Οι περί Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής – Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Διευθυντή [Κλίμακα Α15(i)], Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής [Κλίμακα Α13(ii)] και Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω θέσεις δημιουργήθηκαν με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2021 και ακολούθως ετοιμάστηκαν οι πιο πάνω κανονισμοί, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των συγκεκριμένων σχεδίων υπηρεσίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα