Επιτροπή Γεωργίας: Στόχος ο νόμος για λαϊκές αγορές να ψηφιστεί πριν τις διακοπές, είπε ο Γαβριήλ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του υφιστάμενου Νόμου είναι η μεταφορά της ευθύνης της εφαρμογής της Νομοθεσίας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η απλοποίηση των διαδικασιών όπως της υποβολής αίτησης, της έκδοσης αδειών και τους ελέγχους και η αποκλειστική συμμετοχή μόνο των παραγωγών στην Λαϊκές Αγορές. Τέλος, με το παρόν νομοσχέδιο συγκεκριμενοποιούνται οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής.   

Στόχος ο νόμος για λαϊκές αγορές να ψηφιστεί πριν τις διακοπές, είπε ο Γαβριήλ 

Ο στόχος είναι το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών να οδηγηθεί στην Ολομέλεια, εάν και εφόσον είναι εφικτό, πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις θερινές διακοπές, δήλωσε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Γιαννάκης Γαβριήλ. 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Γεωργίας συνεχίστηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Ο κ. Γαβριήλ εξήγησε μετά από τη συνεδρία ότι το νομοσχέδιο θα αντικαταστήσει υφιστάμενη νομοθεσία και επιχειρεί να βελτιώσει τη λειτουργία του θεσμού των λαϊκών αγορών. 

Οι κυριότερες αλλαγές, συνέχισε, είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας και ότι πλέον στις λαϊκές αγορές θα δραστηριοποιούνται μόνον παραγωγοί. 

Σημείωσε ότι στόχος της Επιτροπής είναι η ψήφιση μιας λειτουργικής και εφαρμόσιμης νομοθεσίας προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών, οι οποίοι θα μπορούν να προμηθεύονται κυπριακά προϊόντα χωρίς την παρουσία μεσαζόντων. 

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι πριν το κλείσιμο της Βουλής, για τους καλοκαιρινούς μήνες, να πάει στην Ολομέλεια εάν και εφόσον είναι εφικτό, γιατί όπως επισήμανε εκκρεμεί ένα πολύ σημαντικό θέμα για το ποιος θα ασκεί τους ελέγχους, σημειώνοντας ότι είναι κάτι το οποίο δεν λειτούργησε με την προηγούμενη νομοθεσία. 

«Προσπαθούμε να εξεύρουμε αυτούς τους τρόπους έτσι ώστε να είναι διασφαλισμένο ότι ο καταναλωτής αξιοποιεί τα κυπριακά προϊόντα για ιδία χρήση χωρίς τους μεσάζοντες», κατέληξε ο κ. Γαβριήλ. 

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, ώστε αφενός το νερό που χρησιμοποιείται για σκοπούς προστασίας της καλλιέργειας γεωργού από καταστροφές που προκαλούνται λόγω παγετού ή πυρκαγιάς να μην προσμετράτε στην ατομική ποσόστωση του γεωργού και αφετέρου το τέλος χρέωσης της κατανάλωσης του νερού αυτού να καθορίζεται με διάταγμα που θα εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

Σημειώνεται ότι με την εισαγωγή του Συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης και δεδομένης της ανάπτυξης της τεχνογνωσίας για την παγετοπροστασία, απαιτείται όπως οι γεωργοί λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για την προστασία των καλλιεργειών τους. Ειδικότερα, η χρήση του νερού επιτρέπει στους γεωργούς να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους από τον κίνδυνο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.  

Επιπροσθέτως, με την πρόταση νόμου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κρατικών πόρων αφού με την αποτροπή ή τη μείωση του κινδύνου καταστροφής των καλλιεργειών περιορίζονται οι περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημίωσης από το Ταμείο Γεωργικής Ασφάλισης. 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επί προνοιών της πιο πάνω πρότασης νόμου η οποία αναμένεται να τεθεί σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω