Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η βασική πρόνοια του προσχεδίου κανονισμών είναι:

I. τροποποίηση της παραγράφου 1 του κανονισμού 13 ώστε να προβλέπεται ο τύπος της Άδειας Λειτουργίας για τις «κατασκηνώσεις πολυτελείας Glamping».

II. οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του «Πέμπτου Παρατήματος» ώστε να καθοριστεί ο τύπος της Άδειας Λειτουργίας για τις τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και για τις «κατασκηνώσεις πολυτελείας Glamping».

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Καταψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Glamping, Καταλύματα, Τουρισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

24 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

23 Ιουνίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

30 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα