Οι περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024

Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Κανονισμών, ώστε να αναγράφεται στα ψηφοδέλτια, πέραν του ονόματος του κόμματος με το οποίο αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο δηλώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι οποίες αφορούν στο περιεχόμενο της δήλωσης που υποβάλλεται για συνδυασμούς ενός μόνο κόμματος, στο πλαίσιο της υποβολής υποψηφιοτήτων.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

11 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

18 Απριλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα