Ο περί Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμου, κατά τρόπο ώστε οι μέγιστες ποινές που εφαρμόζονται για τις παραβάσεις να αυξηθούν, ώστε να προσαρμοστούν στα σημερινά δεδομένα και να καταστεί το σύστημα ελέγχου πιο αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας. 

Περαιτέρω, για σκοπούς σαφήνειας και ασφάλειας, έχει περιληφθεί πρόνοια με την οποία καταδεικνύεται σαφώς ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί δικαιοδοσία στις Βρετανικές Βάσεις, καθώς επίσης και στην παρακείμενη θάλασσα των Βρετανικών Βάσεων επί των οποίων εφαρμόζονται οι κοινοτικές αποφάσεις, κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πρωτόκολλο. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Brexit, Αλιεία, Βρετανικές Βάσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

March 2, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα