαρτησία των προσώπων αυτών.  Είπε επίσης ότι καταλήγουν σε ένα ισχυρό νομοθέτημα το οποίο οφείλουν να υπερασπιστούν.

Ο Βουλευτής της ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν στερείται νομοθεσιών για την πάταξη της διαφθοράς, ωστόσο αυτό που επιβάλλεται είναι τα δημόσια πρόσωπα να υπηρετούν τις θέσεις τους για το δημόσιο συμφέρον και όχι για την τσέπη τους. Επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι η Αρχή θα πρέπει «να έχει δόντια», εξέφρασε ικανοποίηση που η Κυβέρνηση ευθυγραμμίζεται με την απαίτηση του κόμματος να έχει ρόλο η Βουλή και η κοινωνία των πολιτών για τους διορισμούς και να έχει αρμοδιότητες που να της επιτρέπουν να επιτελεί την αποστολή της με βάση των περί Ερευνητικών Επιτροπών νόμο. Πρόσθεσε ότι πολλές από τις προτάσεις του ΑΚΕΛ υιοθετούνται.  Είπε επίσης ότι υπάρχει ανοικτή συζήτηση για απόδοση και ανακριτικών αρμοδιοτήτων στην Αρχή, με βάση εισήγηση του δικηγορικού συλλόγου, την οποία όπως είπε είναι έτοιμοι να συζητήσουν, ωστόσο όπως είπε προκύπτουν κάποια συνταγματικά ζητήματα.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εξέφρασε την ικανοποίησή της που γίνεται αποδεκτή η επίμονη θέση του ΔΗΚΟ αναφορικά με το διορισμό των μελών της Αρχής, ώστε να δημιουργείται μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή. Είπε επίσης ότι επιμένουν στην πρόταση τους για τροποποίηση του Συντάγματος ώστε το Κοινοβούλιο να έχει ρόλο λόγο και άποψη για τον διορισμό των μελών της Αρχής.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι το νομοσχέδιο περιορίζει τον ανακριτικό ρόλο της υπό σύσταση Αρχής και γίνεται έντονη συζήτηση κατά πόσο πέρα από την συζήτηση και καταγραφή παραπόνου ή καταγγελίας θα μπορεί να προχωρεί σε κάτι επιπρόσθετο. Πρόσθεσε ότι θέση τους είναι ότι θα πρέπει τουλάχιστον να έχει ερευνητικές εξουσίες. Αναφορικά με το γνωμοδοτικό όργανο για διορισμό των μελών της Αρχής είπε ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν στην επόμενη συνεδρίαση, ενώ είπε ότι ο ίδιος πρότεινε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Γενικό Ελεγκτή και την Επίτροπο Διοικήσεως.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι η όλη διαδικασία για την Αρχή θα έχει πολύ σύντομα αίσιο τέλος, αφού έχουν δοθεί ικανές αρμοδιότητες στην Αρχή να προχωρήσει σε έρευνες και πρόληψη, ενώ εξαρτάται από τον καθένας μας, όπως είπε, κατά πόσο θα επιτύχει ο θεσμός.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι χαιρέτισε την πραγματική πολιτική βούληση που υπάρχει για πάταξη και την πρωτοβουλία της Υπουργού για διαβούλευση για τον ανεξάρτητο τρόπο διορισμού των μελών της Αρχής ενώ είπε ότι παράλληλα πρέπει να έχει ουσιαστικές ερευνητικές αρμοδιότητες. Εξέφρασε την ελπίδα στην ερχόμενη συνεδρία της Επιτροπής να έχουν ενώπιον τους τελικό κείμενο για ψήφιση στην Ολομέλεια.

Προς ολοκλήρωση το νομοσχέδιο για δημιουργία εμπορικού δικαστηρίου και ναυτοδικείου

Την ελπίδα το ενοποιημένο νομοσχέδιο για τη δημιουργία εμπορικού δικαστηρίου και ναυτοδικείου να ολοκληρωθεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών εξέφρασε η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου.

Μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρία της Επιτροπής, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο θα ασχολείται με σοβαρές εμπορικές διαφορές που έχει ανάγκη η οικονομία και που να συνάδει με την επιθυμία της Κύπρου να είναι οικονομικό κέντρο. Αναφορικά με το ναυτοδικείο είπε ότι είναι απαραίτητο αφού η κυπριακή ναυτιλία είναι τρίτη στο κόσμο και θα πρέπει να λειτουργήσει για να απονέμει δικαιοσύνη σε ναυτιλιακές διαφορές. Για το εμπορικό δικαστήριο ανέφερε υπήρξε συναντίληψη, ενώ για το ναυτοδικείο εξέφρασε την ελπίδα να ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο στην επόμενη συνεδρία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής της ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης είπε ότι βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο χάρη στην άμεση παρέμβαση της Υπουργού που ενσωμάτωσε τα θέλω της Επιτροπής στο αναθεωρημένο κείμενο, ενώ είχε και διαβούλευση με τον δικηγορικό σύλλογο και άλλους φορείς. Σημείωσε επίσης ότι η δημιουργία εμπορικού δικαστηρίου αποτελεί επιτακτική ανάγκη για σε ένα σύγχρονο κράτος.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης και ελκυστικό περιβάλλοντα για τις επενδύσεις και το επιχειρείν. Πρόσθεσε ότι στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο έχουν υιοθετηθεί οι εισηγήσεις του ΑΚΕΛ.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι η δημιουργία εμπορικού δικαστηρίου και ναυτοδικίου είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου. Εξέφρασε τη θέση ότι το εμπορικό δικαστήριο θα πρέπει να προσφέρει τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν άλλες δικαιοδοσίες ώστε η Κύπρος να προσφέρει τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως το χαμηλότερο κόστος. Πρέπει το δικαστήριο αυτό, είπε επίσης, να δίνει τη δυνατότητα και το δικαίωμα της χρήσης της αγγλικής γλώσσας, ώστε να δίνεται πλεονέκτημα στους διάδικους που η Κύπρος επιχειρεί να προσελκύσει.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης ότι το βασικό είναι να έχει ο πολίτης ελεύθερη, φθηνή πρόσβαση και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης.

Αρχισε διερεύνηση για κύκλωμα και στην Κύπρο σε σχέση με τον βιασμό της 24χρονης, λέει η Υπ. Δικαιοσύνης

Η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου επιβεβαίωσε ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα εργάζεται ήδη προς την κατεύθυνση της διερεύνησης των καταγγελιών που αφορούν κύκλωμα που δρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σχετίζεται με τον βιασμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Ερωτηθείσα, μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής στην οποία παρέστη, η κα. Δράκου είπε ότι η επιστολή που είχε σταλεί από τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστο Χριστοφίδη προς τον Γενικό Εισαγγελέα κοινοποιήθηκε και στην ίδια και έχει ήδη μιλήσει σχετικά με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα ενεργεί με τον σωστό τρόπο για διερεύνηση αυτής της καταγγελίας.

Ανέφερε, επίσης, ότι κανένα σοβαρό έγκλημα δεν πρέπει να αποσιωπάται.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι η δικαιοσύνη στην Κύπρο θα δουλέψει και δουλεύει, ενώ είπε ότι δεν έχουν σχέση τα ονόματα αλλά κατά πόσο στοιχειοθετείται συγκεκριμένο αδίκημα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, είπε ότι «για τον βιασμό, ένα έγκλημα που επισύρει τις υψηλότερες των ποινών, δεν πρέπει να υπάρχει συγκάλυψη για κανέναν όσο ψηλά και να βρίσκεται και αυτό είναι ξεκάθαρο για τον ΔΗΣΥ».

Είπε, επίσης, ότι οποιεσδήποτε τοποθετήσεις και δηλώσεις πρέπει να κινούνται στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του στη Βουλή, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιδης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι επικοινώνησε με τον Ηλία Γκιώνη, ο οποίος προχώρησε στις καταγγελίες για την υπόθεση, ο οποίος του ανέφερε ότι θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες σε κατάθεση στην κυπριακή Αστυνομία.

Είπε πως θεωρεί το θέμα που έχει προκύψει με τις καταγγελίες για βιασμό 24χρονης, την ύπαρξη κυκλώματος και εμπλοκή Κυπρίων και της Κύπρου ως «πάρα πολύ σοβαρές» σε μια περίοδο που τα εγκλήματα κατά των γυναικών αυξάνονται.

Πρόσθεσε ότι έχουν γίνει κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες στην Ελλάδα για εμπλοκή Κυπρίων σε αυτά τα πάρτι, που έχουν καταλήξει σε εγκληματικές ενέργειες.

Ευχαρίστησε τον Γενικό Εισαγγελέα για την άμεση ανταπόκρισή του και είπε ότι συζήτησαν για το πως θα προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι μετέφερε στον κ. Γκιώνη την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα να καταθέσει γραπτώς στην Αστυνομία κάτι που θα κάνει τα επόμενα 24ωρα.

Εξέφρασε, παράλληλα, την ιδιαίτερη ευαισθησία του ιδίου και του ΑΚΕΛ για εγκλήματα βιασμού και εμπορίας προσώπων και είπε ότι οι κυπριακές αρχές πρέπει να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι οποιοσδήποτε εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, ανεξαρτήτως ονόματος και ποιος είναι, πρέπει να αντιμετωπίζεται το ίδιο από την κυπριακή δικαιοσύνη.

Κάλεσε τον Γενικό Εισαγγελέα αν υπάρχουν καταγγελίες ή πληροφορίες, που να δίνουν έδαφος για διερεύνηση και ανάκριση, να προβεί στα βήματα που πρέπει κι αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα τα άτομα αυτά να δουν την πόρτα της δικαιοσύνης.

Ερωτηθείσα σχετικά με ανάρτηση της πρώην Επιτρόπου της ΕΕ, Αντρούλας Βασιλείου, για το θέμα, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις, η κ. Ερωτοκρίτου περιορίστηκε να πει ότι «όλοι ως δημόσια πρόσωπα κρινόμαστε από την κοινωνία».

Για το ίδιο θέμα, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου», εκφράζοντας «καταδίκη και απαξίωση» προς αυτές τις ενέργειες.

Ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Κωστής Ευσταθίου, είπε ότι «θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και τι υποστηρίζουμε, ειδικά όταν έχουμε δημόσιες θέσεις».

Είπε ακόμα πως «κανένας δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι ο βιασμός είναι βιασμός και δεν υπάρχουν παραλλαγές.

Πρόσθεσε πως «δεν δικαιολογείται από κανέναν και με οποιαδήποτε τρόπο και πρέπει να καταδικάζεται και να πατάσσεται και να οδηγούνται οι ένοχοι εκεί που πρέπει».

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, είπε πως «είναι βαθύτατα λυπηρό το γεγονός ότι δημόσιο πρόσωπο, το οποίο υπήρξε Βουλευτής και Επίτροπος στην ΕΕ και κάποτε πρώτη κυρία του τόπου, προσπάθησε να απαλλάξει τους βιαστές από τις ευθύνες τους και προσπάθησε να δικαιολογήσει ότι περίπου το θύμα τα ανέχτηκε».

«Κάθε άλλο. Ο βιασμός και ο βιαστής είναι βιασμός και βιαστής. Και όταν λέει η γυναίκα όχι – ακόμα και αν αρχικά είπε ναι – εννοεί όχι. Οτιδήποτε συμβεί μετά το όχι μιας γυναίκας είναι πράξη παρενόχλησης», είπε

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Φως στο τούνελ για την Αρχή κατά της Διαφθοράς

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα