Επιτροπή Ελέγχου: Σοβαρά προβλήματα διαχείρισης ΓΕΣΥ και μεγάλη αύξηση δαπανών ΟΑΥ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/02/2022, εξέτασε το ακόλουθο θέμα:

1. Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Διαχειριστικός Έλεγχος Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Ειδική Έκθεση 4.2.2022 (ΟΑΥ/01/2022)]

Στο πλαίσιο της εξέτασης συζητήθηκαν τα ευρήματα της εν λόγω έκθεσης σε σχέση με τον έλεγχο που καλύπτει την περίοδο από την έναρξη λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ), τον Ιούνιο του 2019, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, καθώς και κατά πόσο τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΓΕΣΥ.

Ειδικότερα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αρμοδιότητα του ΟΑΥ για την ορθή εφαρμογή του ΓΕΣΥ, καθώς και στη διαπίστωση της μεγάλης αύξησης των δαπανών του ΟΑΥ, η οποία είναι δυσανάλογη της αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) της  χώρας και δυνατόν να εξελιχθεί σε πηγή δημοσιονομικού κινδύνου.

Περαιτέρω, αναφέρθηκαν οι κίνδυνοι που απειλούν τη βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ και οι οποίοι δύναται να αντιμετωπιστούν από τον ΟΑΥ μόνο με τη λήψη σοβαρών μέτρων πρόληψης και καταστολής των καταχρήσεων, στρεβλώσεων, φαινομένων απάτης και διαφθοράς, ώστε ο προϋπολογισμός να μην επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά.

Η συζήτηση στην Επιτροπή εξελίχθηκε με αρκετές στιγμές έντασης και αντιπαραθέσεις, τόσο μεταξύ του Προέδρου, Ζαχαρία Κουλία, και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΑΚΕΛ, Γιώργου Λουκαΐδη, με αφορμή ερωτήσεις προς τον Γενικό Ελεγκτή, όσο και μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών, Κωνσταντίνου Πετρίδη, και εκπροσώπων του ΟΑΥ.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στη διαπίστωση σειράς παρατυπιών που προέκυψαν κατά την εξέταση της λειτουργίας του ΟΑΥ και του ΓεΣΥ από την Ελεγκτική Υπηρεσία του κράτους. Έκανε λόγο για «αδιαφανείς συμβάσεις» του ΟΑΥ με ιδιωτικά νοσηλευτήρια και παράτυπο τρόπο υπολογισμού της τιμής μονάδας χρέωσης παροχής υπηρεσιών, που έχει σαν αποτέλεσμα για τις ίδιες ιατρικές πράξεις, να υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις ανά νοσηλευτήριο. Υποστήριξε ότι ο ΟΑΥ θα έπρεπε να καταρτίσει πλαίσιο συνεργασία και να καλέσει τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να συμβληθούν με αυτό, εφόσον συμφωνούν, αντί να προχωρά σε συμβάσεις με το καθένα χωριστά.

Υπογράμμισε, ακόμα, ότι ο ΟΑΥ αρνήθηκε να παράσχει «ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών», σε αντίθεση από ό,τι προβλέπονται από τη νομοθεσία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, τα οποία είναι μεν συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ, αλλά δεν έχουν παραχωρήσει στους δικαιούχους τις υπηρεσίες των ΤΑΕΠ.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις δαπάνες για τη νοσηλεία ασθενών στο εξωτερικών, σε περίπτωση που οι απαραίτητες υπηρεσίες δεν προσφέρονται εντός της χώρας, εξηγώντας ότι βάσει νομοθεσίας ο ΟΑΥ υποχρεούται να τις καλύψει. «Μέχρι τώρα, ο ΟΑΥ δεν έχει καλύψει το κόστος αυτό, το οποίο καταβάλλεται από το Υπ. Υγείας». Η Γενική Διευθύντρια του Υπ. Υγείας, από την πλευρά της, ανέφερε ότι το 2021, καλύφθηκε δαπάνη €23 εκατ. για νοσηλεία 1.000 ασθενών στο εξωτερικό.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε επίσης σε κατάλογο με υπηρεσίες, που κοστολογούνται στα €120 εκατ., οι οποίες ο ΟΑΥ ζητά να πληρωθούν από το Υπ. Υγείας. Κατά τον Γενικό Ελεγκτή, ήταν αδικαιολόγητο το αίτημα προς το Υπουργείο για κάλυψη του κόστους υπηρεσιών αιμοκάθαρσης, της κλινικής AIDS, των κοινωνικών κέντρων σε απομακρυσμένες περιοχές (Πόλη Χρυσοχούς και Κυπερούντα), του κέντρου θαλασσαιμίας, της παιδονευρολογικής κλινικής του Μακάρειου ή τις κλινικές ψυχικής υγείας των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο πρόβλημα που επισημάνθηκε και από τον Γενικό Εισαγγελέα και αφορά στη χρέωση υπηρεσιών προς δικαιούχους του ΓεΣΥ, από νοσηλευτήρια, που είναι συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ.

Ο Γενικός Ελεγκτής παρέθεσε παραδείγματα ιατρών, για τα οποία θα πρέπει να γίνει έλεγχος. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι 20% των προσωπικών γιατρών έχει εισοδήματα πέραν των €200.000, όπως και σε περίπτωση 80χρονου προσωπικού γιατρού με 2.488 δικαιούχους στον κατάλογό του, σε γιατρό που έλαβε το 2020 €870.000 για εξωνοσοκομειακή φροντίδα, σε ζευγάρι γυναικολόγων που έλαβαν €700.000 έκαστος για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες, αλλά και πέντε ιατρούς με εισοδήματά πάνω από €600.000 το 2020, που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις από το 2019.

«Περιμέναμε ότι ο ΟΑΥ θα κάνει αναλύσεις και θα εστίαζε σε έλεγχο περιπτώσεων, που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ατασθαλιών», είπε ο κ. Μιχαηλίδης. Τόνισε ότι λείπει ένα επαρκές σύστημα ελέγχου και δικλείδες ασφαλείας για να συγκρατούνται οι δαπάνες στην υγεία, αφού «θα έπρεπε να υπάρχει ομάδα γιατρών που θα εξετάζουν δειγματοληπτικά και όχι μόνο μετά από καταγγελίες».

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι σε συστήματα ελέγχου που βασίζονται σε δειγματοληψία «πρέπει να υπάρχουν αποτρεπτικές ποινές» και όχι απλώς να απορρίπτεται μία χρέωση όταν εντοπίζεται πρόβλημα.

Την άποψη ότι «το ΓεΣΥ είναι η μόνη πολιτική του κράτους που ακρωτηριάζει το Υπ. Οικονομικών», εξέφρασε ο Υπουργός, Κωνσταντίνος Πετρίδης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και πρόσθεσε ότι συμφωνεί με την έκθεση και τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή.

Παραπέμποντας στην μελέτη της Mercer, ο Υπουργός είπε ότι «το ΓεΣΥ θα έπρεπε να στοιχίζει περίπου €1.200 ανά πολίτη ή €2.300 ανά εργαζόμενο. Σύμφωνα με τις δαπάνες που υπολογίζονται για το 2022, θα στοιχίζει το 2022 €1.670 ανά πολίτη, €3.222 ανά εργαζόμενο». Πρόσθεσε ότι οι πραγματικές δαπάνες υγείας που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του ΟΑΥ, είναι €2.300 ανά πολίτη και €4.400 ανά εργαζόμενο.

Ο κ. Πετρίδης είπε ότι «ο φορολογούμενος πληρώνει δύο και τρεις φορές τις δαπάνες υγείας» επειδή δεν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία του ΓεΣΥ. «Αν θέλαμε να είμαστε αυστηροί ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να προβούμε σε αύξηση εισφορών κατά 20%-30%, για να παρέχονται και οι υπηρεσίες που υπολείπονται», τόνισε.

«Αυτοί που πολεμούν το ΓεΣΥ είναι αυτοί που αρνούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία. Με μαθηματική ακρίβεια, οδηγούν τη μεγάλη αυτή κατάκτηση όλων σε κατάρρευση», υπογράμμισε ο Υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Λουκαΐδη.

Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης είπε ότι στόχος είναι να εφαρμοστεί κατά γράμμα η νομοθεσία για λειτουργία του ΟΑΥ, με υιοθέτηση των γνωματεύσεων του Γενικού Εισαγγελέα, με προάσπιση του σφαιρικού προϋπολογισμού. Ανέφερε, δε, ότι βάσει άλλου νόμου, οι υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το ΓεΣΥ, θα συμψηφίζονται με την κρατική εισφορά.

Είπε ότι το Υπουργείο ζητά να έχει «σε πρώτο χρόνο ενημέρωση από τον ΟΑΥ για τα δεδομένα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΓεΣΥ» και τόνισε ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι. «Πρόκειται για μία μεγάλη κοινωνική κατάκτηση, αλλά είναι πολύ ανησυχητικά τα δεδομένα, αλλά όταν υπάρχει θέληση από όλους, μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα», κατέληξε.

Τέλος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ επισήμανε ότι καταχρήσεις παρατηρούνται σε όλα τα συστήματα υγείας και ότι ήταν αναμενόμενο να προκύψουν προβλήματα με την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ, γι’ αυτό και ο ΟΑΥ, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του συστήματος, καταβάλλει προσπάθειες για τον περιορισμό τους.

Σε δηλώσεις του, μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, είπε πως εδώ και καιρό το Υπουργείο του είναι σε συνεννόηση με τον ΟΑΥ, για τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο σύστημα υγείας, συνεπεία των καταχρήσεων, για να σημειώσει ότι την Τρίτη προγραμματίζεται συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ στην παρουσία του ιδίου, με κύριο θέμα τις καταχρήσεις στο ΓεΣΥ και τους τρόπους μείωσής τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηπαντέλα, αφού αποφασίσουν για τον τρόπο, με τον οποίο θα μειωθούν οι συγκεκριμένες καταχρήσεις, θα έχουν συνάντηση με τον Γενικό Ελεγκτή, τον οποίο θα ενημερώσουν για τις αποφάσεις, αλλά για να λάβουν υπόψη τυχόν άλλες εισηγήσεις.

Σε σχέση με τη νομοθεσία του ΓεΣΥ, είπε πως το Υπουργείο του σε συνεννόηση πάντα με τον Γενικό Εισαγγελέα, που είναι ο νομικός σύμβουλος του, έχουν συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε νέα συμβόλαια υπογραφτούν με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια από τώρα και στο εξής ή οποιεσδήποτε άλλες ανανεώσεις συμβολαίων θα υπογράφονται, θα λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα και η έγκριση του πριν υπογραφεί το συμβόλαιο.

«Άρα αυτό το μεγάλο θέμα, δηλαδή η εφαρμογή της νομοθεσίας στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, θεωρούμε ότι θα λυθεί με αυτό τον τρόπο που έχουμε αποφασίσει, σε συνεννόηση με τη Γενική Εισαγγελία», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσεις τις αναφορές του Υπουργού Οικονομικών περί κατάρρευσης του ΓεΣΥ, εάν συνεχιστούν οι καταχρήσεις, ο Υπουργός Υγείας προέβη σε παραδοχή ότι «υπάρχουν καταχρήσεις», σημειώνοντας ότι αυτές τις καταχρήσεις θα προσπαθήσουν να τις σταματήσουν από την Τρίτη, που θα ληφθούν αποφάσεις.

Ερωτηθείς αν θα σταλούν υποθέσεις στην Αστυνομία, είπε πως «μετά από πιέσεις του Υπουργείου Υγείας, έχουν οδηγηθεί κάποιες στην Αστυνομία, άρα το νερό έχει μπει στο αυλάκι, ώστε όσοι παρανομούν, να πάνε στα δικαστήρια», συμπλήρωσε.

«Είναι παραπλανητικό να λέμε ότι ο ΟΑΥ δεν ελέγχεται από κανένα», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΟΑΥ, Θωμάς Αντωνίου, λέγοντας ότι στη λήψη των αποφάσεων από το Δ.Σ. συμμετέχουν υπουργεία, εκπρόσωποι εργαζομένων, ασθενείς, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και συντεχνίες.

Απαντώντας εκ μέρους του ΟΑΥ, απέρριψε τις καταγγελίες ότι συμβάσεις του ΟΑΥ με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι παράνομες.

Τόνισε ότι στο Συμβούλιο του ΟΑΥ εκπροσωπούνται άτομα από τα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας, τα οποία δεν διαφώνησαν. «Τις συμβάσεις», είπε, «τις συνυπέγραψε και ο τέως Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου».

Ο κ. Αντωνίου δήλωσε, επίσης, ότι παράνομα το Υπουργείο Οικονομικών αποκόπτει €50 εκ. από τον ΟΑΥ για διάφορες δαπάνες, όπως οι νοσηλείες ασθενών στο εξωτερικό.

Είπε ακόμα πως την επόμενη Τρίτη θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, καθώς και  με τον Υπουργό Οικονομικών, για να προσθέσει πως θα βάλουν τα πράγμα κάτω και θα προσπαθήσουμε να βρουν λύσεις επειδή το οφείλουν στον Κύπριο πολίτη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαχαρίας Κουλίας, τόνισε κατά τη συζήτηση ότι θα πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, αλλά και διορθώσεις στη λειτουργία του ΟΑΥ, ενώ κάλεσε την Ελεγκτική Υπηρεσία να καταθέσει τα ευρήματά της στην αστυνομία.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάββια Ορφανίδου, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν και θα είναι πάντοτε υπέρμαχος του Γενικού Συστήματος Υγείας, που θεωρείται από όλους ως η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση και οφείλουμε όλοι να διασφαλίσουμε ότι είναι και θα παραμείνει βιώσιμο, μέσα στο πλαίσιο του σφαιρικού προϋπολογισμού που καθορίζει η νομοθεσία».

Γι’ αυτό, κατέληξε «οι προκλητικές σπατάλες, η κακή διαχείριση η απουσία συστήματος ελέγχου, οι καταχρήσεις, οι στρεβλές μέθοδοι πληρωμής γιατρών εντός του συστήματος δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, ούτε ότι ο φορολογούμενος πολίτης πληρώνει δύο και τρεις φορές για το ίδιο πράγμα», αλλά πρέπει να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που «θα οδηγήσουν είτε στην υπονόμευση της ποιότητας των υπηρεσιών είτε στην αύξηση των εισφορών και τελικά στην κατάρρευση».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, έκανε λόγο για «μεθόδευση από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών», η οποία όπως είπε «στοχεύει στο πληγεί η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ», αφού σημείωσε σήμερα πληροφορήθηκαν για τη μονομερή απόφασή του ΥΠΟΙΚ, για αποκοπή πέραν των 103 εκατομμυρίων από το ΓεΣΥ, την ίδια ώρα που διεκδικεί ακόμα 50 εκ. αποκοπών.

Κατήγγειλε τις «μεθοδεύσεις» της κυβέρνησης και ζήτησε την ανάκληση των μονομερών αποφάσεων που έχουν ληφθεί, λέγοντας ότι «προφανώς επειδή το ΓεΣΥ ήταν και παραμένει βιώσιμο και εύρωστο, οι κυβερνώντες επιδιώκουν να τραυματίσουν και να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα και την προοπτική του, με τέτοιου είδους αποφάσεις, δηλαδή μονομερών αποκοπών από τις εισφορές, που πρέπει και οφείλει με βάση το νόμο, να καταβάλει το Υπουργείο Οικονομικών προς το ΓεΣΥ».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, είπε ότι το κόμμα του θεωρεί πως χρειάζεται να ληφθούν άμεσα μέτρα, για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης, προτού να είναι αργά, για να προσθέσει πως «οι ευθύνες τις κυβέρνησης είναι πολύ μεγάλες».

Όπως είπε «από τη στιγμή που ο ΟΑΥ δεν συνεργάζεται, ώστε να εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία και να γίνει σωστή διαχείριση των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη, πρέπει να προχωρήσει σε αποφάσεις, ενδεχομένως, αντικατάστασης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ».

Ο Βουλευτής των οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, δήλωσε ότι από την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή έχουν εντοπιστεί καταχρήσεις στη λειτουργία του ΟΑΥ και ο Γενικός Ελεγκτής θα προχωρήσει με καταγγελίες προς την Γενική Εισαγγελία. Υποστήριξε, επίσης, ότι είναι δικαιολογημένη η πρόθεση του Υπ. Οικονομικών για αποκοπή συνολικού ποσού €150 εκατομμυρίων από τον ΟΑΥ, καθώς πρόκειται για πληρωμές, που δεν μπορεί να καλύψει ο ΟΑΥ και τελικά περνάνε στο Υπ. Υγείας, όπως δήλωσε.

«Το ΓεΣΥ είναι κοινωνική κατάκτηση», πρόσθεσε και τόνισε ότι «ο έλεγχος που γίνεται σήμερα δεν είναι για να αλλάξει, αλλά για να υποστηριχθεί το υφιστάμενο πλαίσιο ως μονοασφαλιστικό σύστημα». Μετέφερε τη διαβεβαίωση του Υπ. Υγείας ότι δεν θα αλλάξει το ΓεΣΥ και κατέληξε ότι όπου πρέπει να προχωρήσουν οι διορθώσεις, όπου πρέπει να γίνουν, και όπου υπάρχουν ευθύνες, αυτές να αποδοθούν.

«Στηρίζουμε το ΓεΣΥ ως μια κοινωνική κατάκτηση του λαού μας, το οποίο θα διασφαλίσουμε με το μονοασφαλιστικό σύστημα», δήλωσε ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, μετά τη συνεδρίαση. Πρόσθεσε ότι διορθώσεις επιβάλλεται να γίνουν λόγω των ελλείψεων που έχουμε διαπιστώσει και  μέσα από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η οποία δίνει στοιχεία για παρανομίες, καταχρήσεις, ανισότητα αμοιβών και μεταχείρισης νοσηλευτηρίων, απουσία κριτηρίων ποιότητας, ιατρικών πρωτοκόλλων και φοροδιαφυγή από ορισμένους γιατρούς, όπως είπε.

«Απαιτούμε ως Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, όπως το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Οικονομικών, Γενικός Ελεγκτής και ΟΑΥ να βρουν τις λύσεις ούτως ώστε να χτιστεί ένα αποτελεσματικό τμήμα εσωτερικού ελέγχου», πρόσθεσε και κατέληξε ότι θα ζητήσουν να παρουσιαστούν όλα αυτά τα πλάνα και οι σχεδιασμοί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, πριν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτηση του θέματος σε μελλοντική συνεδρία της ενώ με τη λήξη της συνεδρίασης η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αποστολή των ευρημάτων της στην Αστυνομία.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα