Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024

Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικών Όρων Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της υπηρεσίας των Δημόσιων Λειτουργών οι οποίοι είναι Μέλη της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή αποσπασμένοι Δημόσιοι Λειτουργοί στην Μόνιμη Αντιπροσωπία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας, πέραν της πενταετίας, εφόσον το απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εξωτερικών

Ημερολόγιο

11 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

25 Απριλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα