Εκατοντάδες χιλιάδες τα εξώδικα φωτοεπισήμανσης, άνω των €9 εκ. οι εισπράξεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/03/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2023

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε το ύψος του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της παράλειψης συμμόρφωσης με την υποχρέωση στάσης σε φωτεινό σηματοδότη, δυνάμει των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, να διαβαθμίζεται και να διαμορφώνεται ανάλογα με το σημείο στάσης του οχήματος,

(β) η τροποποίηση του βασικού νόμου ούτως ώστε στις περιπτώσεις καταγραφής των παραβάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 3 του βασικού νόμου, κατά τις οποίες το όχημα χρησιμοποιείται από εκπαιδευόμενο οδηγό κατά τη  διάρκεια εκπαίδευσής  του και ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι εκπαιδευτής οδηγός  ή σχολή οδηγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Οχημάτων Νόμου, ο υπεύθυνος λειτουργός δύναται να μη χρησιμοποιήσει την καταγραφή των παραβάσεων για σκοπούς δίωξης του παραβάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εάν κατά την κρίση του η παράβαση είναι επουσιώδης και δεν έχει σοβαρή επίπτωση στην ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου,

(γ) η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα καταβολής του ποσού του εξώδικου προστίμου υπό μορφή δόσεων,

(δ) η τροποποίηση του περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να προβλεφθεί η τοποθέτηση πίνακα στις συσκευές φωτοεπισήμανσης σε φώτα τροχαίας, στον οποίο θα καταγράφεται ο χρόνος που απομένει για την εμφάνιση του κόκκινου χρώματος,

(ε) η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να αποπληρώνουν εξώδικο πρόστιμο που αφορά σε τροχαίες παραβάσεις σε δύο έως και πέντε ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις και

(ζ) η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να αυξηθεί από δώδεκα σε είκοσι ο αριθμός των βαθμών ποινής στη βάση των οποίων δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει μεταξύ άλλων τη στέρηση του δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης άδειας οδήγησης προσώπου.

Εκατοντάδες χιλιάδες τα εξώδικα φωτοεπισήμανσης, άνω των €9 εκ. οι εισπράξεις

Σε €9.329.369 ανέρχονται οι εισπράξεις από τα πρόστιμα που εκδόθηκαν κατόπιν καταγγελιών μέσω του συστήματος φωτοεπισήμανσης για την περίοδο 1/1/2022-14/3/2024, τα οποία έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που παρέδωσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών η Αστυνομία, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη ρύθμιση της λειτουργίας του συστήματος αυτού.

Οι εξώδικες καταγγελίες από το σύστημα φωτοεπισήμανσης, από το 2022 μέχρι και τα μέσα Μαρτίου, έφτασαν τις 323.176 και για 320.447 από αυτές εκδόθηκαν εξώδικα πρόστιμα. Από αυτά, έχουν πληρωθεί 147.188 εξώδικα, ενώ 149.094 δεν έχουν ακόμα επιδοθεί στους καταγγελλόμενους οδηγούς και για άλλα 24.165 έχει σχηματιστεί ποινικός φάκελος.

Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, όσα από αυτά τα πρόστιμα δεν έχουν πληρωθεί και δεν έχουν φτάσει μέχρι το δικαστήριο, δίνεται η ευκαιρία να πληρωθούν, χωρίς να χρειαστεί να εκδικαστούν οι υποθέσεις, κάτι που μπορεί να συνεπάγεται πολλαπλάσιο ποσό.

Εξάλλου, για τα 149.094 πρόστιμα του συστήματος φωτοεπισήμανσης, που δεν έχουν ακόμα επιδοθεί, αναφέρθηκε από την Αστυνομία ότι θα γίνεται διαδικασία για να παραδίδεται στους παραβάτες που ταξιδεύουν, όταν αυτοί βρεθούν στο αεροδρόμιο. Αυτό δε θα απαιτεί να γίνεται η πληρωμή επί τόπου, όμως θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα η προθεσμία πληρωμής του προστίμου.

Κατά την παρουσίαση των στοιχείων που δόθηκαν από την Αστυνομία στην Επιτροπή της Βουλής, σημειώθηκε ότι στην πλειοψηφία τους τα εξώδικα του συστήματος φωτοεπισήμανσης αφορούν παραβάσεις του ορίου ταχύτητας (244.665). Ακολουθούν οι παραβάσεις του φωτεινού σηματοδότη, οι περιπτώσεις δηλαδή που ο οδηγός περνά με κόκκινο (38.726).

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, σύμφωνα με έρευνα που έγινε από τα στοιχεία των καμερών, διαπιστώθηκε ότι μόνο το 24% των οδηγών που πέρασαν με κόκκινο το 2022 και το 28% που πέρασαν το 2023, καταγράφηκαν σε δεξιά στροφή, εκεί που υπήρχαν φωτεινοί σηματοδότες. Αναφέρθηκε, ακόμα, ότι το 67,7% όσων καταγράφονται να περνούν με κόκκινο, προχωρά και συνεχίζει ευθεία, ενώ οι υπόλοιποι σταματούν επί τόπου.

Επισημάνθηκε, ακόμα, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία για παραβάσεις κόκκινου σηματοδότη και βέλους στην πιλοτική διασταύρωση στη Λευκωσία (Δημοσθένη Σεβέρη και Γεωργίου Γρίβα), κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 είχαν καταγραφεί 3114 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 696 ήταν σε βέλος. Αντίθετα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή μετά από δύο χρόνια εφαρμογής, οι αριθμοί αυτοί μειώθηκαν δραστικά, με τις παραβάσεις σηματοδότη να είναι 1349, εκ των οποίων οι 263 σε βέλος.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην Επιτροπή για καταγγελίες από σταθερές και κινητές κάμερες τροχαίας, κατά την περίοδο από 1/1/2022 – 19/2/2024, το σύνολο παραβάσεων που καταγράφηκαν από σταθερές κάμερες ήταν 137.838, ενώ το σύνολο παραβάσεων που καταγράφηκαν από κινητές κάμερες ήταν 202.172.

Όλα σχεδόν τα μέλη της Επιτροπής, στη συζήτηση που διεξήχθη στην Επιτροπή, επέμειναν ότι υπάρχουν κενά και παραλείψεις στη λειτουργία τόσο του συστήματος φωτοεπισήμανσης, όσο και στη λειτουργία των κινητών καμερών ελέγχου του ορίου ταχύτητας. Ανέφεραν, δε, για ακόμα μία φορά ότι ο τρόπος που λειτουργούν τα μέσα αυτά στην παρούσα φάση, έχει περισσότερο φοροεισπρακτικό χαρακτήρα, παρά αποτρεπτικό για οδηγούς που παραβαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Σωρηδόν οι προτάσεις νόμου από Βουλευτές, με στόχο τη βελτίωση του συστήματος

Πολλά από τα μέλη της Επιτροπής, μάλιστα, παρέθεσαν νεότερες και παλαιότερες προτάσεις νόμου, με τις οποίες, όπως είπαν, αποσκοπούν να καλύψουν κενά και παραλείψεις που διαπιστώνουν.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, με παρέμβαση της στη συνεδρίαση, επεσήμανε ότι η ανάγκη για προτάσεις νόμου από Βουλευτές προκύπτει γιατί δεν έχει έρθει ολιστική προσέγγιση από την Κυβέρνηση για τα να λυθούν τα προβλήματα.

Εξάλλου, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, υπογράμμισε ότι το σύστημα αποδίδει και ότι πρέπει να ρυθμιστούν οι αστοχίες. Μεταξύ των μέτρων που υποστήριξε, συμπεριέλαβε και την εγκατάσταση χρονομέτρων στους φωτεινούς σηματοδότες, όπως πρότειναν οι Βουλευτές του ΕΛΑΜ, καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες, αλλά και επανεξέταση από την αστυνομία των ορίων ταχύτητας.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, υπογράμμισε κατά τη συνεδρίαση ότι τα βαν με κινητές κάμερες για έλεγχο ταχύτητας, πολύ συχνά δεν τοποθετούν προειδοποιητικές πινακίδες, κάτι που, όπως είπε, υποδεικνύει ότι είναι καθαρά μέτρο φοροεισπρακτικό. Σημείωσε, δε, ότι δεν υπάρχει και διαδικασία ένστασης για τα πρόστιμα που επιβάλλονται.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, σημείωσε ότι συζητήθηκε και πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, η οποία αφορά στην καταβολή των εξωδίκων προστίμων που αφορά τροχαίες παραβάσεις σε δυο έως πέντε ισόποσες δόσεις.

«Το σύστημα φωτοεπισήμανσης έχει στόχο την πρόληψη και τη μείωση των οδικών συγκρούσεων. Δυστυχώς, σήμερα, έχει καταντήσει ένα φοροεισπρακτικό μέσο στα χέρια του κράτους, λειτουργεί ως παγίδα για τους οδηγούς και τα 300αρια πέφτουν βροχή, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν σταθερές κάμερες», είπε.

Όσον αφορά τις κινητές κάμερες, επεσήμανε ότι «αντί να τοποθετούνται στα μελανά σημεία του οδικού δικτύου, κρύβονται πίσω από δέντρα, στήνονται εκεί όπου γίνεται εναλλαγή του ορίου ταχύτητας, πολλές φορές δεν χρησιμοποιείται η προειδοποιητική πινακίδα και αντί να λειτουργούν με στόχο την πρόληψη για τη μείωση των οδικών συγκρούσεων, λειτουργούν με στόχο την είσπραξη προστίμων από την τσέπη των πολιτών».

«Για αυτό το λόγο καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Δικαιοσύνης, όπως επανεξετάσουν το θέμα, αναθεωρήσουν την πολιτική τους και προχωρήσουν στον εξορθολογισμό του συστήματος φωτοεπισήμανσης το οποίο σήμερα έχει χάσει το χαρακτήρα για τον οποίο έχει θεσπιστεί», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, είπε ότι είναι μία λάθος αρχή το γεγονός ότι από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της Αστυνομίας, φάνηκε κατά τη συνεδρίαση να μην αναγνωρίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν στο σύστημα φωτοεπισήμανσης. Πρόσθεσε, δε, ότι και τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκα ήταν λανθασμένα, γιατί θα πρέπει να γίνει ανάλυση διακύμανσης των δεδομένων (πχ: έλλειψη σήμανσης στα βαν ή ρύθμιση φωτεινού σηματοδότη).

Σημείωσε ότι το ΔΗΚΟ κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου για την άμβλυνση των προβλημάτων. Η μία πρόταση αφορά την αύξηση των βαθμών ποινής από τους 12 στους 20, υπογραμμίζοντας ότι η πρόταση δεν αλλάζει τίποτα στους κανόνες οδικής ασφάλειας. Η δεύτερη αφορά του ιδιοκτήτες σχολών οδηγών, οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν εξώδικα ακόμα και για ήσσονος σημασίας παραβάσεις, όπως είπε, τις οποίες μπορεί να τύχει να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί.

Εκ μέρους του ΕΛΑΜ, ο Σωτήρης Ιωάννου παρουσίαση στην Επιτροπή για να τοποθετηθούν χρονόμετρα στους φωτεινούς σηματοδότες, λέγοντας ότι με τη ρύθμιση που εφαρμόζεται τώρα, πολλοί ελαττώνουν ελαττώνουν ταχύτητα ακόμα και με πράσινο, από φόβο μήπως αλλάξει, ενώ μπορεί να φρενάρουν απότομα με πορτοκαλί και συμβαίνει να προκαλούνται και ατυχήματα. Ακόμα, κατέθεσε πρόταση για δυνατότητα καταβολής του ποσού του προστίμου με δόσεις.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Σύνολο 320 χιλ. εξωδίκων απέφεραν οι κάμερες

Stockwatch: Προς μείωση προστίμων και βαθμών από κάμερες

Ο περί Ταυτοποίησης των Κατόχων και Χρηστών Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου ταυτοποίησης των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, προς διαφύλαξη της ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας τάξης και των ατόμων γενικότερα από τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων. Με την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου αναμένεται να εκλείψει το φαινόμενο ανώνυμων τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων που στις μέρες μας ταλαιπωρούν τους κατόχους τηλεφώνων.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της μεταφοράς επιβατών με μίσθωση ή με αμοιβή από μη αδειούχους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, καθώς και της παράνομης και αθέμιτης πρακτικής διαφήμισης και προσφοράς της εν λόγω μεταφοράς από τουριστικά γραφεία και διαχειριστές ηλεκτρονικών πλατφόρμων και εφαρμογών.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να αυξηθεί το εξώδικο πρόστιμο που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης ή/και εγκατάλειψης οχήματος σε χώρους στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρίες από μη δικαιούχα άτομα, δυνάμει των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, από €300 σε €500.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστεί με τη ρύθμιση μεταξύ άλλων της δυνατότητας δημιουργίας ψηφιακού μητρώου ναυτικής απογραφής και έκδοσης Πιστοποιητικού Ναυτικής Απογραφής σε ψηφιακή μορφή.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα