Επιτροπή Εσωτερικών: Κλείνουν εκκρεμότητες ΤΑ, κατάργηση υποχρεωτικής ψηφοφορίας στις ευρωεκλογές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα τα οποία αφορούν αφενός στη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη δημάρχων, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων και αφετέρου στην αντιμισθία των αντιδημάρχων, 

(β) η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε αφενός να ρυθμιστούν θέματα τα οποία αφορούν στη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη κοινοταρχών και μελών κοινοτικών συμβουλίων και αφετέρου να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού η οποία καθορίζει την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών και 

(γ) η τροποποίηση του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των προέδρων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, καθώς και αναφορικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων και των αποβλήτων.

Αρχές Ιουλίου κλείνει η Βουλή τις εκκρεμότητες για τη μεταρρύθμιση της ΤΑ 

Στις αρχές Ιουλίου στοχεύει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών να κλείσει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στη ρύθμιση των λεπτομερειών που αφορούν στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα μέλη της Επιτροπής συνέχισαν τη συζήτηση σε κλειστή συνεδρίαση, κατά την οποία όρισαν ότι η ψήφιση των τελευταίων ρυθμίσεων δε θα πρέπει να είναι αργότερα από την 6η Ιουλίου. 

Κατά τη συνεδρίαση, τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν την εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών και την αντιμισθία των αντιδημάρχων, καθώς και την εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, όπως επίσης και την εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη προέδρων των υπό αναφορά οργανισμών και την άσκηση αρμοδιότητας όσον αφορά τη λειτουργία αποχετευτικού συστήματος. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, ανέφερε ως σημαντικό το γεγονός ότι έχει οριστεί η 6η Ιουλίου ως η αργότερη δυνατή ημερομηνία για την ψήφιση των ρυθμίσεων. «Ο χρόνος περνά και θα πρέπει λάθη, παραλείψεις, κενά που υπήρξαν κατά τη διαδικασία ψήφισης της νομοθεσίας να τα συμπληρώσουμε για να μπορέσει να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία με τις εκλογές του χρόνου τον Μάιο», είπε. Εξήγησε ότι η συζήτηση εστίασε σε λειτουργικά θέματα, ώστε να αποφευχθούν στη συνέχεια προβλήματα με την εφαρμογή της νομοθεσίας. 

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, ώστε να εισαχθούν στην εθνική νομοθεσία οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την εφαρμογή της Απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2018, να καταργηθούν υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν στην υποχρεωτική ψηφοφορία, να εισαχθούν πρόνοιες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στις ευρωεκλογές και να εκσυγχρονισθούν οι προβλεπόμενες ποινές και η προσαρμογή τους σε ευρώ. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, ανέφερε ότι η Επιτροπή συζήτησε την τροποποίηση του νόμου με στόχο τον εκσυγχρονισμό της εκλογικής νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια ευρωεκλογών. Κατά τη συνεδρίαση, οι Βουλευτές συζήτησαν μεταξύ άλλων, τον έλεγχο των στοιχείων που αφορούν πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο διπλής εγγραφής. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Καταργείται η υποχρεωτική ψήφος στις ευρωεκλογές 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων