Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2023 είναι ελλειμματικός, και περιλαμβάνει σύνολο δαπανών €2.038.596, σε σχέση με το σύνολο εσόδων ύψους €1.748.150. Παρουσιάζεται αύξηση δαπανών κατά €149.494 (8%) σε σχέση με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 2022, η οποία αφορά κατά κύριο λόγο ανελαστική αύξηση κατά €69.194 στις αποδοχές προσωπικού και αύξηση κατά €70.000 στο Κεφάλαιο 5 (Άλλες Δαπάνες), η οποία αφορά την αγορά μηχανογραφικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κάλυψη δικηγορικών εξόδων. 

Η απώλεια εσόδων στον Προϋπολογισμό του 2023, όπως έχει ενημερώσει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, οφείλεται στην μη ανανέωση αδειών από τρεις τηλεοπτικούς οργανισμούς με συνολικό ποσό μείωσης εσόδων ύψους €145.400. Η μεγαλύτερη πηγή εσόδων ωστόσο παραμένει η άντληση τελών από παγκύπριους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς (ποσό ύψους €1.120.150 για 2023). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα