Επιτροπή Εργασίας: Αδράνεια συμβουλευτικού σώματος κοινωνικής ευημερίας και αύξηση ποινών σε εργοδότες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/09/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Λειτουργία Συμβουλευτικού Σώματος το οποίο ιδρύεται με βάση το άρθρο 9 του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σώματος το οποίο ιδρύεται με βάση το άρθρο 9 του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου, με σκοπό να υποβοηθά τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στην εύρυθμη εφαρμογή του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου, καθώς και τα προβλήματα που παρατηρούνται στη λειτουργία των υποστατικών που δραστηριοποιούνται ως στέγες περίθαλψης και μέριμνας ηλικιωμένων ατόμων και ενήλικων ατόμων με αναπηρίες. 

Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, η ανάγκη ενεργοποίησης του εν λόγω Συμβουλευτικού Σώματος με τον διορισμό των μελών του από την εκτελεστική εξουσία, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης, περίθαλψης και μέριμνας στις κατάλληλες δομές για τα ηλικιωμένα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες, καθώς και η ανάγκη εκσυγχρονισμού του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί σε μελλοντικό χρόνο, κατά τον οποίο θα ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως θα σημειωθεί σε σχέση με τον διορισμό των μελών του Συμβουλευτικού Σώματος και την πορεία ετοιμασίας του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ανάφερε ότι «δυστυχώς, από τη συζήτηση διαφάνηκε πως το Συμβουλευτικό Σώμα, του οποίου ο ρόλος είναι η αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων που διαμένουν στις στέγες, δεν λειτουργεί με ευθύνη της κυβέρνησης, τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια, αφού η κυβέρνηση δεν προχώρησε στο διορισμό των μελών του». 

«Την ίδια ώρα, για πολλοστή φορά επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, μια ούτως ή άλλως απαρχαιωμένη νομοθεσία με προβληματικές πρόνοιες, που δεν συνάδουν με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες». 

Ο κ. Καυκαλιάς τόνισε πως «απαιτήσαμε από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για άμεση επαναλειτουργία του Συμβουλευτικού Σώματος, καθώς και για την υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης για νέα νομοθεσία». 

Τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των αναπήρων ζητά η ΚΥΣΟΑ, με τροποποίηση της νομοθεσίας

Σε ανακοίνωσή της η ΚΥΣΟΑ τονίζει τη σημασία της τροποποίησης της υφιστάμενης περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νομοθεσίας του 1991, με τρόπο ώστε οι πρόνοιές της να εναρμονιστούν και να συνάδουν πλήρως με την προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, ζητά και την επαναλειτουργία του Συμβουλευτικού Σώματος Ηλικιωμένων και Αναπήρων, όπως προβλέπεται στη Νομοθεσία, του οποίου η λειτουργία και δραστηριότητα τερματίστηκαν μετά τη λήξη της θητείας των μελών του Σώματος τον Οκτώβριο του 2018.

Σκοπός, συνεχίζει η ΚΥΣΟΑ, είναι τα μέλη του Συμβουλίου να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης της αξιοπρέπειας και ασφάλειας των ατόμων που ζουν σε ιδρύματα και άλλες δομές διάκρισης.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι πρέπει να γίνει αποτελεσματική εποπτεία των συνθηκών διαβίωσής ατόμων με αναπηρίες, με όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων κινδύνου, μορφών ακούσιου περιορισμού/κράτησης, βασανιστηρίων, σεξουαλικής και άλλης παρενόχλησης, καθώς και καταρτισμός εξειδικευμένων πλάνων φροντίδας και αποκατάστασης, επαρκής και κατάλληλη επιμόρφωση του προσωπικού, τήρηση ολοκληρωμένων και ορθά ενημερωμένων μητρώων, ορθή ενημέρωση των πολιτών με αναπηρίες που διαμένουν σε ιδρύματα, αύξηση του επιδόματος για τα λεγόμενα «τροφεία», που ανέρχεται σήμερα μόλις στα 745 ευρώ, διερεύνηση και ακριβής προσδιορισμός των αιτιών και συνθηκών θανάτου στα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοκτονίας, οποιασδήποτε απάνθρωπης μεταχείρισης και εξευτελισμού λόγω της αναπηρίας ή των αντιλήψεων που σχετίζονται με αυτή.

Σημειώνεται ότι, μιλώντας στην Επιτροπή Εργασίας, ο Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ αναφέρθηκε «στις υποβαθμισμένες και μη ασφαλείς συνθήκες διαβίωσής τους και στο γεγονός ότι συστήνεται ή και επιβάλλεται στα άτομα αυτά ο εγκλεισμός τους σε διάφορα ιδρύματα όπως ψυχιατρικές εγκαταστάσεις, στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων, σπίτια στην κοινότητα και άλλους χώρους και ιδρύματα με ιδιαίτερα χαμηλή και ανεπαρκή οικονομική υποστήριξη».

Προειδοποίησε, εξάλλου, ότι «ο περιορισμός τους σε τέτοιου είδους διαχωριστικές κλειστές δομές, αφήνει τους πολίτες με αναπηρίες εκτεθειμένους σε κάθε είδους κίνδυνο, όπως κοινωνική απομόνωση, εξευτελισμούς, φτώχεια, αποκλεισμό και περιθωριοποίηση ακόμη και θάνατο».

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΥΣΟΑ αναφέρει ότι «μόνο με τη σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες, θεσμοθέτηση και υλοποίηση στρατηγικής και πολιτικών μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα με ταυτόχρονη παραχώρηση σε αυτούς επαρκούς στέγης και κοινωνικοοικονομικής υποστήριξης, θα καταστεί δυνατό οι 3000 άνθρωποι με πολύ σοβαρές αναπηρίες, που εξακολουθούν να διαμένουν έγκλειστοι σε ιδρυματικές δομές διάκρισης να προετοιμαστούν κατάλληλα για να ζήσουν ανεξάρτητοι και να πραγματωθεί η ενσωμάτωσή τους μέσα στην κοινότητα».

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι καθοριζόμενες στον νόμο ποινές που επιβάλλονται σε εργοδότη ο οποίος παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να κοινοποιήσει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτιθέμενο πλεονασμό ή/και παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να παράσχει τα καθοριζόμενα από τον νόμο στοιχεία. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης εκφράστηκαν οι θέσεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων και των εμπλεκόμενων φορέων επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων και διαφάνηκε η ανάγκη περαιτέρω διασαφήνισής τους. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση της πρότασης νόμου σε μελλοντικό χρόνο, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στα αρμόδια τμήματα και τους εμπλεκόμενους φορείς να μελετήσουν περαιτέρω τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις/εισηγήσεις τους. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Διαφωνίες για αύξηση προστίμων σε εργοδότες 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να έχουν δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας, πρόσωπα πέραν του 63ου έτους της ηλικίας τους που δεν αιτούνται να λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη, συνεχίζουν να εργάζονται και είναι προσωρινά ανίκανα για εργασία. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθησή του νομοσχεδίου ενώπιον της Ολομέλειας του σώματος προς ψήφιση. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω