Επιτροπή Εργασίας: Επέκταση άδειας μητρότητας και Νεοβαρόμετρο

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου στην παρουσία εκπροσώπων αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών καθώς και εμπλεκόμενων φορέων.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η παραχώρηση δικαιώματος σε δικαιούχο άδειας μητρότητας να επιλέγει κατά πόσο θα λαμβάνει άδεια μητρότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπει ο υφιστάμενος νόμος, νοουμένου ότι το εν λόγω διάστημα δεν ξεπερνά τις πενήντα δύο (52) εβδομάδες.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η παραχώρηση δικαιώματος σε δικαιούχο επιδόματος μητρότητας να επεκτείνει την περίοδο για την οποία λαμβάνει επίδομα, κατά τρόπο ώστε να συμπίπτει με την περίοδο άδειας μητρότητας που επιλέγει να λαμβάνει σύμφωνα με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου του περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017, χωρίς όμως το ύψος του εν λόγω επιδόματος να μεταβάλλεται.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων και εισηγητής των προτάσεων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου δήλωσε ότι η επέκταση της άδειας δεν θα επιβαρύνει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν θα υπάρξει επιπρόσθετο κόστος και αυτό διασφαλίζεται με 2η πρόταση νόμου που κατατέθηκε.

Ο κ. Θεοπέμπτου είπε ότι η πρόταση νόμου στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι νεαρές μητέρες που δεν έχουν καμία βοήθεια και φροντίδα για τα παιδιά τους, θα μπορούν να παρατείνουν για λίγες εβδομάδες την άδεια μητρότητας, καθώς το ίδιο το κράτος δεν τους παρέχει καμία βοήθεια.

Εγκαταλείψαμε, είπε, τα νεαρά ζευγάρια, δεν έχουμε υποδομές και τρέχουν σε παππούδες και γιαγιάδες για να τους φροντίζουν τα παιδιά τους.

Είπε ότι επειδή ακούστηκαν προβληματισμοί για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατατέθηκε και πρόταση νόμου για να μην επηρεαστεί και να μην υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα.

Ο κ. Θεοπέμπτου εξήγησε ότι η πρόταση νόμου είναι χωριστή από το νόμο περί γονικής άδειας και τώρα πλέον θεσμοθετείται το δικαίωμα για επέκταση της άδειας μητρότητας χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος απόλυσης.

Ο Ανδρέας Καυκαλιάς, Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας δήλωσε ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τους Οικολόγους για προστασία της μητρότητας, είναι προτάσεις με τον σωστό προσανατολισμό. Ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης συμφωνήθηκε ότι αυτές θα πρέπει να συζητηθούν και στο εργατικό συμβουλευτικό σώμα και να τύχουν περαιτέρω νομοτεχνικής επεξεργασίας.

Από τον ΔΗΣΥ η βουλεύτερια Φωτεινή Τσιρίδου είπε ότι το κράτος έχει προβεί σε μέτρα για βοήθεια προς νέους γονείς και για εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή.

Ανέφερε επίσης ότι στην Επιτροπή λέχθηκε ότι το κράτος καταθέτει τον Αύγουστο νομοσχέδιο που θα παρέχει την δυνατότητα για πληρωμένη γονική άδεια 18 εβδομάδων μέχρι τα 8 χρόνια του παιδιού.

Εκ μέρους της ΕΔΕΚ ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου είπε ότι οι προτάσεις βελτιώνουν το πλαίσιο των κοινωνικών αδειών και το κόμμα του είναι θετικό. Τόνισε επίσης πως πρέπει να γίνει μια πιο λεπτομερής και ολοκληρωμένη συζήτηση για βελτίωση του πλαισίου στήριξης για νεαρούς γονείς με τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων χωρίς μεγάλο κόστος, την επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου και άλλα. Είπε ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει με καταθέσεις των σχεδιασμών από το Υπουργείο Εργασίας και το Υφυπουργείο Πρόνοιας.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι για το κόμμα του το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος και η πρόταση νόμου των Οικολόγων είναι προς την κατεύθυνση της στήριξης του δημογραφικού. Ανέφερε ακόμη ότι πρέπει να υπάρξουν και υποδομές για φροντίδα των παιδιών και στήριξη των νεαρών ζευγαριών.

Σε ό,τι αφορά τους προβληματισμούς για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ είπε ότι «όταν το κράτος επιστρέψει τα 9,5 δισ. που πήρε από το Ταμείο, τότε αυτό θα είναι και βιώσιμο και πλεονασματικό».

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

3. Τα αποτελέσματα της τρίτης παγκύπριας έρευνας για τη νεολαία «Νεοβαρόμετρο» σε σχέση με τα ζητήματα εργασιακής αποκατάστασης των νέων

Η εύρεση εργασίας και θέματα επαγγελματικής προοπτικής συνεχίζουν να αποτελούν τη σημαντικότερη ανησυχία των Κύπριων νέων με βάση τα αποτελέσματα του 3ου Νεοβαρόμετρου, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού Νεολαίας, με στόχο την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των νέων  και τη διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων τους για διάφορα θέματα, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η συμμετοχή στα κοινά.

Το 3ο Νεοβαρόμετρο διενεργήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού Νεολαίας από τον οργανισμό IMR- Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2021. Στην έρευνα, έλαβαν μέρος 1000 νέοι και νέες, ηλικίας 14-35 ετών, οι οποίοι επιλέγηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, όπως αναφέρεται και σε δελτίο Τύπου του ΟΝΕΚ, ικανοποιημένη από τον τρόπο ζωής της φαίνεται να είναι η πλειοψηφία (70%) των νέων σήμερα. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει, ωστόσο, μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση (85%) του 1ου Νέο-Βαρόμετρου που διενεργήθηκε πριν από την έναρξη της πανδημίας, αρχές του 2020.

Η  εύρεση εργασίας (48%) και τα θέματα επαγγελματικής προοπτικής συνεχίζουν να αποτελούν τη σημαντικότερη ανησυχία των Κύπριων νέων, όπως και στα προηγούμενα δύο Νεοβαρόμετρα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι 1 στους 3 νέους (32%) αναφέρει τα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νεολαία σήμερα.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας, το ενδεχόμενο μιας νέας οικονομικής κρίσης και η καθιέρωση ενός νέου τρόπου ζωής με περιοριστικά μέτρα αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες ανησυχίες των νέων. Έξι στους 10 νέους δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην προσαρμογή της εκπαίδευσης ή της εργασίας τους στις νέες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού και η συντριπτική πλειοψηφία (82%) αναφέρει ότι προτιμά τον παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων ή της εργασίας τους.

Η πανδημία έχει αναμφίβολα επηρεάσει τη ψυχική υγεία των νέων της Κύπρου, καθώς σχεδόν 6 στους 10 νέους δηλώνουν ότι η ψυχική τους υγεία έχει επηρεαστεί προς το χειρότερο. Το άγχος, η μονοτονία και η αβεβαιότητα είναι τα τρία κυρίαρχα αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν πιο συχνά οι νέοι από την αρχή της πανδημίας.

Όσον αφορά τις προσδοκίες για το μέλλον τους, το 80% αισθάνονται αισιόδοξοι, θέτοντας ως σημαντικότερους στόχους για την επόμενη πενταετία την επαγγελματική καταξίωση (61%), την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους (31%) και την οικονομική ανεξαρτησία (22%).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας: 3o Νεο-Βαρόμετρο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ανέφερ ότι το 3ο Νεοβαρόμετρο κατέδειξε τις έντονες ανησυχίες των νέων και την αβεβαιότητα που βιώνουν σε σχέση με την εργασιακή τους αποκατάσταση , τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την εργασία, την εκπαίδευση και την ψυχική τους υγεία καθώς και τις ανησυχίες για τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.

Κάλεσε την Κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ να συναισθανθούν τι βιώνει η πλειοψηφία της κοινωνίας και ιδιαίτερα η νεολαία μας και να αντιληφθούν ότι οι κοινωνικοοικονομικές τους πολιτικές σε συνδυασμό με την πανδημία και την ακρίβεια «βάζουν μεγάλη πίεση στους νέους και τις νέες και παράλληλα προκαλούν μεγάλη οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια».

Επανέλαβε ότι το κόμμα του τονίζει την ανάγκη για σειρά από μέτρα και ρυθμίσεις οι οποίες θα παίρνουν μπροστά όλους τους εργαζόμενους και θα δίνουν προοπτική, ποιότητα εργασίας και ζωής στους νέους μας όπως η ενίσχυση υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού εντός σχολείων και μέσω προγραμμάτων, η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων και η κατοχύρωση κατώτατου μισθού και ωφελημάτων σε περιπτώσεις μη συλλογικών συμβάσεων καθώς και η αποκατάσταση της ΑΤΑ και η επέκταση της για προστασία της αγοραστικής δύναμης της πλειοψηφίας του λαού καθώς και μέτρα για την ακρίβεια και αναπροσαρμογή κοινωνικών επιδομάτων και ψυχολογική στήριξη των νέων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω