Έκθεση για το θέμα «Άμμος του Καμπούρη» ετοιμάζει η Βουλή, ενώπιον Ολομέλειας το νομοσχέδιο για στρατηγικές αναπτύξεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/07/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Ενδεχόμενες πολεοδομικές επεμβάσεις στην περιοχή «Άμμος του Καμπούρη»

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι ενδεχόμενες πολεοδομικές επεμβάσεις στην περιοχή «Άμμος του Καμπούρη» στην Αγία Νάπα.

Έκθεση για το θέμα «Άμμος του Καμπούρη» ετοιμάζει η Βουλή, λόγος για ευθύνες

Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για το θέμα της περιοχής «Άμμος του Καμπούρη» στην Αγία Νάπα, που είχε εγγραφεί για αυτεπάγγελτη εξέταση, και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ετοιμάζει σχετική έκθεση που θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια.

Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής Εσωτερικών ο Πρόεδρός της και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ο οποίος σημείωσε ότι στην περιοχή συντελέστηκε «περιβαλλοντικό και πολεοδομικό έγκλημα», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν εγκληματίες, αλλά δεν υπήρξε τιμωρία ή λογοδοσία».

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι η Επιτροπή Εσωτερικών ετοιμάζει έκθεση που θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια, αναφέροντας ότι με βάση το υλικό που έχει συγκεντρωθεί, προκύπτουν πολιτικές, διοικητικές, πειθαρχικές και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες. Και σε αυτήν την περίπτωση, είπε, «τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τέθηκαν πάνω από το συμφέρον του τόπου, τον σεβασμό στο περιβάλλον, στην αειφορία και στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Απαντώντας σε ερώτηση για την αποκατάσταση της παραλίας, δεδομένου ότι εγκρίθηκε σχετικό κονδύλι ύψους €189.000, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών επεσήμανε ότι δεν μπορεί να επέλθει η πλήρης αποκατάσταση της περιοχής και εξήγησε ότι «η μετακίνηση και αφαίρεση βράχων έχει αλλοιώσει τελεσίδικα το τοπίο». Ό,τι μπορεί να γίνει για μερική αποκατάσταση είναι ευπρόσδεκτο, πρόσθεσε. 

Αναφερόμενος στο ζήτημα της απόδοσης ευθυνών, ο κ. Δαμιανού είπε ότι η Βουλή θα δώσει όλο το σχετικό υλικό που συνέλεξε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ακόμη, είπε ότι οι αρμόδιες αρχές πέραν της Βουλής πρέπει να αποφασίσουν αν προκύπτουν ζητήματα, εκφράζοντας την άποψη ότι προκύπτουν ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης.

Απαντώντας σε ερώτημα για εμπλοκή της Εκκλησίας στο ζήτημα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών σημείωσε ότι μέρος της εξίσωσης ήταν και η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εκκλησίας, διευκρινίζοντας ότι ελέγχονται όσοι πήραν τις πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις.

Σε δηλώσεις της μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών, είπε ότι «το περιβαλλοντικό έγκλημα στην Άμμο του Καμπούρη δεν μπορεί να ανατραπεί, αλλά να διορθωθεί εν μέρει».

Επιπλέον, η κ. Ατταλίδου είπε ότι «η κατηγορούσα αρχή απέτυχε να αποδείξει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας την ενοχή των εμπλεκομένων και τους αθώωσε», προσθέτοντας ότι «το περίεργο είναι ότι οι καταγγέλλοντες δεν είχαν προσαχθεί ως μάρτυρες κατηγορίας στο δικαστήριο».

Ακόμη, σημείωσε ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος δύσκολα ανατρέπεται και ότι η φύση ποτέ δεν επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. «Μόνη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων η μηδενική ανοχή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την υπόθεση.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Ζητούν περαιτέρω εξηγήσεις για την «Άμμο του Καμπούρη»

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμος του 2022 (Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019) 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση των αναπτύξεων στη Δημοκρατία, μέσω του καθορισμού σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης έργων στρατηγικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι περιορισμοί που ισχύουν για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οι οποίοι αφορούν στην κατοχή μετοχών τόσο στην ενδιαφερόμενη εταιρεία όσο και από την εν λόγω εταιρεία σε άλλους οργανισμούς.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρότασης νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, ώστε να εισαχθούν στην εθνική νομοθεσία οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την εφαρμογή της Απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2018, να καταργηθούν υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν στην υποχρεωτική ψηφοφορία, να εισαχθούν πρόνοιες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στις ευρωεκλογές και να εκσυγχρονισθούν οι προβλεπόμενες ποινές και η προσαρμογή τους σε ευρώ.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου, ώστε η Υπηρεσία Ασύλου ή/και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να προβαίνουν σε ιατρική εξέταση προσδιορισμού ηλικίας, σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση για παραχώρηση διεθνούς προστασίας δηλώσει ότι είναι ανήλικος, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με την ηλικία του.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρότασης νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα