Επιτροπή Εσωτερικών: Σε τελικό στάδιο η συζήτηση για τα νομοσχέδια της τοπικής αυτοδιοίκησης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 18/11/21, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Την χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
  • Την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Την πολιτική διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Δήμων Νόμος του 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, προέβηκε σε σημαντικές διαφοροποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, υιοθετώντας αρκετές από τις εισηγήσεις της ΕΔΚ, έτσι ώστε οι δήμοι να καταστούν οικονομικά αυτόνομοι, διοικητικά αυτοτελείς, αλλά και βιώσιμοι.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας τις εισηγήσεις της μελέτης αλλά και της ΕΚΚ προέβη σε αναδιαμόρφωση του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) Νόμου που είχε κατατεθεί ως νομοσχέδιο το 2015, εντάσσοντας διατάξεις για τη σύσταση και λειτουργία 32 Τοπικών Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών.

Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων, ήτοι ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, καθώς και η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30η Ιουνίου 2021.

O περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο (Παράρτημα I) ενσωματώνονται στον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κεφ. 300Α) Νόμο, τροποποιήσεις που σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, την μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/1808/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Δηλώσεις:

Εντός χρονοδιαγραμμάτων αναμένεται η ολοκλήρωση των νομοσχεδίων για την μεταρρύθμιση της ΤΑ

Σε πολύ θετικό πνεύμα συνεργασίας, συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής για τα νομοσχέδια Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή. Σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου αλλά και του Προέδρου της Επιτροπής Άριστου Δαμιανού, έχουν επιλυθεί σημαντικά ζητήματα και η συζήτηση είναι εντός των χρονοδιαγραμμάτων, δηλαδή για ψήφιση των νομοσχεδίων πριν από το τέλος του έτους.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Νουρής είπε πως κινούμαστε με το ίδιο ακριβώς πνεύμα, με το οποίο κινηθήκαμε και στις προηγούμενες συναντήσεις, δηλαδή μέσα σε ένα πνεύμα συναίνεσης, σημειώνοντας στα «αυστηρά χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει στους εαυτούς μας για να υπάρξει κατάληξη στα νομοσχέδια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Έκανε λόγο για «ακόμα μια παραγωγική συνεδρία», λέγοντας πως έγινε κατορθωτό να υπάρξουν συγκλίσεις σε μια σειρά από θέματα, ενώ εκτίμησε ότι θα υπάρξει κατάληξη και σε κάποια θέματα που χρήζουν διευκρινίσεων, που όπως είπε «πλέον περιορίζονται σε ελάχιστους αριθμούς».

Ο κ. Νουρής, ανέφερε ότι κατά την συνεδρία της Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούν με αυτές τις τελευταίες εκκρεμότητες, ενώ είπε ότι συμφωνήθηκε και ορίστηκε μια πρόσθετη συνεδρία στις 29 Νοεμβρίου «για να διαμορφώσουμε τις τελικές μας θέσεις στον Περί Κοινοτήτων Νόμο».

«Πλέον είναι η ώρα των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η Κυβέρνηση έχει δείξει ότι και την βούληση έχει και την επιθυμία να προχωρήσουμε στη βάση των συμφωνημένων αρχών στον εξορθολογισμό και στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», σημείωσε.

Τα όποια επιμέρους θέματα, συνέχισε, αφορούν κατά κύριο λόγο τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία θα κληθούν να τοποθετηθούν είτε δια τροπολογιών, είτε με διαφοροποίηση κάποιων θέσεων τους.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην Ένωση Δήμων και στην Ένωση Κοινοτήτων, λέγοντας πως με τη στάση τους δείχνουν ότι «δεν είναι δογματικοί, ότι είναι πραγματιστές, ότι είναι ρεαλιστές».

Σε ερώτηση αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές για τον αριθμό των δήμων ο κ. Νουρής είπε ότι το συγκεκριμένο θέμα «εκ των πραγμάτων φαίνεται να είναι το τελευταίο στην ημερήσια διάταξη, όπως τίθεται για να επιλυθεί».

Δεν είναι θέμα κόκκινων γραμμών αλλά «θέμα να πρυτανεύσει η λογική στη βάση της επιχειρηματολογίας και στη βάση βεβαίως των μελετών που έγιναν». Όλοι μας, είπε, θέλουμε μια αυτοδιοίκηση, η οποία την επόμενη ημέρα δεν θα αντιμετωπίζει προβλήματα και για να μην γίνει αυτό «θα πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά».

Σε σχέση με το θέμα των εσόδων από τις άδειες κυκλοφορίας, ανέφερε πως με εισήγηση της Κυβέρνησης έχουν αποσυνδέσει το έσοδο από τα τέλη κυκλοφορίας και καθορίστηκε το ποσό των 117 εκ. ευρώ ως χορηγία. Αυτή τη στιγμή έχει ήδη ξεκινήσει η συγγραφή το συγκεκριμένου άρθρου μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών για να σταλεί στη Βουλή και να ενσωματωθεί στη νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άριστος Δαμιανού, στις δικές του δηλώσεις είπε αρχικά πως σήμερα έγινε ακόμα ένα βήμα προς την κατεύθυνση της γεφύρωσης των διαφορών σε ανοικτά ζητήματα της μεταρρύθμισης. Έχει υπάρξει σύγκλιση ότι από την απώλεια των εσόδων από ζητήματα που αφορούν τις άδειες κυκλοφορίας, με ειδικές ρυθμίσεις την νομοθεσία θα διασφαλιστεί ότι η Ένωση Δήμων θα λαμβάνει 117 εκ. ευρώ, όπως ήταν και η αρχική συναντίληψη του Υπουργείου Εσωτερικών με την Ένωση Δήμων.

Είπε ακόμη πως έχει ξεκαθαρίσει ότι τα ζητήματα των σχολικών εφορειών θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης κατά την μεταβατική περίοδο με τον ορίζοντα που υπάρχει να είναι εντός 5ετίας σε ότι αφορά τη διαφοροποίηση του καθεστώτος και τη μετάβασή τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Δαμιανού είπε πως το σύνολο των ζητημάτων που αφορούσαν την οικονομική πτυχή έχει σήμερα ξεκαθαρίσει και έχει συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Επομένως, παραμένουν για τη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου τα θέματα της διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων, της συνένωσης τοπικών αρχών, του αριθμού των συμβούλων, της διαδικασίας εκλογής Δημάρχων και Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων, μαζί και με κάποια ζητήματα απορρέοντα της σημερινής συνεδρίασης που είναι συναφή, πρόσθεσε.

Άρα, συνέχισε ο κ. Δαμιανού, από τον κατάλογο των 15 ζητημάτων που παραμένουν ανοικτά, τα 9 από τα 10 έχουν συμφωνηθεί και το 10ο έχει κατ΄ αρχήν συμφωνηθεί για να επικυρωθεί στη συνεδρία στις 25 Νοεμβρίου.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε πως έχει συμφωνηθεί ότι ο αριθμός της σύνθεσης των Συμβουλίων και η αναλογία διαφοροποιείται με 10 μέλη προερχόμενα από τους Δήμους και 6 αντί 5 προερχόμενα από τις Κοινότητες, με την επιπρόσθετη ρύθμιση ότι θα προεδρεύει των επαρχιακών συμβουλίων προερχόμενος από τον μητροπολιτικό Δήμο και θα αναπληρώνεται από εκπρόσωπο των Κοινοτήτων.

«Πρόθεση και δική μας και όλων των κομμάτων παραμένει να βρεθούν οι μεγαλύτερες δυνατές συγκλίσεις και να οδηγηθούν στην Ολομέλεια στο μέτρο του δυνατού όσο πιο συμφωνημένα είναι εφικτό νομοσχέδια», είπε, και πρόσθεσε πως τα κόμματα διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν τροπολογίες. Πρόσθεσε πως το θέμα βρίσκεται εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε πως σήμερα συζητήθηκαν σημαντικότατα θέματα και ξεκαθαρίστηκαν σημαντικές εκκρεμότητες. Ανάμεσα σε άλλα σημαντικά έχει ξεκαθαριστεί και η δομή του Επαρχιακού Συμβουλίου, και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα κρίσιμα ζητήματα στις επόμενες συνεδριάσεις μαζί με μια επιπρόσθετη για συζήτηση τον Νόμο περί Κοινοτήτων. Εκεί, όπως είπε, θα μπούμε στα όντως πιο δύσκολα όπου θα χρειαστεί «περαιτέρω συναίνεση, περαιτέρω προσπάθεια και περισσότερη μαγκιά».

«Το πιο σημαντικό από τη σημερινή μας συνεδρία είναι ότι, από τα 15 ανοικτά ζητήματα που είχαμε, έχουν παραμείνει μόνο πέντε και ενώ θέματα που ήταν υπό συζήτηση και είχαν να κάνουν με αρμοδιότητες ή σχέσεις δήμων και κοινοτήτων, θεωρώ ότι σήμερα προχωρήσαμε ακόμα ένα βήμα παραπέρα», είπε.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας, στις δικές του δηλώσεις είπε πως σήμερα διευκρινίστηκε το ποσό της κρατικής συνεισφοράς στους προϋπολογισμούς των Δήμων. Όπως είπε, σήμερα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα και υπάρχει ρητή δέσμευση πως το ποσό αυτό θα είναι 117 εκ. ευρώ, κάτι που ικανοποιεί την Ένωση Δήμων.

Ο κ. Βύρας είπε ακόμη πως σήμερα συζητήθηκε το θέμα των σχολικών εφορειών, των εσωτερικών ελέγχων των Δήμων, στα οποία η συζήτηση βρίσκεται, όπως σημείωσε, στον σωστό δρόμο. Στο θέμα των σχολικών εφορειών, είπε απαντώντας σε ερώτηση, αν δεν υπάρξει τροπολογία από κάποιο κόμμα, θα συνεχιστεί η πρόνοια του νομοσχεδίου, με ένα μεταβατικό στάδιο πέντε χρόνων όταν οι αρμοδιότητες τους θα περάσουν στις δημοτικές επιτροπές που θα λειτουργούν ως σχολικές εφορείες.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέας Κιτρομηλίδης είπε πως για τα θέματα του Περί Κοινοτήτων Νόμου έχει αποφασιστεί ότι θα πραγματοποιηθεί μια πρόσθετη συνεδρία της Επιτροπής στις 29 Νοεμβρίου για συζήτηση των θεμάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Εξέφρασε την ελπίδα ότι τα θέματα αυτά θα συζητηθούν μέσα από μια προσπάθεια να βρεθούν οι απαραίτητες συγκλίσεις.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα