Επιτροπή Οικονομικών: Μετά το Πάσχα η ψήφιση του νόμου για μειωμένο ΦΠΑ 5% στις κατοικίες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 03/04/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019  

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε ο μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ύψους πέντε τοις εκατό (5%), που επιβάλλεται κατά την παράδοση ή ανέγερση κατοικίας, να καλύπτει τα πρώτα 170 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού κατοικίας με μέγιστο δομήσιμο εμβαδό τα 220 τ.μ. και τα πρώτα 90 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού διαμερίσματος με μέγιστο δομήσιμο εμβαδό τα 110 τ.μ., νοουμένου ότι η συνολική αξία της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τις €350.000 για κατοικία και τις €200.000 για διαμέρισμα, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, όπως προβλέπεται από τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ,   

(β) η διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας και  

(γ) η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ύψους 5% να εφαρμόζεται για τα πρώτα 180 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού στην περίπτωση παράδοσης ή ανέγερσης κατοικίας, της οποίας το συνολικό δομήσιμο εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 220 τ.μ., νοουμένου ότι η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις €300.000 για την ανέγερση κατοικίας και τις €450.000 για την αγορά κατοικίας. 

Μετά το Πάσχα η ψήφιση του νόμου για τον μειωμένο ΦΠΑ 5% στις κατοικίες 

Για μετά το Πάσχα μετατίθεται η συνέχιση της συζήτησης και λήψη απόφασης για το θέμα του μειωμένου συντελεστή 5% για αγορά ή ανέγερση κατοικίας. 

Με τη διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Κύπρου για το συγκεκριμένο θέμα να έχει ήδη αρχίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών θεωρούν ότι μια απόφαση αμέσως μετά το Πάσχα είναι εφικτή, ώστε να προλάβει η Κύπρος την επιβολή προστίμου. 

Οι Βουλευτές σε κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, έθεσαν εκ νέου στο Υπουργείο τους προβληματισμούς τους για τα τετραγωνικά και την αξία των κατοικιών που καλύπτει ο μειωμένος συντελεστής, το θέμα των μεταβατικών περιόδων για την εφαρμογή της νέας νομοθεσία, καθώς και την ανάγκη να καλύπτει το 5% και ανακαινίσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων κατοικιών. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των Βουλευτών, το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε να ενσωματώσει αλλαγές στο νομοσχέδιο και να επανέλθει μετά το Πάσχα. 

Υπενθυμίζεται, ότι το τελευταίο νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή, προβλέπει επιβολή 5% ΦΠΑ στα πρώτα 170 τ.μ. κατοικιών, με συνολικό εμβαδόν μέχρι 220 τ.μ. και με αξία συναλλαγής μέχρι €350 χιλ. Επίσης, μειωμένος ΦΠΑ θα επιβάλλεται και για τα πρώτα 90 τ.μ. διαμερισμάτων, με συνολικό εμβαδόν μέχρι 110 τ.μ. και με συνολική αξία μέχρι €200 χιλ. 

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που θέτουν, Βουλευτές έχουν ήδη δηλώσει πρόθεση να έρθουν με νέες προτάσεις νόμου και τροπολογίες. 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, είπε ότι η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το Πάσχα είτε με την υπερψήφιση του κυβερνητικού νομοσχεδίου, είτε με υπερψήφιση του κυβερνητικού νομοσχεδίου με τροπολογίες από το ΥΠΟΙΚ ή από τα κόμματα. Πρόσθεσε ότι είναι εμφανής η προσπάθεια όλων να υπάρξει η δικαιότερη δυνατή ρύθμιση για τους υποψήφιους αγοραστές και τις νέες οικογένειες, συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ συνέστησε υπομονή από όλες τις πλευρές. 

Όσον αφορά τις τροπολογίες, είπε ότι οι αλλαγές που αναμένονται από το ΥΠΟΙΚ είναι σε όχι και τόσο σημαντικές πτυχές, ωστόσο δεν απέκλεισε να έρθει το Υπουργείο με κάτι καινούριο ή να αποδεχθεί τελικά κάποιες τροπολογίες από τα κόμματα. Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα τραβήξει το θέμα για πολύ ακόμα και εκτίμησε ότι μετά το Πάσχα θα υπάρχει υπερψήφιση κάποιου νέου νομοθετικού πλαισίου. Απαντώντας σε ερώτηση, εξέφρασε την άποψη ότι και η Κομισιόν θα κάνει υπομονή για το θέμα, αφού και οι ίδιοι έχουν δείξει και σοβαρότητα και συνέπεια όποτε χρειάζεται. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά ανέφερε μετά το πέρας της Επιτροπής ότι οι ανησυχίες των πολιτικών δυνάμεων είναι κοινές και χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις και απλοποιήσεις στις διαδικασίες για την εφαρμογή του ποσοστού 5% ΦΠΑ. Πρόσθεσε ότι γίνονται προσπάθειες να γίνει ό,τι καλύτερο δυνατό υπό τις περιστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την ανοικτή διαδικασία που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επωφεληθούν τα νέα ζευγάρια και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Ο κ. Κουλλά είπε ότι θα αναμένουν και τις απόψεις της Κυβέρνησης και θα εξετάσουν κατά πόσο θα έρθουν ως κόμμα με πρόταση νόμου που να βασίζεται περισσότερο στις αξίες των ακινήτων και να μην υπάρχει όριο στα τετραγωνικά. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι αν περάσει το κυβερνητικό νομοσχέδιο ως έχει, χωρίς αλλαγές, θα λειτουργήσει ως ταφόπλακα στα όνειρα της κοινωνίας, της νέας γενιάς για ανέγερση κατοικίας. Ένα χρόνο μετά, ανέφερε, η συζήτηση έχει επαναληφθεί στην Επιτροπή Οικονομικών και έθεσαν τα ίδια προβληματικά σημεία, που αφορούν την αξία των κατοικιών και διαμερισμάτων που δεν ανταποκρίνονται με τις πραγματικές αξίες της αγοράς, την ανάγκη διαφοροποίησης της αγοράς από την ανέγερση κατοικίας, την ανάγκη υπαγωγής στον μειωμένο συντελεστή και ανακαίνισης και επέκτασης της κατοικίας και το θέμα των μεταβατικών διατάξεων, ώστε να μην αδικηθεί κόσμος, λόγω και των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση αδειών. 

Παράλληλα ο κ. Καυκαλιάς, είπε ότι ζήτησαν να συζητηθούν με την αίσθηση του κατεπειγόντως στην Επιτροπή Οικονομικών, προτάσεις νόμου που είναι κατατεθειμένες από το ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα για τις εκποιήσεις, ενώ είπε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα χρονικά όρια και οι δικαιολογίες για το θέμα. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε ότι εκφράστηκαν ξανά επιφυλάξεις από το ΥΠΟΙΚ όσον αφορά τι πρόκειται να δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι όχι. Πρόσθεσε ότι αναμένουν από το ΥΠΟΙΚ αναθεωρημένη πρόταση, διαφορετικά αυτή θα κατατεθεί από κοινοβουλευτικά κόμματα, ώστε να μην μείνει εκτεθειμένο κανέναν πρόσωπο, καμιά οικογένεια που προτίθεται να αποκτήσει κατοικία στο μέλλον. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης δήλωσε ότι το κόμμα του συζήτησε με τον Υπουργό Οικονομικών τις σοβαρές επιφυλάξεις για θέματα που αφορούν το νομοσχέδιο και βρήκαν κατανόηση στο επίπεδο του Υπουργού, όσον αφορά τις αξίες που πρέπει να ανέβουν λόγω του κόστους που έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια αλλά και για τις μεταβατικές διατάξεις. Πρόσθεσε ότι μετέφεραν αυτά στον ΓΔ του ΥΠΟΙΚ και αναμένουν την κατάθεση νέου αναθεωρημένου νομοσχεδίου για να το συζητήσουν αμέσως με την επανέναρξη της Βουλής μετά το Πάσχα. Στόχος όλων, πρόσθεσε, είναι να δώσουν όλα τα εχέγγυα και τις διευκολύνσεις στα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι θα το καταφέρουν και μέσα στα πλαίσια των πιέσεων που δέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε ότι το θέμα του 5% επείγει για τη Βουλή και υπάρχει σύγκλιση απόψεων στο να υπάρξει στοχευμένη πολιτική, καθώς και για το γεγονός ότι τα στατιστικά του 2021 δεν είναι ρεαλιστικά με τις σημερινές αξίες. Ανέφερε ότι το ΥΠΟΙΚ θα έρθει μάλλον με αύξηση του μέγιστου ποσού αγοραίας αξίας κατά 15% από 350 χιλιάδες κοντά στις 400 χιλιάδες. Παράλληλα ανέφερε ότι είναι στενά τα πλαίσια από πλευράς ΥΠΟΙΚ για να δεχτεί την οποιαδήποτε μεταβατική περίοδο και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες ανάπτυξης γης που έχουν ήδη κάνεις τις μελέτες τους για το τι θα ανεγείρουν τα επόμενα χρόνια. Πρόσθεσε ότι υπάρχει επίσης απόκλιση στις απόψεις όσον αφορά την ανέγερση κατοικίας και την αγορά κατοικίας και ίσως ληφθεί υπόψη, ενώ υπάρχει καλή πρόθεση για επιστροφή μέρους της χορηγίας του ΦΠΑ σε περίπτωση που κάποιος πουλήσει το σπίτι του πριν από τη συμπλήρωση δέκα ετών. 

Παράλληλα ο κ. Παπαδούρης είπε ότι έθεσε ξανά το πόσο επείγον είναι να συζητηθούν οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις. Σε ό,τι αφορά το θέμα, αξίζει να σημειωθεί πως μετά από αίτημα του κ. Παπαδούρη, η Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής διεξήγαγε σχετική έρευνα, τα πορίσματα της οποίας μπορείτε να δείτε εδώ.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Κόβουν-ράβουν για ΦΠΑ ακινήτων, γυρίζουν πλάτη στην ΕΕ 

Stockwatch: Όλα ανοιχτά για μειωμένο ΦΠΑ στα ακίνητα 

Stockwatch: Αυξάνουν 15% τις αξίες ακινήτων για ΦΠΑ 5% 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε η απαλλαγή του 50% της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία να παραχωρείται μέχρι την εξάντληση της περιόδου των 17 φορολογικών ετών και να μην τερματίζεται σε περίπτωση που το άτομο αλλάζει εργοδότη. 

Νέες χαλαρώσεις για επαναπατρισμό υψηλόμισθων εργαζομένων στην Κύπρο 

Νομοσχέδιο με νέες χαλαρώσεις στις φοροαπαλλαγές του 50% για επαναπατρισμό υψηλόμισθων εργαζόμενων από το εξωτερικό συζήτησε η Επιτροπή Οικονομικών. 

Συγκεκριμένα με το νέο νομοσχέδιο απαλείφεται το προαπαιτούμενο για πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία, ενώ ως αντιστάθμισμα αυξάνονται τα προαπαιτούμενα έτη μη κατοικίας στη Δημοκρατία, για ένταξη των δικαιούχων στο πλαίσιο. 

Με βάση το νόμο προβλέπεται ότι δικαιούχοι είναι πρόσωπα με εισοδήματα άνω των €55 χιλ., με περίοδο εφαρμογής τα δέκα χρόνια. 

Μιλώντας στην Επιτροπή, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση αναμένεται να επηρεάσει θετικά, ενισχύονται τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Αναφέρθηκε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο, όπου θα ενσωματωθούν πρόνοιες για μεταβατική περίοδο. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Nomoplatform: Προσέλκυση Εταιρειών: Απαλλαγή φόρου εισοδήματος στο 50% αμοιβής που ξεπερνά τις €55.000 

Stockwatch: Νέες χαλαρώσεις για τα «golden boys» από το εξωτερικό 

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των διατάξεων του βασικού νόμου, που αφορούν τη σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, έτσι ώστε, αφενός, η λειτουργία του να συνάδει πλήρως με τις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και, αφετέρου, να διευκολυνθεί η διαδικασία πλήρωσης θέσεων μελών στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου με την κατ’ άρθρον συζήτησή του, σε επόμενη συνεδρία της. 

Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι αποσκοπούν στη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το δίκαιο της ΕΕ, αναφορικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της κυπριακής νομοθεσίας στις περιπτώσεις παραβίασης ορισμένων προϋποθέσεων σχετικά με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής των οχημάτων στη Δημοκρατία, της υποχρέωσης ταξινόμησης τους, καθώς και της μη καταβολής των εφαρμοστέων δασμών και φόρων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τον πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος προβλέπει πρόσθετες πιστώσεις συνολικού ύψους, €75 εκ. περίπου.   

Η κατανομή των πιστώσεων έχει ως ακολούθως: 

-€54 εκ. για την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος στα πλαίσια πρόσθετου πακέτου μέτρων για στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, νοικοκυριών, επιχειρήσεων καθώς και του τομέα γεωργοκτηνοτροφίας, για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, που αφορούν την περίοδο τιμολόγησης Ιανουαρίου – Απριλίου 2023. Σχετικές οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.161, 94.484, και ημερ. 20/12/2022, 22/2/2023, αντίστοιχα. Η επιδότηση θα καλύψει τους οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς χρήστες καθώς και χρήστες νερού με σκοπό την ύδρευση ή/και άρδευση ή/και άντληση ομβρίων υδάτων διμηνιαίας διατίμησης. 

-€6 εκ. για την φιλοξενία των Ουκρανών προσφύγων από τον Νοέμβριο 2022 – Φεβρουάριο 2023. Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 93.492 και ημερ. 22/8/2022 είναι σχετική. Οι δαπάνες αυτές αφορούν υφιστάμενες συμβάσεις των ξενοδοχείων στα οποία διαμένουν Ουκρανοί πρόσφυγες. Μέρος των πιστώσεων ύψους €1.6 εκ. περίπου, θα καλύψει την φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων παιδιών, αιτητών διεθνούς προστασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και την επίβλεψη/φρούρηση τους για την περίοδο Οκτωβρίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023. Σχετική η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.184 και ημερ. 20/12/2022. 

-€8.5 εκ. περίπου, για συνέχιση της φιλοξενίας των Ουκρανών προσφύγων από τον Μάρτιο μέχρι Δεκέμβριο 2023. Σχετική η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.379 και ημερ. 8/2/2023, η οποία προνοεί την εξασφάλιση των τουριστικών καταλυμάτων για προσωρινή στέγαση των εκτοπισθέvτων από την Ουκρανία και τη μετακίνηση τους σε αυτά, για την περίοδο από 1η Ιουνίου 2023 μέχρι 4 Μαρτίου 2024, καθώς και την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων για την περίοδο από 4 Μαρτίου 2023 μέχρι 31 Μαίου 2023. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 6(1)(β) της Οδηγίας 2001/55/ΕΚ της 20ης Ιουλίου 2001, όπως η περίοδος προστασίας παραταθεί για ένα ακόμα έτος, κατ’ ανώτατο όριο. 

-€6.5 εκ. περίπου, για συνέχιση της φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων παιδιών, αιτητών διεθνούς προστασίας που περιλαμβάνει την διαμονή και διατροφή τους, για τους μήνες Μάρτιο-Δεκέμβριο 2023, καθώς και τις υπηρεσίες φροντιστών και φρουρών, για τους μήνες Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2023. Σχετική η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερ. 15/03/2023.  

Κατά τη συζήτηση ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς διερωτήθηκε ποια είναι η πρόθεση της Κυβέρνησης για το θέμα της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος μετά την λήξη της εν λόγω περιόδου, ωστόσο όπως αναφέρθηκε οι αποφάσεις αυτές αφορούν την κυβερνητική πολιτική και όχι το Υπουργείο Οικονομικών. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ζήτησε διευκρινήσεις για τη φιλοξενία αιτητών ασύλου. 

Όπως αναφέρθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού, φιλοξενούνται σε 22 ξενοδοχεία περίπου 3000 Ουκρανοί από τους 20.000 Ουκρανούς με καθεστώς προσωρινής φιλοξενίας στην Κύπρο και είναι κυρίως ηλικιωμένοι και μαμάδες με παιδιά. Γύρω στα 300 ασυνόδευτα παιδιά, φιλοξενούνται επίσης, όπως αναφέρθηκε σε τρία ξενοδοχεία. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το πιο πάνω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης . 

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των βασικού νόμου με την έναρξη του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας κατά μισή ώρα πιο νωρίς, με την παράλληλη διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου από μία ώρα, που είναι σήμερα, σε 1 ½ ώρα, ώστε το ωράριο να διαμορφωθεί ως εξής:  

«Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.00π.μ./8.30π.μ. – 2.30μ.μ./4.00μ.μ.».  

Παράλληλα, προωθείται τροποποίηση του ωραρίου των υπαλλήλων της Βουλής των Αντιπροσώπων με τη διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου από μισή ώρα, που είναι σήμερα, σε μία ώρα, όπως ισχύει σήμερα και για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και του Κανονισμού 2(3), ο οποίος προβλέπει ότι ο οφειλόμενος ελλειμματικός χρόνος αποκόπτεται ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να προβλέπει για αποκοπή του χρόνου αυτού κατά το τέλος του ημερολογιακού έτους. Τέλος, συμπεριλήφθηκε πρόνοια, ώστε να μην επηρεαστεί από τις προωθούμενες αλλαγές το ωράριο των Υπηρεσιών στις οποίες δεν εφαρμόζεται ελαστικό ωράριο.  

Με τη διεύρυνση του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας κατά μισή ώρα και την αντίστοιχη διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου, αναμένεται ότι θα επέλθει σε κάποιο βαθμό μείωση της τροχαίας κίνησης που παρατηρείται τις ώρες έναρξης και λήξης του ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, αφού αυτή θα καταμεριστεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ εκτός των υπαλλήλων που διαμένουν σε άλλες επαρχίες, αναμένεται να επωφεληθούν και υπάλληλοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας οι ίδιοι ή εξαρτώμενοί τους από τους οποίους, επίσης, υποβάλλονται αιτήματα για διευκολύνσεις από τους οικείους Προϊστάμενους ως προς το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησής τους.  

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει τους πιο πάνω κανονισμούς στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης . 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων    

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.    

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Τμήμα Φορολογίας, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.  

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Αστυνομία και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον