Διορία έως τέλη Μαρτίου στις υπηρεσίες για υποβολή σχεδιασμού για Κρατική Έκθεση

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/02/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Σχέδια ανάπτυξης Κρατικής Έκθεσης

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα σχέδια ανάπτυξης για σκοπούς αξιοποίησης της κρατικής γης στην περιοχή της Κρατικής Έκθεσης.

Διορία έως τέλη Μαρτίου στις υπηρεσίες για υποβολή σχεδιασμού για Κρατική Έκθεση

Διορία μέχρι τα τέλη Μαρτίου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς προκειμένου να υποβάλουν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αξιοποίηση του χώρου της Κρατικής Έκθεσης στην Έγκωμη έδωσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Στις δηλώσεις τους μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, οι Βουλευτές αναφέρθηκαν στην ανάγκη να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν οι επιθυμίες των κατοίκων της περιοχής και οι ανάγκες της πολιτείας στον σχεδιασμό της ανάπτυξης του χώρου της Κρατικής Έκθεσης. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι η Κρατική Έκθεση θυμίζει κρανίου τόπο, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός για την αξιοποίησή της. Σημείωσε ακόμη ότι χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη και στον σεβασμό προς το περιβάλλον, κάνοντας λόγο για αειφορία στην ανάπτυξη. 

Ειδικά για τη Λευκωσία, είπε ο κ. Δαμιανού, οι σχεδιασμοί πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν την ενδεχόμενη επιβάρυνση σε σχέση με το κυκλοφοριακό. «Εισπράξαμε την ετοιμότητα των αρμοδίων να επανεξετάσουν τους αρχικούς σχεδιασμούς, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τους σοβαρούς προβληματισμούς που τέθηκαν στην Επιτροπή Εσωτερικών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα δοθεί χρόνος περίπου 2 μηνών για να επανεξεταστεί το ζήτημα της Κρατικής Έκθεσης αφότου ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός από πλευράς των αρμόδιων κρατικών φορέων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, επεσήμανε ότι χρειάζεται τα αρμόδια Υπουργεία και η Κυβέρνηση να επανακαθορίσουν τι πρέπει πραγματικά να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή. 

«Η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να έρθει με συγκεκριμένη πρόταση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής, τις υφιστάμενες χρήσεις αλλά και όλα όσα άπτονται του κυκλοφοριακού προβλήματος και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας», υπέδειξε. 

Όπως είπε, δόθηκε διορία στο Υπουργείο Οικονομικών να φέρει τις τελικές του σκέψεις επί του θέματος μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρξει master plan, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο Δήμος Έγκωμης θα είναι πλέον μέρος του Δήμου Λευκωσίας, και να υπάρξει ολική επανεξέταση του θέματος έτσι ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν οι επιθυμίες των κατοίκων αλλά και οι ανάγκες της πολιτείας. 

Σχολιάζοντας τη σκέψη για δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης, ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι ήδη ο Δήμος Λευκωσίας προωθεί τη διαμόρφωση του ΣΟΠΑΖ ως Κέντρου Καινοτομίας.

«Θα πρέπει να συντονιστούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους και να υπάρξει ολιστικός σχεδιασμός που θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους και την πολιτεία. Τέτοια προβλήματα λύνονται με συζητήσεις και όχι με έντονες διαμάχες», υπέδειξε.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Προθεσμία 2 μηνών για κατάθεση πρότασης για Κρατική Έκθεση

Stockwatch: Ζώνες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Κρατ. Έκθεση

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226».

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο:

(α) συστήνεται η Εθνική μονάδα ΕΤΙΑS για άσκηση των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζει ο ως άνω αναφερόμενος Κανονισμός για τις εθνικές μονάδες ETIAS,

(β) καθορίζονται άλλες Αρχές εφαρμογής του νόμου (Αρχή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της εθνικής ενιαίας διεπαφής, Συνοριακή Αρχή, Αρχή μετανάστευσης, Κεντρικό σημείο πρόσβασης, Εντεταλμένες Αρχές και επιχειρησιακές μονάδες και η Εποπτική Αρχή), για άσκηση των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζει ο ως άνω αναφερόμενος Κανονισμός για τις Αρχές αυτές,

(γ) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην προστασία δεδομένων,

(δ) προβλέπονται κυρώσεις, αδικήματα και ποινές καθώς και διαδικαστικές εγγυήσεις,

(ε) ρυθμίζονται άλλες ποικίλες διατάξεις.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 στοχεύει να συμβάλει στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας, στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη μείωση των καθυστερήσεων στα σύνορα, καθώς θα εντοπίζει τα πρόσωπα που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σε έναν από τους προαναφερόμενους τομείς πριν να φτάσουν στα εξωτερικά σύνορα. Το ETIAS θα εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου.

Πριν να ταξιδέψουν, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια ταξιδιού, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται με κάθε αίτηση θα ελέγχονται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε βάσεις δεδομένων της ΕΕ και της Ιντερπόλ, ώστε να διαπιστώνεται αν συντρέχουν λόγοι άρνησης της άδειας ταξιδιού. Όταν δεν προκύπτει θετικό αποτέλεσμα από την αναζήτηση ή δεν εντοπίζονται άλλα στοιχεία που να απαιτούν περαιτέρω ανάλυση, η άδεια ταξιδιού θα εκδίδεται αυτόματα και άμεσα. Αυτό αναμένεται να συμβαίνει με τις περισσότερες αιτήσεις.

Όποτε προκύπτει θετικό αποτέλεσμα ή εντοπίζεται κάποιο στοιχείο που απαιτεί ανάλυση, η αίτηση θα αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές για μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία εντός 96 ωρών από την υποβολή της αίτησης ή, στις περιπτώσεις όπου ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, εντός 96 ωρών από τη λήψη των πληροφοριών αυτών. Πριν από την επιβίβαση, οι αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι μεταφορείς θα οφείλουν να επαληθεύουν αν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που χρειάζονται άδεια ταξιδιού έχουν πράγματι στην κατοχή τους έγκυρη άδεια ταξιδιού. Η άδεια ταξιδιού δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου ή παραμονής, η τελική απόφαση λαμβάνεται από τις συνοριακές αρχές. Κάθε άδεια ταξιδιού ισχύει για τρία έτη ή έως τη λήξη ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης, αν το έγγραφο αυτό λήγει νωρίτερα.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 στοχεύει επίσης στον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να αντλούν πληροφορίες από τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Κεντρικό Σύστημα ETIAS για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Η Επιτροπή προχώρησε στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης και αναμένεται να επανεξετάσει το νομοσχέδιο σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στους δήμους η ευχέρεια να προβαίνουν στην εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης για σκοπούς πρόληψης πυρκαγιών και διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, όπως προβλέπεται και για σκοπούς πρόληψης βανδαλισμών εντός των δημοτικών ορίων, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρότασης νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Έκθεση για την Άμμο του Καμπούρη ετοιμάζει η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής 

Έκθεση για την «Άμμο του Καμπούρη» στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου καταρτίζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, η οποία στην ερχόμενη συνεδρία της θα εξετάσει το ζήτημα με σκοπό να οδηγηθεί στην Ολομέλεια. 

Αυτά ανέφερε σε δηλώσεις του την Πέμπτη, μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, κάνοντας λόγο για «μέγα οικολογικό σκάνδαλο» στην «Άμμο του Καμπούρη». 

Όπως είπε ο κ. Δαμιανού, «είμαστε στο στάδιο καταρτισμού της έκθεσης και αναμέναμε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας». Σημείωσε ότι το θέμα θα εξεταστεί στην ερχόμενη συνεδρία της Επιτροπής και μετέπειτα θα ολοκληρωθεί η έκθεση για να οδηγηθεί το θέμα τελεσίδικα στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Πρόκειται για «ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με περιβαλλοντικές διαστάσεις, με αποδεδειγμένη διάπραξη αδικημάτων, παραβίαση νομοθεσιών και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος», ανέφερε καταληκτικά.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα