Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αύξηση των κλιμάκων πολιτικής δικαιοδοσίας του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή με στόχο τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών και των Προέδρων επαρχιακών δικαστηρίων για τη διεκπεραίωση του έργου της εκκαθάρισης των καθυστερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια και  ταυτόχρονα την πρόσδοση μεγαλύτερης ευελιξίας στο σύστημα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Δικαστική Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα