Επιτροπή Ενέργειας: Ικανότητα παραλαβής ρεύματος από ΑΠΕ και επισκέψιμα αγροκτήματα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/04/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμός σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση προνοιών που αφορούν τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές και τη διαδικασία αδειοδότησης βιομηχανικών αναπτύξεων. 

Να αυξηθεί η ικανότητα παραλαβής ρεύματος από ΑΠΕ, λέει η Επιτροπή Ενέργειας 

Οι προσπάθειες όλων θα πρέπει να εστιαστούν στο να διασφαλιστεί η ικανότητα του δικτύου να παραλαμβάνει περισσότερες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης. 

Ο κ. Χατζηγιάννης απαντούσε σε ερώτηση ύστερα από το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η δυνατότητα παραχώρησης οικοπέδων σε βιομηχανικές περιοχές για σκοπούς παραγωγής ενέργειας. 

Όπως δήλωσε, η Κυβέρνηση έχει καταθέσει εισήγηση με την οποία ουσιαστικά γίνεται εφικτή η δυνατότητα εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ενέργειας σε κάποιες βιομηχανικές περιοχές, προσθέτοντας πως το θέμα θα εξεταστεί ξανά σε επόμενη συνεδρία και θα γίνει τοποθέτηση από πλευράς των κομμάτων και των Βουλευτών για να οδηγηθεί στην Ολομέλεια προς έγκριση ή απόρριψη. 

Ερωτηθείς σχετικά με την άρνηση παραχώρησης ή αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ και δη από φωτοβολταϊκά, ο κ. Χατζηγιάννης είπε πως πράγματι υφίσταται αυτό το πρόβλημα και πρόσθεσε πως οι προσπάθειες όλων θα πρέπει να εστιαστούν στο να διασφαλιστεί η ικανότητα του δικτύου να παραλαμβάνει περισσότερες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος. 

«Σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι αδιανόητο ένας που επενδύει στην οροφή του ή αλλού να πουλά ή να διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα μόνο στο 20%», τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής, συμπληρώνοντας πως κάτι τέτοιο αποτρέπει κάθε επενδυτικό ενδιαφέρον και συντηρεί ως έχει το υφιστάμενο πανάκριβο σύστημα. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Αλλαγή χρήσης 14 βιομηχανικών περιοχών 

Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοενωσιακή Μεταφορά Προϊόντων Συνδεόμενων με τον Τομέα της Άμυνας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμός σκοπός των οποίων είναι η υιοθέτηση συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας και την εναρμόνιση/ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων αναφορικά με τις γενικές άδειες μεταφοράς για τις ένοπλες δυνάμεις και τις αναθέτουσες αρχές για πιστοποιημένους παραλήπτες και για τους σκοπούς της επίδειξης, αξιολόγησης, επισκευής, συντήρησης και έκθεσης. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Επισκέψιμων Αγροκτημάτων Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας επισκέψιμων αγροκτημάτων. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθορίζεται το πλαίσιο αδειοδότησης και δημιουργίας μητρώου για την εγγραφή επισκέψιμων αγροκτημάτων, το οποίο θα τηρείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.   

Επίσης, εισάγονται πρόνοιες για την κατηγοριοποίηση των εν λόγω αγροκτημάτων σε θεματικές ενότητες πρόσθετα της κύριας αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής δραστηριότητας, την δυνατότητα ανάπτυξης σε αυτά υποδομών διαμονής και διανυκτέρευσης, υποδομών εστίασης και αναψυχής καθώς και υποδομών για παροχή εκπαίδευσης σε ενδιαφερομένους. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης έκανε επίσης λόγο για μία εποικοδομητική συζήτηση η οποία έλαβε χώρα στην Επιτροπή σχετικά με το θέμα των επισκέψιμων αγροκτημάτων, προσθέτοντας ότι η φιλοσοφία της πρότασης νόμου αφορά στη δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων ως επέκταση της γεωργικής δραστηριότητας και η οποία είναι ικανή να προσφέρει θέαση και να ικανοποιήσει τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. 

Χαρακτήρισε ακόμη τα όσα ειπώθηκαν στο παρελθόν ως αχρείαστους φόβους, καθώς, όπως είπε, η φιλοσοφία διασφαλίζει απόλυτα ότι βάση είναι η γεωργική δραστηριότητα, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο εκμετάλλευσης από τον οποιοδήποτε και ως εκ τούτου θα πρέπει να διευκολυνθεί η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων και όχι να παρεμποδίζεται. 

«Η λογική ότι θα πρέπει να χωροθετήσουμε, να καθορίσουμε ζώνες κ.λπ. δεν συνάδει με τη φιλοσοφία της πρότασης νόμου, σύμφωνα με την οποία πρέπει να δώσουμε δυνατότητα στους υφιστάμενους γεωργούς και κτηνοτρόφους να επεκτείνουν τη λειτουργία τους», συμπλήρωσε σχετικά.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα