Ο περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμου, ώστε να καταστούν δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας σε τυφλούς και τα πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα πάσχουν από μόνιμη και μη αναστρέψιμη απώλεια περιφερικής όρασης. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Επιδόματα, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

29 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα