Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε το Κρατικό Αρχείο να υπαχθεί ως τμήμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία

Ημερολόγιο

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα