Ο περί Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση του θεσμού του/της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και ο καθορισμός μεταξύ άλλων της αποστολής, των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών και υποχρεώσεων του θεσμού, καθώς και του τρόπου διορισμού και παύσης του προσώπου που κατέχει τη θέση αυτή.

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Έμφυλες διακρίσεις, Ταυτότητα Φύλου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

28 Μαρτίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

11 Ιουλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα