Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η υιοθέτηση διάταξης που να προβλέπει την εφαρμογή της αντίστροφης χρέωσης για παραδόσεις ακατέργαστων και ημικατεργασμένων πολύτιμων μετάλλων για σκοπούς διασφάλισης των εσόδων του ΦΠΑ και αντιμετώπιση των προβλημάτων φοροδιαφυγής που παρατηρήθηκε στον τομέα αυτό.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Πολύτιμα μέταλλα, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

14 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα