Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμου, ώστε το χρονικό περιθώριο χρησιμοποίησης της πιστωτικής σημείωσης που εκδίδεται προς όφελος των καταναλωτών σε περίπτωση ακύρωσης, λόγω της πανδημίας COVID-19, σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, ή σύμβασης για διαμονή σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα που έχει πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής κράτησης ή με διοργανωτή, ή σύμβασης για συμμετοχή σε κρουαζιέρα, ή σύμβασης εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό, να παραταθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, λόγω της συνέχισης της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων, εξαιτίας της οποίας ενδεχομένως να μην καταστεί εφικτή η χρησιμοποίηση από τους καταναλωτές της πιο πάνω αναφερόμενης πιστωτικής σημείωσης πριν από το τέλος του έτους 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

25 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

9 Δεκεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα