Επιτροπή Εσωτερικών: Σε τελικό στάδιο η συζήτηση για τα νομοσχέδια μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 25/11/21, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Την χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
  • Την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Δήμων Νόμος του 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, προέβηκε σε σημαντικές διαφοροποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, υιοθετώντας αρκετές από τις εισηγήσεις της ΕΔΚ, έτσι ώστε οι δήμοι να καταστούν οικονομικά αυτόνομοι, διοικητικά αυτοτελείς, αλλά και βιώσιμοι.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας τις εισηγήσεις της μελέτης αλλά και της ΕΚΚ προέβη σε αναδιαμόρφωση του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) Νόμου που είχε κατατεθεί ως νομοσχέδιο το 2015, εντάσσοντας διατάξεις για τη σύσταση και λειτουργία 32 Τοπικών Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών.

Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων, ήτοι ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, καθώς και η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30η Ιουνίου 2021.

O περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο (Παράρτημα I) ενσωματώνονται στον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κεφ. 300Α) Νόμο, τροποποιήσεις που σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, την μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/1808/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Δηλώσεις:

Συγκρατημένα αισιόδοξος o ΥΠΕΣ για μεταρρύθμιση της ΤΑ εντός χρονοδιαγραμμάτων

Συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων το μεγάλο έργο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δήλωσε την Πέμπτη, ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, εξηγώντας ότι η εκτίμησή του αυτή πηγάζει από το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η συζήτηση του θέματος  στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, στη συνεδρία της οποίας κλήθηκε και συμμετείχε.

Μετά τη συνεδρία ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι ακούστηκαν απόψεις για το ζήτημα διενέργειας δημοψηφισμάτων στις επηρεαζόμενες κοινότητες αλλά και τις προηγούμενες μέρες είχαν ακουστεί συγκεκριμένες απόψεις για συγκεκριμένα θέματα και ως εκ τούτου «μέσα από τον διάλογο και την κατάθεση επιχειρημάτων κατέστη δυνατό να υπάρξει μια σύγκλιση».

Πρόσθεσε ότι «στη βάση αυτής της λογικής, με την οποία πορευθήκαμε μέχρι σήμερα, θεωρούμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά».

Ο κ. Νουρής κατέστησε πως «είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Βουλής ο αριθμός των δήμων στον οποίο θα καταλήξουμε διότι η Βουλή είναι εκείνη που θα αποφασίσει στο τέλος της ημέρας» σημειώνοντας ότι «η Κυβέρνηση έχει σταθερή θέση την οποία υποστηρίξαμε και σήμερα».

Όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών «όσο αποκλίνουμε από την αρχική πρόταση που κατατέθηκε μετά από συζητήσεις και αφορά 17 οντότητες πρέπει να μετρούμε τεχνοκρατικά την κάθε διαφοροποίηση γιατί ενδεχόμενα να εγκυμονεί κινδύνους βιωσιμότητας των νέων οντοτήτων».

Επίσης, απάντησε αρνητικά σε ερώτηση κατά πόσον θα γίνει αναπροσαρμογή των συνόρων σε δήμους και κοινότητες επαναλαμβάνοντας ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα εάν τα κοινοβουλευτικά κόμματα επιθυμούν, με τροπολογίες να τροποποιήσουν την νομοθεσία, να το πράξουν.

Ο Υπουργός είπε ότι την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων τροποποίησε την κυβερνητική πρόταση, για την οποία «διατηρούμε την άποψη ότι εκείνη πρέπει να προκριθεί» επομένως εναπόκειται στα κοινοβουλευτικά κόμματα εάν επιθυμούν πρόσθετες τροποποιήσεις.

Συγκρατημένα αισιόδοξος δήλωσε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού. Είπε συγκεκριμένα ότι μετά και τη σημερινή συνεδρία άρχισε να «φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ» με την διεξαγωγή προφανώς της πιο δύσκολης από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

Όπως είπε ο κ. Δαμιανού, «η κατ’ αρχήν πλειοψηφική αλλά κατά κανόνα ομόφωνη θέση της Επιτροπής Εσωτερικών σε διάφορα θέματα μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι με βάση και τον οδικό χάρτη που έχουμε θέσει θα ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα και θα οδηγήσουμε στην Ολομέλεια της Βουλής ολοκληρωμένα Νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτής της αδήριτης  κοινωνικής αναγκαιότητας».

Πρόσθεσε ότι συζητήθηκαν «τα πιο επίμαχα ζητήματα με προεξάρχων αυτό της διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων ή ενός ενιαίου και ασφαλώς το ακόμα πιο δύσκολο θέμα των συνενώσεων δήμων και δήμων με κοινότητες».

Αναφορικά με τη διενέργεια δημοψηφισμάτων ο κ. Δαμιανού δήλωσε ότι «υπάρχουν επιμέρους ζητήματα τα οποία ως Επιτροπή αλλά ειδικότερα ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή του ΑΚΕΛ είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα και το Υπουργείο Εσωτερικών».

Συνέχισε λέγοντας πως «πρόθεση είναι η άμεση μορφή λόγου και δημοκρατίας στις τοπικές κοινωνίες, και όχι να τουμπάρουμε με οποιονδήποτε τρόπο αυτή την τεράστια συλλογική προσπάθεια που καταβάλλουμε για μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Για τις συνενώσεις δήμων και δήμων με κοινότητες ο βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι «και πάλι κατ’  αρχή και υπό την αίρεση τροπολογιών που θα κατατεθούν σε επόμενες συνεδριάσεις, η κατάληξη της Επιτροπής Εσωτερικών είναι για την εγκαθίδρυση ή διατήρηση 20 δήμων και είναι γνωστή και απολύτως σεβαστή η θέση της κυβέρνησης για 17 δήμους».

Πρόσθεσε ότι «στη μεγάλη εικόνα αυτό που προέχει είναι η βιωσιμότητα, η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα αφουγκραζόμενοι και ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις αλλά και πολιτικές ιδιαιτερότητες και έχω κατά νου πρωτίστως τα παραδείγματα των Δήμων Αθηναίνου και Δερύνειας».

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θα συνέλθει στις 29 Νοεμβρίου για να συζητήσει επισταμένα ζητήματα της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου που αφορούν τις συνενώσεις, συμπλεγματοποιήσεις και κάποια άλλα εκκρεμούντα ζητήματα που προέκυψαν ένεκα της διάρκειας της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Εσωτερικών.

Η Επιτροπή Εσωτερικών θα συνέλθει και στις 2 Δεκεμβρίου «αλλά και σε άλλες μία με δύο συνεδριάσεις ώστε το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαημέρου Δεκεμβρίου να ολοκληρώσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και να οδηγήσουμε στην Ολομέλεια της Βουλής, τα τρία νομοσχέδια», είπε, τέλος ο κ. Δαμιανού.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, δήλωσε ότι κατά τη συνεδρία «για ακόμα μία φορά επικράτησε ένα κλίμα συνέπειας, αλλά και υπευθυνότητας και θεωρώ ότι έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος, παρόλο που ώσπου φτάνουμε στο τέλος και μπαίνουμε στα πιο βαθιά, εκεί ίσως να έχουμε και τις διαφορετικές μας προσεγγίσεις».

Πρόσθεσε ότι «ως ΔΗΣΥ, θα το επαναλάβω για ακόμα μία φορά, η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι και κοινωνική και εθνική και αδήριτη ανάγκη και ως εκ τούτου σήμερα συζητήθηκαν δύο σημαντικά θέματα».

Ο κ. Σύκας εξήγησε ότι το πρώτο θέμα αφορά τα δημοψηφίσματα στις κοινότητες που επηρεάζονται που «ως ΔΗΣΥ είναι ξεκάθαρη η θέση μας και πιστεύουμε ότι τα δημοψηφίσματα δεν έχουν οποιαδήποτε σημασία από τη στιγμή που επήλθε η αναβολή των εκλογών και από τη στιγμή, που συζητούμε στην Επιτροπή μέσα σε ένα πλαίσιο συναίνεσης και αφήνω το νομικό κομμάτι γιατί άπτεται και μιας νομικής παραμέτρου».

Επίσης, συνέχισε, «μπήκαμε σήμερα στα βαθιά όσον αφορά τον αριθμό και τη συνένωση των δήμων».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ είπε ότι «λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά εκείνα κριτήρια τα οποία εδώ και χρόνια το Υπουργείο Εσωτερικών έχει λάβει υπόψη για να καταλήξει στην εισήγηση του προς τη Βουλή, η βάση μας είναι αυτή που εμπεριστατωμένα με οικονομικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια, έχουν τεθεί από το Υπουργείο».

Πρόσθεσε, ωστόσο, «στα πλαίσια της συναίνεσης είμαστε πάντα ανοικτοί για οποιεσδήποτε προσθαφαιρέσεις, χωρίς όμως να χαλούμε τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης, η οποία άπτεται της οικονομικής ανεξαρτησίας, της βιωσιμότητας, της πληθυσμιακής μάζας, αλλά και πάνω από όλα, την καλύτερη εξυπηρέτηση προς τον δημότη».

Ο κ. Σύκας είπε ότι «όντως υπάρχουν κάποια θέματα με τις κοινότητες» κάποιες εκ των οποίων «αναπόφευκτα θα πρέπει να έρθουν στους δήμους άρα εκεί είναι το θέμα που θα συζητήσουμε την ερχόμενη Δευτέρα και πιστεύω ότι, σε συνέχεια των προηγούμενων συναινετικών και υπεύθυνων συνεδριάσεων, θα λύσουμε και αυτό το πρόβλημα».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι ξεκίνησε η συζήτηση επί της ουσίας του βασικού νομοσχεδίου της μεταρρύθμισης της ΤΑ, σημειώνοντας πως έφτασε η ώρα που ο καθένας θα κριθεί από το σύνολο των τοποθετήσεων του, που ο καθένας θα θέσει το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων. Εκφράσαμε απόψεις πάνω σε όλα τα ζητήματα, πρόσθεσε, και ιδιαίτερα στα ακανθώδη ζητήματα όπως το αν θα γίνουν δημοψηφίσματα ή όχι, οι συνενώσεις των Δήμων, η συμμετοχή κοινοτήτων υπό τη μορφή διαμερισμάτων στους Δήμους, η λειτουργία των διαμερισμάτων, και άλλα.

Ο κ. Λεωνίδου δήλωσε πως είναι υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων, σημειώνοντας πως στις 29 Νοεμβρίου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Δεν έχει σημασία ο αριθμός των Δήμων, επεσήμανε, αλλά οι Δήμοι που θα δημιουργηθούν και οι Κοινότητες να είναι λειτουργικοί μετά τις συνενώσεις.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας δήλωσε πως στο θέμα των συνενώσεων η επικρατούσα άποψη της πλειοψηφίας της Επιτροπής είναι όπως οι Δήμοι να είναι 20 στον αριθμό. Η θέση της ΔΗΠΑ, πρόσθεσε, είναι όπως οι Δήμοι μειωθούν στους 14 και η ένταξη 23 ως 25 κοινοτήτων σε αυτούς, και οι υπόλοιπες Κοινότητες να συνεχίσουν με τα συμπλέγματα, όπως ήταν η αρχική μορφή.

Όπως είπε, σε αυτό το θέμα ενδεχομένως να γίνουν τροπολογίες από τα κόμματα κατά την διάρκεια της διαδικασίας, και όταν το θέμα οδηγηθεί στην Ολομέλεια του σώματος, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Ο οδικός χάρτης που έχει καθοριστεί ορίζει μέσα στον Δεκέμβριο να προχωρήσει η ψήφιση των νομοσχεδίων, κατέληξε.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Κλειδώνουν 20 δήμοι, δεν τα βρίσκουν για δημοψηφίσματα

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω