Εντός του 2024 η νομοθετική ρύθμιση της πρακτικής εργασίας των φοιτητών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 23/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Ανάγκη διασφάλισης της επ’ αμοιβή πρακτικής επαγγελματικής άσκησης

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη διασφάλισης της επ’ αμοιβή πρακτικής επαγγελματικής άσκησης των νέων, η οποία προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών, καθώς και από τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Εντός του 2024 η νομοθετική ρύθμιση της πρακτικής εργασίας των φοιτητών

Εντός του 2024 θα ρυθμιστεί νομοθετικά η πρακτική άσκηση των φοιτητών σε σχέση με τους όρους απασχόλησης αλλά και της αμοιβής τους. Αυτός είναι ο στόχος της Κυβέρνησης και της Βουλής, όπως τονίστηκε στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής. Σήμερα, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, 3.421 φοιτητές κάνουν την πρακτική τους εργασία. 

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου είπε πως το 2024 έχει ανακηρυχθεί από την Κυβέρνηση ως Εθνικό Έτος Νεολαίας και σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προωθεί την νομοθετική ρύθμιση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, σχετικά με τους όρους απασχόλησης, την κοινωνική ασφάλιση και τον καθορισμό αμοιβής.

«Αξιοποιούμε τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα της 5ης Βουλής των Νέων, συνεργαζόμαστε με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και αφουγκραζόμαστε τους νέους μας, ώστε να διαμορφώσουμε μαζί ένα καλύτερο και δικαιότερο περιβάλλον πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που προετοιμάζονται για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας», είπε. 

Ερωτηθείς αν τέθηκε χρονοδιάγραμμα, ο κ. Παναγιώτου είπε πως ο στόχος είναι η νομοθετική ρύθμιση για την πρακτική άσκηση των φοιτητών να τεθεί ενώπιον της Βουλής εντός του 2024, ενώ απαντώντας κατά πόσο ο μισθός αυτός θα είναι ανάλογος του Κατώτατου Μισθού, είπε πως ο Κατώτατος αφορά τους εργαζόμενους ενώ η πρακτική άσκηση δεν εμπίπτει στην ίδια κατηγορία. Χρειάζεται, είπε, να ρυθμιστεί το θέμα νομοθετικά ώστε να λειτουργεί καλύτερα και πιο αποτελεσματικά προς όφελος και των φοιτητών, αλλά και των επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Σε ερώτηση αν θα επαφίεται στον κάθε εργοδότη ο μισθός των φοιτητών που κάνουν την πρακτική τους, είπε πως υπάρχουν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό και συγκεκριμένες προσεγγίσεις από πλευράς Κομισιόν, αλλά και σκέψεις στο Υπουργείο Εργασίας. 

Είπε πως θα διεξαχθεί εκτενής κοινωνικός διάλογος με τη συμμετοχή των νέων, των φοιτητών, των οργανώσεων, των παρατάξεων, των θεσμικών φορέων, με το εργατικό συμβουλευτικό σώμα, με τους κοινωνικούς εταίρους, τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις και «είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινά αποδεκτές ρυθμίσεις που να είναι αμοιβαία επωφελείς». 

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για τον αριθμό των φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση, ο κ. Παναγιώτου είπε πως οι φοιτητές αυτοί ανέρχονται στις 3.421. Για τους 1.100 δεν είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών τους, ενώ για τους υπόλοιπους 2.321 είναι υποχρεωτική. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε, δεν αμείβεται υποχρεωτικά κανένας. 

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου είπε στις δικές της δηλώσεις πως το ζήτημα της αμοιβής των φοιτητών απασχολεί και τους μαθητές, τους φοιτητές και τους ασκούμενους πτυχιούχους. 

Είπε πως ζήτησαν από τον Υπουργό όπως άμεσα προχωρήσει με τις δικές του προτάσεις έτσι ώστε αυτό το θέμα να ρυθμιστεί. Όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός, είπε η κ. Τσιρίδου, αυτή τη χρονιά το θέμα της επ αμοιβής άσκησης εργασίας θα λήξει καθώς αυτό το έτος είναι και έτος νεολαίας και συνεπώς θα πρέπει η Πολιτεία έμπρακτα στηρίζει τους νέους. 

«Να προωθήσουμε την ενεργή συμμετοχή τους, να βελτιώσουμε τις πολιτικές, να προωθήσουμε την συμπερίληψη των νέων μας, να ενισχύσουμε την εκπαίδευση τους και ότι περνά από το χέρι της Πολιτείας θα πρέπει να το πράξει για να ενισχύσει τους νέους», είπε. 

Ερωτηθείσα ποιος θα πρέπει να είναι ο μισθός των φοιτητών, η κ. Τσιρίδου είπε πως αυτό εξαρτάται από το αν είναι φοιτητής, το τι προσφέρει, το διάστημα που εργάζεται, μέσα σε ποιο πλαίσιο εργάζεται. Συνεπώς δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, αλλά μπορούν να καθοριστούν τρόποι υπολογισμού. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να εφαρμόζονται οι ίδιες προϋποθέσεις νόμιμης και συνεχούς διαμονής για κύπριους, ευρωπαίους και αλλοδαπούς τρίτης χώρας που κατέχουν καθεστώς που προβλέπεται από τον περί Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρουμένων των αιτητών ασύλου.

Επίσης, ρυθμίζεται η δυνατότητα σε περιπτώσεις που με βάση έκθεση αρμόδιου λειτουργού διαπιστώνονται εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, να είναι δυνατή η εξέταση αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής και την εθνικότητα του προσώπου που αντιμετωπίζει την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η συμπερίληψη των εργοδοτουμένων με σύμβαση αορίστου χρόνου που υπηρετούν στην ΑνΑΔ στο Ταμείο Ευημερίας των Υπαλλήλων της ΑνΑΔ, καθώς και η παροχή δυνατότητας διεξαγωγής διαχειριστικού ελέγχου του Ταμείου από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της ΑνΑΔ. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.  

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η επέκταση του θεσμού της εναλλαξιμότητας μεταξύ των διευθυντών και των λειτουργών όλων των διευθύνσεων και μονάδων της ΑνΑΔ. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας στον Τομέα των Μεταφορών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/112/ΕΕ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, που συνήφθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (European Barge Union – EBU), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πλοιάρχων (European Skippers Organisation – ESO) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (European Transport Workers’ Federation – EFT). 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους αυτοτελώς εργαζομένους να λαμβάνουν επίδομα γονικής άδειας και παροχές σε περίπτωση επαγγελματικής βλάβης και 

(β) η τροποποίηση του περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου, ώστε οι αυτοτελώς εργαζόμενοι να περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του επιδόματος γονικής άδειας.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των σχεδίων νόμου ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών ώστε ο Λογαριασμός των Βασικών Συντάξεων και ο Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων να πιστώνεται με ποσά που αναλογούν στα αυξημένα ποσοστά των ασφαλιστικών αποδοχών των μισθωτών, των αυτοτελώς εργαζόμενων και των προαιρετικά ασφαλισμένων επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση. 

Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα πετρελαιοειδή και η δημιουργία ενός νέου απλοποιημένου και πιο λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον