Εφαρμόζεται κατά το δοκούν η συμφωνία για το χαλλούμι λέει ο Γιαννάκης Γαβριήλ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/09/2023, έλαβε ενημέρωση για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με την εμπορία του χαλλουμιού ως προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και μέτρα στήριξης των παραγωγών. 

Εφαρμόζεται κατά το δοκούν η συμφωνία για το χαλλούμι λέει ο Γιαννάκης Γαβριήλ 

Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας «επιβεβαιώθηκε ότι δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται κατά το δοκούν από συγκεκριμένα μέρη που την υπέγραψαν», η συμφωνία για πλήρη εφαρμογή τον Ιούλιο του 2024 της κατοχύρωσης του χαλλουμιού με την ποσόστωση του αιγοπρόβειου γάλακτος στο 51%, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ. 

Ταυτόχρονα, ο κ. Γαβριήλ είπε ότι «επιεικώς μπορούν να χαρακτηριστούν πενιχροί» οι έλεγχοι κατά πόσο τα προϊόντα τηρούν τις προδιαγραφές του ΠΟΠ και των υπουργικών διαταγμάτων για τις ποσοστώσεις. 

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία εξέτασε και ανασκόπησε την πορεία εφαρμογής της κατοχύρωσης του χαλλουμιού ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, ο κ. Γαβριήλ είπε ότι «η παρούσα Κυβέρνηση βαδίζει στα χνάρια της προηγούμενης καλύπτοντας και εξυπηρετώντας συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία ποτέ δεν επιθυμούσαν την κατοχύρωση του χαλουμιού ως ΠΟΠ». 

«Η Κυβέρνηση πρέπει, επιτέλους, να σταματήσει να κρύβεται και επί της ουσίας να καλύπτει όσους την παραβιάζουν, επικαλούμενη συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση αποτελεί μέρος της συμφωνίας, την οποία υπέγραψαν τον Ιούλιο του 2022 όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με τη συνδρομή του Υπουργείου Γεωργίας, με ορίζοντα τον Ιούλιο του 2024 και την πλήρη εφαρμογή όσων προβλέπει η κατοχύρωση του χαλλουμιού, «και είναι η ίδια που εφαρμόζει πρόνοιες της συμφωνίας, όπως είναι η ποσόστωση του γάλακτος μέσω των υπουργικών διαταγμάτων». 

Ο κ. Γαβριήλ είπε ότι βασική παράμετρος της συμφωνίας ήταν η απόσυρση των νομικών αγωγών που καταχωρήθηκαν κατά καιρούς εναντίον του ΠΟΠ. 

«Σήμερα ενημερωθήκαμε εκ νέου ότι όχι μόνο δεν αποσύρθηκαν αλλά για μια εξ’ αυτών έχει γίνει ήδη ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τεράστιους κινδύνους να εξακολουθούν να υφίστανται για το χαλλούμι», πρόσθεσε. 

Βρισκόμαστε συνεπώς ενώπιον του φαινόμενου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας, «ενώ κάποιοι υπέγραψαν τη συμφωνία για την εφαρμογή του ΠΟΠ, παράλληλα διατηρούν νομικές αγωγές για την ακύρωση του. Και μπροστά σε αυτή την κατάσταση η κυβέρνηση παραμένει απαθής». 

«Για τη συμφωνία εκείνη το ΑΚΕΛ είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις και προβληματισμούς, καθώς περιείχε πολλές ασάφειες και γκρίζα σημεία», πρόσθεσε. 

Ανέφερε ότι η δεκαετής μεταβατική περίοδος από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στην ΕΕ εκπνέει τον Ιούλιο του 2024, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η κατοχύρωση του προϊόντος με την ποσόστωση του αιγοπρόβειου γάλακτος στο 51%. 

Ο κ. Γαβριήλ είπε ακόμη ότι «οι έλεγχοι κατά πόσο τα προϊόντα τηρούν τις προδιαγραφές του ΠΟΠ και των υπουργικών διαταγμάτων για τις ποσοστώσεις, επιεικώς μπορούν να χαρακτηριστούν πενιχροί» και πρόσθεσε ότι «από την σημερινή ενημέρωση διενεργήθηκαν κατά το 2023 μόλις 24 έλεγχοι από τους οποίους στους 7 τα προϊόντα δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές, χωρίς να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή για τους παραβάτες». 

Ανέφερε επίσης ότι δεν έχουν ακόμα καταβληθεί από την κυβέρνηση προς τους αιγοπροβατοτρόφους τα 10 σεντ/λίτρο όπως προβλέπει η συμφωνία. 

Περαιτέρω, συνέχισε, η συμφωνία προέβλεπε ότι η τιμή παραλαβής του αιγοπρόβειου γάλακτος μέσω συγκεκριμένης φόρμουλας θα κάλυπτε το κόστος παραγωγής συν ένα λογικό κέρδος για τους παραγωγούς. 

«Σήμερα τα εμπλεκόμενα μέρη διαφωνούν με τη φόρμουλα, με τους παραγωγούς να διαμαρτύρονται ότι οι τιμές δεν καλύπτουν καν το κόστος παραγωγής», πρόσθεσε. 

Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας είπε ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται από την πιστή εφαρμογή του ΠΟΠ όπως αυτό έχει εγκριθεί από την ΕΕ και πρόσθεσε ότι “οφείλει η Κυβέρνηση να το αντιληφθεί πριν είναι πολύ αργά και για το χαλούμι, αλλά και την κτηνοτροφία του τόπου στο σύνολο της”. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η τροποποίηση του περί Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμου, κατά τρόπο ώστε οι μέγιστες ποινές που εφαρμόζονται για τις παραβάσεις να αυξηθούν, ώστε να προσαρμοστούν στα σημερινά δεδομένα και να καταστεί το σύστημα ελέγχου πιο αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας και  

(β) η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου κατά τρόπον ώστε να προσαρμοστούν στα σημερινά δεδομένα οι μέγιστες ποινές που εφαρμόζονται στις παραβάσεις και να καταστεί το σύστημα ελέγχου πιο αποτελεσματικό, καθώς επίσης να ελαχιστοποιείται οποιοδήποτε όφελος προκύπτει κυρίως από την παράνομη λαθραία και άναρχη αλιεία. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, ώστε αφενός το νερό που χρησιμοποιείται για σκοπούς προστασίας της καλλιέργειας γεωργού από καταστροφές που προκαλούνται λόγω παγετού ή πυρκαγιάς να μην προσμετράτε στην ατομική ποσόστωση του γεωργού και αφετέρου το τέλος χρέωσης της κατανάλωσης του νερού αυτού να καθορίζεται με διάταγμα που θα εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

Σημειώνεται ότι με την εισαγωγή του Συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης και δεδομένης της ανάπτυξης της τεχνογνωσίας για την παγετοπροστασία, απαιτείται όπως οι γεωργοί λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για την προστασία των καλλιεργειών τους. Ειδικότερα, η χρήση του νερού επιτρέπει στους γεωργούς να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους από τον κίνδυνο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.  

Επιπροσθέτως, με την πρόταση νόμου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κρατικών πόρων αφού με την αποτροπή ή τη μείωση του κινδύνου καταστροφής των καλλιεργειών περιορίζονται οι περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημίωσης από το Ταμείο Γεωργικής Ασφάλισης. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρότασης νόμου ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων