Επιτροπή Εργασίας: Επέκταση σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες για απόκτηση αυτοκινήτου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 24/05/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η ανάγκη επέκτασης του σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες για απόκτηση αυτοκινήτου

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη επέκτασης του σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες για απόκτηση αυτοκινήτου ώστε να καλύπτει τα παιδιά κάτω από 18 χρόνων και τους ενήλικες πάνω από 70 χρόνων που εισέρχονται σε αναπηρικό αυτοκίνητο με τροχοκάθισμα.

Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, η παροχή οικονομικής βοήθειας για την αγορά αυτοκινήτου σε τετραπληγικά ή παραπληγικά άτομα, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, η ανάγκη αναπροσαρμογής των προνοιών του υπό αναφορά σχεδίου προς άρση οποιωνδήποτε διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η ανάγκη αύξησης των διαθέσιμων κονδυλίων για ενίσχυση των παροχών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω σχέδιο.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, είπε ότι οι πρόνοιες του συγκεκριμένου σχεδίου που αφορούν στην παροχή οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες, παραβιάζουν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, τα οποία καλούν την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση του συγκεκριμένου σχεδίου.

Πρόσθεσε ότι ο ηλικιακός περιορισμός, που τίθεται αποκλείει τα παιδιά κάτω των 18 ετών και τους ενήλικες άνω των 70 ετών, καταστρατηγώντας έτσι την αρχή της ίσης μεταχείρισης, την αρχή της μη διάκρισης.

«Είναι αδιανόητο ένα παιδί με αναπηρία ή ένα άτομο άνω των 70 χρονών, το οποίο χρειάζεται ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο, να μην δικαιούται οικονομική στήριξη, που αυτό σημαίνει στην πράξη να παραμένει αυτό το άτομο εγκλωβισμένο στο σπίτι του πολλές φορές», είπε.

Πρόσθεσε ότι το σχέδιο φαίνεται να δημιουργεί διάκριση και ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία, αφού άτομα με άλλες μορφές αναπηρία πέραν της κινητικής και της όρασης, δεν είναι δικαιούχοι για απόκτηση αυτοκινήτου.

Όσον αφορά το ύψος των συγκεκριμένων χορηγήσεων, ανέφερε ότι η γενική διαπίστωση είναι ότι με τις αναθεωρήσεις στο σχέδιο που έγιναν τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί και τα ποσά που δίνονται στους δικαιούχους.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου, είπε ότι υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τόσο τα ηλικιακά όρια που καθορίζουν την αγορά αυτοκινήτου για άτομα με αναπηρίες, αλλά και τα ποσά τα οποία δίνονται. Πρόσθεσε ότι τα έξοδα είναι πάρα πολύ ψηλά και άνθρωποι είτε αναγκάζονται να αγοράσουν από μόνοι τους αναπηρικά οχήματα, είτε αναγκάζονται να πληρώσουν μεγάλα ποσά γιατί τα ποσά στήριξης είναι μικρά, περίπου μέχρι 9000 ευρώ, όπως είπε.

Πρόσθεσε ότι αυτό που αναγνωρίστηκε από τους βουλευτές και τους παρευρισκόμενους στη συνεδρία είναι ότι το σχέδιο πρέπει να επεκταθεί και να καταργηθούν τα ηλικιακά όρια και να επαναξιολογηθεί με τη σημερινή αξία των οχημάτων η αύξηση των ποσών, τα οποία δίνονται.

Συμπλήρωσε ότι προ μνημονίου δινόταν ένα ποσό 30% με 40% περισσότερο απ’ ότι σήμερα, όπως τους είπαν οι οργανώσεις αναπήρων και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός ώστε να βελτιωθεί το σχέδιο.

Είπε επίσης ότι γίνονται σκέψεις και σχεδιασμοί, όπως τους ενημέρωσαν οι αρμόδιοι φορείς, για επέκταση του σχεδίου.

Εξάλλου, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, σε σχετική ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο πλήγηκε το 2012 από το μνημόνιο, παρόλη την αποκατάσταση που έγινε, θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο για να εξυπηρετήσει περισσότερα άτομα/οικογένειες.

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου εισηγείται το όριο ηλικίας για απόκτηση κανονικού αυτοκινήτου να επεκταθεί μέχρι τα 75 χρόνια για άτομα με κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι οδηγούν.

Επίσης, να αυξηθούν τα ποσά χορηγίας τουλάχιστον κατά 30%. Όπως αναφέρεται, σήμερα υπάρχουν 3 κατηγορίες δικαιούχων και δίνονται €3.500 για άτομα με αναπηρίες, €4.500 για άτομα σε τροχοκάθισμα και €9.000 για όσους θα αγοράσουν όχημα στο οποίο εισέρχονται με το τροχοκάθισμα.

Παράλληλα ζητούν να εφαρμοστεί ένα σχέδιο δανειοδότησης από το κράτος για φτωχά άτομα με αναπηρία που δεν έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν από τράπεζα για απόκτηση αυτοκινήτου

Το θέμα θα εξεταστεί εκ νέου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας τόσο σε συνεδρία της στις 28 Ιουνίου, αλλά και στις 13 Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένονται οι τελικές θέσεις του Υπουργείου για αναθεώρηση του συγκεκριμένου σχεδίου.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου μέσω των οποίων προτείνεται η κατάργηση των σχετικών αναχρονιστικών προνοιών του περί Εργοστασίων Νόμου και επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου για την περιοδική επιθεώρηση των εξοπλισμών υπό πίεση, περιλαμβάνοντας, εκτός από εξοπλισμό που επιθεωρούνταν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ατμολέβητες, ατμοδέκτες και αεροθάλαμους), και άλλα συστήματα ρευστών υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. δεξαμενές αερίων και δίκτυα εύφλεκτων, περιλαμβανομένου του φυσικού αερίου).

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε σε περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από έναν γάμους με το ίδιο πρόσωπο, η σύνταξη χηρείας να υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια εκάστου γάμου και εφόσον συνολικά η έγγαμη συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα