Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η βασική πρόνοια του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι:

I. τροποποίηση της παραγράφου (α) του Άρθρου 12 ώστε ο Νόμος να εμπλουτιστεί με νέες κατηγορίες τροχοφόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαμονής σε τουριστικές κατασκηνώσεις.

II. προσθήκη της παραγράφου (στ) στο Άρθρο 12 ώστε ο Νόμος να προβλέπει για την δημιουργία και την λειτουργία των «κατασκηνώσεων πολυτελείας Glamping» ως νέας κατηγορίας τουριστικού καταλύματος.

III. τροποποίηση του Άρθρου 14 ώστε ο Νόμος να προβλέπει για κατάταξη των τουριστικών κατασκηνώσεων στις τάξεις πολυτελείας, Α, Β και άνευ τάξης, όπως το ίδιο προβλέπεται και για άλλες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων.

IV. τροποποίηση του Άρθρου 22 ώστε ο Νόμος να προβλέπει ότι αποτελεί αδίκημα η χρήση του όρου «Glamping» χωρίς την εξασφάλιση της κατά Νόμο Άδειας λειτουργίας.

V. τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του «Πρώτου Παραρτήματος» ώστε να γίνει εκσυγχρονισμός των προδιαγραφών για κατάταξη των τουριστικών κατασκηνώσεων σε τάξεις πολυτελείας, Α, Β και άνευ τάξης, καθώς επίσης να γίνει και εισαγωγή προδιαγραφών για την κατάταξη των «κατασκηνώσεων πολυτελείας Glamping».

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Καταψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Glamping, Καταλύματα, Τουρισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

24 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

23 Ιουνίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

30 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα