Κενά οικόπεδα συνοικισμών και τιτλοποιήσεις σε εγκλωβισμένους στην Επιτροπή Προσφύγων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 και συναφείς κανονισμοί 

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, έτσι ώστε στις περιπτώσεις παραχώρησης Σύμβασης Μίσθωσης από τη Κυπριακή Δημοκρατία, σε δικαιούχους εκτοπισθέντες, για το τμήμα της οικιστικής μονάδας που βρίσκεται μερικώς σε γη κρατικής ιδιοκτησίας, η Σύμβαση Μίσθωση να παραχωρείται με κριτήριο το χρόνο θανάτου τους κι κατά πόσο η συγκεκριμένη οικιστική μονάδα ευρίσκεται σε Κυβερνητικό Οικισμό ή σε Συνοικισμό Αυτοστέγασης και 

(β) η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να επιτραπεί, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας ή ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης προσώπων συνεπεία της τουρκικής εισβολής και μέχρι το 1980 τα οποία θεωρούνται δικαιούχοι με βάση τις διατάξεις του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου, παρά το ότι η κρατική γη στην οποία έχουν ανεγερθεί οι οικιστικές μονάδες δεν έχουν χαρακτηριστεί ως κυβερνητικοί οικισμοί ή συνοικισμοί αυτοστέγασης. 

Κενά οικόπεδα συνοικισμών και τιτλοποιήσεις σε εγκλωβισμένους στην Επιτροπή Προσφύγων 

Προβληματισμός για την αξιοποίηση οικοπέδων σε προσφυγικούς συνοικισμούς, τα οποία παραμένουν κενά, διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, όπου ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρο συζήτηση για το πακέτο νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου που αφορούν τιτλοποίηση κατοικιών και οικοπέδων και κατοικιών στους προσφυγικούς συνοικισμούς και τους συνοικισμούς αυτοστέγασης. Επίσης, κατά τη συζήτηση, οι απόψεις των βουλευτών διχάστηκαν όσον αφορά την πρόταση για παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας σε εγκλωβισμένους, για οικίσκους στις ελεύθερες περιοχές. 

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, το πακέτο των νομοθετημάτων θα κατατεθεί εκ νέου από το Υπουργείο Εσωτερικών σε 15 ημέρες, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία με τις τοποθετήσεις και την κατάθεση τροπολογιών από πλευράς των βουλευτών. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στα κείμενα των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων έχουν περιληφθεί σημαντικές πρόνοιες, που ήταν επιδίωξη της Επιτροπής να περιληφθούν. Μεταξύ αυτών, εξήγησε, είναι το γεγονός ότι προχωρά η τιτλοποίηση για κατοικίες όσων έχουν αποβιώσει πριν το 2006, καθώς η σχετική νομοθεσία δεν επέτρεπε την κληρονομική διαδοχή και την τιτλοποίηση των κατοικιών στους συνοικισμούς αυτοστέγασης. 

Επίσης, ανέφερε ότι καταργούνται οι επιτόπιοι έλεγχοι για σκοπούς τιτλοποίησης, καθώς η προηγούμενη νομοθεσία προέβλεπε έως και τρεις επιτόπιους ελέγχους, για να διαπιστωθεί η διαμονή του εκτοπισμένου στην εν λόγω κατοικία. 

Ακόμα, είπε ότι διαγράφηκε η δέσμευση για περίοδο πενταετίας στα πιστοποιητικά μίσθωσης, προκειμένου να μπορούν οι εκτοπισμένοι να πουλήσουν σε τρίτους το ακίνητο και περιλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία η πενταετία θα ξεκινά να μετρά από την ημέρα έναρξης χρήσης της κατοικίας, δηλαδή από τη σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα. 

Όσον αφορά τα οικόπεδα που παραμένουν κενά σε συνοικισμούς αυτοστέγασης, χωρίς να έχει ανεγερθεί κάποια κατοικία, ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι το Υπουργείο ζητά όπως αυτά τιτλοποιηθούν, ώστε να μπορούν να υποθηκευτούν. Εξήγησε ότι ο προβληματισμός προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν εκτοπισμένοι που τους παραχωρήθηκαν πριν αρκετά χρόνια οικόπεδα, αλλά έχουν αποκατασταθεί στεγαστικά και έχουν αποκτήσει άλλη κατοικία. Παράλληλα, όμως, όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, υπάρχουν πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια που ζητούν ένα νέο σχέδιο για να μπορέσουν να αποκτήσουν κατοικία. 

«Είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε, εμπίπτει στη δικαιοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας και ενδεχομένως να προκύψουν συνταγματικά ζητήματα για ολόκληρο το πακέτο», εξήγησε ο κ. Κέττηρος. «Ζητήσαμε από την αρμόδια λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών, να συζητήσουν ξανά το θέμα με τον πολιτικό προϊστάμενο, ώστε σε 15 μέρες να έχουμε την τελική θέση του Υπουργείου και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τοποθετήσεις και κατάθεση τροπολογιών», πρόσθεσε. 

Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες που χτίστηκαν σε κρατική γη, που δεν χαρακτηρίστηκε ως συνοικισμός, το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασε σήμερα πρόταση να παραχωρηθεί άδεια χρήσης εφ’ όρου ζωής γι’ αυτές τις κατοικίες, ενώ προηγουμένως είχε αρνητική στάση στο θέμα. «Είναι κάτι που θα το μελετήσουμε και σε 15 μέρες όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα που συμμετέχουν στην Επιτροπή θα τοποθετηθούν», σημείωσε ο κ. Κέττηρος. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, διάσταση απόψεων διαπιστώθηκε στη πρόταση νόμου για τιτλοποίηση των οικίσκων που παραχωρήθηκαν σε εγκλωβισμένους, ώστε να έχουν χώρο διαμονής όταν βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. «Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δέχεται την τιτλοποίηση αυτών των οικίσκων», σημείωσε ο κ. Κέττηρος, λέγοντας ότι το Υπουργείο «θεωρεί ότι στους εγκλωβισμένους πρέπει να εξαντληθεί όλη του η αυστηρότητα». 

Ο κ. Κέττηρος σημείωσε ότι υπάρχουν και συνταγματικά θέματα στα 2-3 σημεία που διατυπώθηκαν ενστάσεις και πρόσθεσε «δε θέλουμε να μπλοκαριστεί ολόκληρη η διαδικασία και να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο, γιατί ρυθμίζονται πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα» και εξήγησε ότι θα εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να ρυθμιστούν τα θέματα με προτάσεις νόμου ή τροπολογίες. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι στα ζητήματα αυτά κάποιοι Βουλευτές τάχθηκαν με τη μία άποψη και κάποιοι με την άλλη και ότι επιχειρήματα υπήρξαν από αμφότερες πλευρές. 

Σε ερώτηση για τον αριθμό των κενών οικοπέδων σε προσφυγικούς συνοικισμούς ή οικόπεδων που δεν έχουν αξιοποιηθεί, ο κ. Κέττηρος είπε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή, πρόκειται για 700 οικόπεδα, εκτός της επαρχίας Λεμεσού, αφού η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού δεν είχε προσκομίσει στοιχεία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων