Πρόταση νόμου για να καταστεί η ιδιότητα του βουλευτή ασυμβίβαστη προς οιανδήποτε επαγγελματική ιδιότητα ή δραστηριότητα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Πρόταση νόμου για να καταστεί η ιδιότητα του βουλευτή ασυμβίβαστη προς οιανδήποτε επαγγελματική ιδιότητα ή δραστηριότητα, αναμένεται να κατατεθεί στις 18/11/2021 στην Ολομέλεια της Βουλή, από τον βουλευτή της ΔΗΠΑ κ. Μαρίνο Μουσιούττα.

Αναλυτικά η πρόταση νόμου:

O περί της Τριακοστής Τέταρτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε η ιδιότης του Βουλευτή να καταστεί ασυμβίβαστη προς οιανδήποτε επαγγελματική ιδιότητα ή δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό κρίνεται ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του Βουλευτή επ’ ωφελεία του γενικού και δημόσιου συμφέροντος, ενώ με την αποχή του Βουλευτή από οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα αποτρέπονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό φαινόμενα διαπλοκής και σύγκρουσης συμφερόντων.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

ΑΡΘΡΟΝ 70

Η ιδιότης του βουλευτού είναι ασυμβίβαστος προς το αξίωμα του υπουργού ή του μέλους Κοινοτικής Συνελεύσεως ή δημοτικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου, ή προς την ιδιότητα του ανήκοντος εις τας ενόπλους δυνάμεις ή τας δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας ή προς οιονδήποτε έτερον δημόσιον ή δημοτικόν αξίωμα ή θέσιν, προκειμένου δε περί βουλευτού εκλεγομένου υπό της τουρκικής κοινότητος και προς το του θρησκευτικού λειτουργού.

Ο όρος «δημόσιον αξίωμα ή θέσις» εν τω παρόντι άρθρω περιλαμβάνει οιονδήποτε αξίωμα ή θέσιν επ’ αμοιβή εν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Κοινοτικής Συνελεύσεως, η αμοιβή της οποίας τελεί υπό τον έλεγχον είτε της Δημοκρατίας είτε Κοινοτικής Συνελεύσεως συμπεριλαμβανομένου παντός αξιώματος ή θέσεως εις οιονδήποτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οργανισμόν δημοσίας ωφελείας.

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή